Ett gult trähus i ett plan med stor lekyta framför, sandlåda och lekredskap med rutschkana.

Förskolan Abisko

Abiskovägen 8

Visa på karta

Välkommen till förskolan Abisko! En liten förskola som är belägen nära en lugn och vacker park. Förskolan ingår i enheten Grimsta förskolor.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
51 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet genomsyras av vårt gemensamma synsätt på lärande och utveckling. Barnen får tillsammans med andra barn och medforskande pedagoger skapa sin egen kunskap och identitet. Barnens intressen, tankar och funderingar är grunden för vårt arbete. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens lärande.

Inne- och utemiljö

Vi har en spännande och välkomnande miljö som anpassas efter barnens ålder och intressen. Vi har bygg- och konstruktionsrum samt ateljéer och möjlighet till läsning, utforskande med hjälp av lärplatta och fri lek. Vår gård är lummig och inbjudande och vi har parken utanför att leka i samt nära till både kommunikationer och skog.

Kost och måltider

Alla måltider som serveras är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi har en egen kock på förskolan. Vid behov serveras specialkost och vi har alltid minst två vegetariska dagar i veckan.

Mål och vision

Vision Grimsta förskolor:

Vi vill och vågar utmana oss själva och prioriterar utifrån barnens bästa. Vi ser varje barns förutsättningar och styrkor och inkluderar alla barn i gruppen. Alla vi som ingår i barnens nätverk har en humanistisk syn på människan, lärande och utveckling. Vi uppmuntrar barnen till att: ”Jag kan, jag duger som jag är, jag vill och vågar gå vidare i livet”.

Särskilt stöd och behov

I enheten finns en specialpedagog som hjälper och stöttar barn, föräldrar och pedagoger vid behov. Det kan handla om enskilda barn i behov av extra stöd.

Mer om oss

På Abisko använder vi oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldrar deltar i verksamheten under minst tre dagar och får en första insyn genom sitt deltagande. Vi bjuder in föräldrarna att, tillsammans med barnen, prova på förskolans material och metoder i form av workshop. Genom möten och samtal informerar vi och diskuterar förskolans mål och arbetssätt med föräldrarna. Föräldrarna bjuds in till samverkansråd för att tillsammans med pedagogerna utveckla förskolans verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad