Bild

Förskolan Änglan AB

Våxtorpsgränd 18

Visa på karta

Förskolan Änglan är en fristående förskola i Östberga. Förskolan består av två avdelningar och har en egen gård. Svenska språket är vårt gemensamma språk och vi stödjer hem språk för barn som annat modersmål än svenska.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
13
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Änglan är en interkulturell förskola som bjuder ett pedagogiskt mål inriktat utveckling, lärande och omsorg av barn. Vi har både inom- utomhus aktiviteter. Varje dag har vi utevistelse aktiviteter som innefattar lekpark, skog och olika studiebesök till olika museer, teaterförställning och bibliotek besök. Vårt arbetssätt utgå främst från barnens intresse. Alla barn ska kunna känna sig delaktiga i utformande av utbildning och förskolans miljö.

Inne- och utemiljö

Inne miljö ska vara utmanade och det ska finnas ett gott utrymme för barnens rörelse, viloplatser och andra dagliga aktiviteter. Inom hus ska förskolan möblerad och planerad i olika pedagogiska hörnor eller rum ex, bygghörna, skapande osv. Den utrustas med miljöhållbara och kreativa. Förskolan har en egen gård med sandlåda. Vi har egna leksaker, cyklar och vagnar för lek på gården.

Både inom och utomhus miljön ska vara rent, trevlig och stimulerande för inlärning.

Kost och måltider

Vi serverar en näringsrik och varierande frukost, lunch och mellanmål som hälften av produkterna är ekologiska. Vi grundlägger våra matvanor i unga år.

Mål och vision

Förskolans vision baseras utifrån skollagen och läroplans värdegrunder. Förskolan ska utveckla barnen till självständiga individer som känner trygghet och tillit under sin förskola tid. Varje barn ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov så som inlärnings förmågor, kulturella och sociala bakgrunder. Visionen innebär även att ge grund för en social kompetens för barn och inlärning i hur man möter varandra med respekt, ansvar och tillit. Föräldrarna ska känna förtroende till personal och verksamhet när de lämnar sina barn på förskolan.

Särskilt stöd och behov

Alla barn behöver ibland extra stöd för att utvecklas och utveckla sina sidor av sig själv. En del av barn behöver hjälp att nå sina individuella mål under längre eller kortare tid. Vårt arbetssätt är att se till alla barn, inklusive de som behöver extra stöd inkluderar i förskolans ordinarie verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad