Blåsippor

Förskolan 51:an

Björksätravägen 51

Visa på karta

Femtiettan är en förskola med plats för 50 barn på tre avdelningar och med 11 anställda pedagoger. Vi finns i Sätra med en stor gård med närhet till naturen. En stabil personalgrupp med stort engagemang och strävar ständigt efter att utvecklas.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
18 %
Webbplats
https://www.forskolanfemtiettan.se

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi vill erbjuda barnen på vår förskola en trygg, rolig och lärorik vistelse och därmed lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi vill att barnen ska utveckla sin nyfikenhet, lust att leka och lära och fungera i grupp.

Vår verksamhet strävar efter att utgå från varje barns förmåga, erfarenheter, intresse och behov. Våra utvecklingsområden som är språk och kommunikation, matematik samt naturvetenskap och teknik bildar en helhet i verksamheten, som präglas av leken, skapandet och det lustfyllda lärandet.

Hos oss är barngrupperna små med 15 barn i varje grupp, i åldrarna 1–6 år. De mindre barnen lär av de äldre, de äldre barnen lär sig att ta hänsyn till de yngre. Tre pedagoger arbetar i varje grupp. Vi utgår i vår verksamhet från förskolans läroplan samt Stockholms stads förskoleprogram.

Inne- och utemiljö

En stor gård och naturen i nära anslutning ger många möjligheter till utomhusaktiviteter till exempel cykla, springa, klättra ,spela fotboll och lekar både fria och organiserade av vuxna.

Tillgång till olika sorters material som pennor, färger, redskap, spel, pussel, böcker och så vidare ses över regelbundet och anpassas till olika åldrar.

Kost och måltider

Vi serverar hemlagad Kravmärkt mat (över 90 procent ekologiska råvaror).

Vi vill utveckla miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet hos barnen och oss själva och i praktisk handling agera miljömedvetet till exempel spara på el, kompostera, sortera och så vidare). Vi följer gällande miljölagstiftning och andra miljökrav och arbetar aktivt för en hållbar utveckling.

Våra inköp (mat, städmaterial) kontrolleras och godkänns årligen av Krav.

Mål och vision

Lek är barnens viktigaste verktyg för inlärning och skapar på ett lustfyllt sätt förståelse för omvärlden. Vi ger barnen många tillfällen dagligen såväl utomhus som inomhus att leka med roligt och stimulerande material samt utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Utrymme ges dagligen för den fria leken där barnen har möjlighet att utveckla sina färdigheter, sin medkänsla och kommunikationsförmåga, bearbeta det som de varit med dom och öva samspel och konfliktlösning.

Vi ger barnen tillfällen att utveckla sin skapande förmåga genom användning av olika slags material, redskap och teknik i bild och form, genom sång, rörelse, drama och lek. Vi gör teaterbesök minst en gång i terminen.

I vår verksamhet ingår en del fasta aktiviteter det vill säga avdelningssamlingar, rytmik, 5-årsgrupp, skogsluff varje vecka, läsgrupper och sångsamlingar.

Vi arbetar med olika experiment och projekt, till exempel fåglar, insekter och vatten, beroende på barnens intresse. Vi använder både faktaböcker och Ipads som pedagogiska hjälpmedel för kunskapssökande.

Vårt mål är att ständigt utveckla verksamheten. Genom förhållningssätt och varierande aktiviteter vill vi göra förskoletiden lustfylld, stimulerande och utmanande.

Särskilt stöd och behov

I vår strävan efter att utgå från varje barns förmåga och behov försöker vi stödja barns utveckling och anpassa vårt arbetssätt för barnets bästa i samarbete med föräldrar, BVC och eventuell specialpedagogisk handledning.

Mer om oss

På vår förskola möts barn och vuxna från många olika kulturer och förhållanden vilket skapar förståelse för både likheter och olikheter. Vi är en del av det mångkulturella samhället med respekt för var och ens egen kultur. Alla barn, personal och föräldrar ska känna sig välkomna och respekterade.

Övrigt

Regler för antagning

Till Femtiettan är alla barn välkomna.

Ditt barn får plats enligt prioritet:

  1. barn med syskon i samma hushåll som redan är placerad på förskolan
  2. barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid är barnets födelsedatum grund för placering. Det vill säga äldre barn går före yngre.

Hitta hit

Uppdaterad