Bild

Förskolan Änglan AB

Våxtorpsgränd 18

Vi är en fristående förskola. På Förskolan Änglan arbetar vi nära barnen och drar alltid deras intresse in i pedagogiken. Vi satsar mycket på utevistelse och tror på att naturen erhåller mycket kunskap för alla på förskolan; barn som pedagoger!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://anglan.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Förskolan Änglan arbetar vi ständigt för utveckling. Digitalisering och innovation är två verktyg som vi använder oss av i det pedagogiska arbetet. Vi använder oss bland annat av en interaktiv app som underlättar kommunikation mellan föräldrar och pedagoger, robotar, projektor och mycket mer! Dessutom värnar vi om naturen genom att arbeta för den hållbara utvecklingen samtidigt som vi lär våra barn värdet av naturen i vårt liv. Varje dag har vi aktiviteter utomhus där vi spenderar tid i lekparken, skogar och där vi ibland ägnar oss åt studiebesök till olika museer, teaterföreställningar och bibliotek. Nyckeln till arbetet är att arbeta tillsammans med barnen och utifrån deras intressen. Alla barn ska kunna känna sig delaktiga i utformandet av deras utbildning och förskolans miljö.

Inne- och utemiljö

Innemiljön i förskolan är utmanande och ger utrymme för lek, rörelse, vila och andra dagliga aktiviteter. Väggarna dekoreras av olika projekt skapade av barnen vilket ger en trygg och stimulerande miljö. Vi vill att barnens arbeten ska värdesättas högt och få stort utrymme i utformningen av vår miljö. Allt material i förskolan är miljöhållbart.

Utomhusmiljön innefattar vår egna gård som innehåller en sandlåda, gunghästar, en mängd olika leksaker och ett stort utrymme för fri hopp och lek.

Kost och måltider

På förskolan serverar vi tre näringsrika och varierande måltider där en stor del av matvarorna är ekologiska. Maten får vi levererad av en cateringfirma med inriktning på bra råvaror och hållbarhet. Måltiderna innefattar frukosten, lunchen och mellanmålen.

Mål och vision

Förskolans vision är att erbjuda barnen den bästa miljön för personlig utveckling och pedagogisk inlärning. Vi satsar på digitalisering och nära kontakt med naturen alltid i anslutning till Skollagen och Läroplanens värdegrunder. Förskolan ska utveckla barnen till självständiga individer som känner trygghet och tillit under sin tid på förskolan. Varje barn ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Föräldrarna ska känna förtroende till både personal och verksamhet när de lämnar sina barn på förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad