Bild på förskolans ljusa tegelfasad samt en av del av förskolegården med rutschkana och varierad terräng. Foto.

Förskolan Ålgrytevägen 101

Ålgrytevägen 101

Visa på karta

Förskolan ligger bredvid Trissanparken i centrala Bredäng. Vi har fyra avdelningar fördelat på två avdelningar för yngre barn och två avdelningar för äldre barn. Vi har nära till naturområden som vi gärna besöker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
23 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat arbetssätt som innebär att vi fördjupar oss kring ett område under en längre tid. Samtliga avdelningar arbetar med vårt övergripande projekt ”Vi är nyfikna på varandra och på vår omvärld”. Arbetet med att utveckla barnens språk är ett viktigt uppdrag som vi delar med er som vårdnadshavare. Genom att lyssna på barnen och att utmana de till intressanta samtal arbetar vi med att utveckla deras språk och kommunikation. Vi använder barnböcker för att diskutera bland annat känslor och likabehandlingsfrågor tillsammans med barnen. Vi ser leken som ett tillfälle för barn att utveckla sin fantasi och att bearbeta sina upplevelser. Utforskande av naturvetenskap och matematik sker i lekfulla sammanhang. Alla barn deltar vid minst en professionell kulturupplevelse per termin. Innehållet i dessa arbetar vi vidare med på förskolan utifrån barnens frågor och tankar. Digitalisering i förskolan innebär att barnen får möjlighet att utforska olika lärområden och fenomen med moderna digitala verktyg.

Inne- och utemiljö

Vi är ute varje dag och vi använder vår egen gård och närliggande skogsområde och parker. Ute på gården finns möjlighet till stor variation av lekar och aktiviteter i fasta lekplatser och med material som pedagogerna tar fram.

Inomhus introduceras materialet till barnen och är sedan tillgängligt för dem att ta fram på egen hand. Fokus ligger på utforskande miljöer där barnens egen fantasi och nyfikenhet får ta plats.

Kost och måltider

I köket lagas den mesta maten från grunden. Inköp av maten planeras efter säsong med stort fokus på ekologisk mat. För att minska vår klimatpåverkan serveras vegetarisk mat minst två dagar i veckan. Förutom lunch serveras frukost och mellanmål. Vår kock Dave har matråd tillsammans med barnen där de är delaktiga i planering och viss tillagning av maten. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer för förskola.

Mål och vision

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en utbildning som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential. Förskolans läroplan ligger till grund för allt arbete på förskolan. Med hjälp av dokumentation och reflektion följer vi upp och utvecklar vår utbildning. Med hjälp av dokumentationen kan vi också följa barnens utveckling. Varje år utarbetas dessutom en plan mot diskriminering och kränkande behandling där vi säkerställer vårt arbete med att skapa en trygg verksamhet för alla barn.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnomsorg under dessa tider. Du är välkommen att ringa Kontaktcenter, telefon: 08-50800508 och e-post: forskola@stockholm.se om du har frågor.

Övrigt

Telefonnummer

  • Avdelning Zebran: 08-508 24 393
  • Avdelning Giraffen: 08-508 24 345
  • Avdelning Vargen: 08-508 24 384
  • Avdelning Flodhästen: 08-508 24 346
  • Köket: 08-508 24 344

Hitta hit

Uppdaterad