Barn som experimenterar i sanden

Tellusbarn Akvarellen

Skarpnäcks Allé 30

Visa på karta

I centrala Skarpnäck finns förskolan Akvarellen. På den lugna gården finns plats för utforskande och lek. I förskolans närhet finns grönområden, parker och bibliotek. Akvarellen är en kulturförskola som satsar extra på drama, musik och skapande.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
https://tellusbarn.se/akvarellen/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en allmänpedagogisk verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. 

Förskolan är en kulturförskola vilket innebär att barnen varje vecka får uppleva skapande av olika slag, såsom bild, teater, sång och musik tillsammans med förskolans egen kulturpedagog och övriga pedagoger.

Hos oss är skapandeprocessen i sig det viktiga, det är i den vi kan väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

Inne- och utemiljö

På den lugna innergården finns förskolans inhägnade gård med plats för utforskande och lek. I angränsning till gården finns en lekplats och en bollplan som kan nyttjas av förskolan.

Förskolan har stora ljusa lokaler med ateljé och dramarum. Där har alla barn möjlighet att delta i den skapande miljön med varierade metoder och material, tillsammans med engagerade pedagoger och förskolans ateljépedagog.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av vår verksamhet. Vi lagar maten från grunden i egna kök.

Vid måltiderna lägger vi grund för hälsosamma matvanor. Våra kockar har god kunskap i näringslära och vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsriktig mat.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Hitta hit

Uppdaterad