Förskolegården med träd och stubbar att leka på.

Förskolan Åkervägen

Åkervägen 76

Förskolan ligger i ett lugnt villaområde med en stor härlig gård som gränsar till ett skogsparti som barnen kallar för "Trollskogen". Åkervägen har två avdelningar: Smulan för barn 1-3 år och Skorpan för barn 3-5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Åkervägen samarbetar vi mellan avdelningarna för att ständigt utveckla verksamheten utifrån barnens tankar, intressen och olika uttryck. Det är viktigt att barnen ska känna att de är tagna på allvar, uppleva sig delaktiga och se sig som en verklig tillgång för varandra. Förskoletiden ska vara en tid av glädje, vänskap och med många utmaningar i lekfulla och utforskande sammanhang.

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld.

Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi, humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är rik på material av olika slag så att barnen kan kommunicera, samspela och utforska på många olika sätt. Avdelningarna har en varsin ateljé där barnen kan möta och formulera sig med lera, måleri och teckning.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas lokalt i någon av våra förskolor i stadsdelsområdet. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Övrigt

Visning av förskolan

Följande datum klockan 09.15–10.00 är du välkommen på en visning av förskolan. Visningen är för alla intresserade vårdnadshavare. Vi samlas på gården, kom gärna fem minuter innan.

  • 20 september
  • 25 oktober
  • 6 december

Hitta hit

Uppdaterad