Förskolan Tantolunden

Sköldgatan 2

På vår förskola får barnen uppleva en trygg förskoleverksamhet med fina förskolerum och tillgång till roliga och utmanande lek- och lärmiljöer. Vi har en egen kock som serverar ekologiska och hemlagade måltider varje dag.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan jobbar vi med att erbjuda aktiviteter med fokus på varje barns utveckling, lärande och intresse. Det mest grundläggande i vårt arbetssätt är att barnen får lära sig kring sina rättigheter i enlighet med FN:s Barnkonvention och hållbara demokratiska värderingar.

Förskolans läroplan tydliggör den grund som förskolan ska lägga för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi samarbetar med hemmen genom olika aktiviteter, till exempel genom att fira olika högtider, ordna föräldrafika, ha föräldramöten och utvecklingssamtal, amt andra olika lokala former för att mötas mellan förskola och hem. 

Utomhuspedagogik en viktig del av vår verksamhet och vi är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Från cirka 2,5 års ålder åker barngrupperna på heldagsutflykter en gång i veckan. Ofta åker vi till skogen i Rudan eller Hellasgården och har uteverksamhet med Knopp, Knytte och Mulle. Barnen får följa årstidsväxlingar och bekanta sig med småkryp och växter samt träna sin rörelseförmåga.

Förskollärare och barnskötare jobbar systematiskt mot läroplanens mål genom att lyssna, samtala, reflektera och utmana barnen vidare i deras utforskande. På förskolan Tantolunden sätter vi barnen i fokus och jobbar framåt för att de ska utveckla sin självkänsla, tillit till andra och utveckla en god framtidstro. 

Inne- och utemiljö

Förskolans rum ska locka barnen till lek och lärande utifrån ålder, utveckling och intresse. I våra lärmiljöer utmanas barnen på olika sätt till exempel genom rörelselek, bygg och konstruktion, drama, musik, rollspel. Förskolans utemiljö består av en grönskande gård där barnen leker och planterar i odlingslådor. I vårt närområde finns flera promenadstråk, lekparker, grönområdet i Tanto och Långholmen som vi besöker ofta.

Kost och måltider

I vårt fina kök lagar kocken barnens lunch och mellanmål från grunden med säsongsbetonade och ekologiska livsmedel (och när brödet bakas så sprids den goda doften över förskolan)! Maten anpassas efter behov av specialkost och den är variationsrik och näringsriktig då vi följer de nationella rekommendationerna som finns för barn och måltider. De pedagogiska måltiderna utgör en positiv del av barnens vardag med möjlighet till roliga samtal om spännande mat, kost och hälsa.

Mål och vision

Vår vision på Södermalms kommunala förskolor är: Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans! Den vägleder oss framåt i vår strävan att ständigt utveckla det pedagogiska arbetet med barnen. 

Förskolans centrala innehåll utgår från statliga och kommunala mål med tre huvudsakliga innehåll: lek, lärande och omsorg. Det betyder i praktiken att lärandet och leken är tätt sammanflätade och för att lärande ska ske, behöver förskolans innehåll vara roligt och variationsrikt. 

Den pedagogiska miljön är variationsrik för att barnen ska få möjligheter att utveckla sin sociala förmåga, lek, kreativitet och sitt lärande. Våra rutiner är planerade så att alla barn dagligen får god omsorg med balans för aktivitet, vila, måltid, inomhus-och utomhusvistelse. På förskolan jobbar vi med olika teman eller projekt. Just nu är vi ett gemensamt projekt för alla barn som heter: Hållbar framtid, med fokus på social hållbarhet. Vår erfarenhet av detta gemensamma projektuppdrag är att barngruppen tycker att det är roligt att tillsammans fördjupa sig i olika frågor kring människa, kultur och natur (anpassade efter ålder och utveckling).  

Särskilt stöd och behov

Södermalms kommunala förskolors pedagoger har tillgång till stöd och handledning av Stödenheten på stadsdelen kring frågor om barn i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. Det kan handla om tillfälligt eller varaktigt stöd som utformas med hänsyn till barns behov och förutsättningar. Detta för att alla barn utifrån medicinska eller kognitiva funktionsvariationer ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Mer om oss

  • Vi lägger löpande ut information om de pedagogiska processerna i vår digitala plattform där olika typer av lärloggar finns att läsa med filmer och bilder.
  • Vi lägger ut och uppdaterar information för vårdnadshavare i Skolplattformen
  • I vår organisation har biträdande rektor nära kontakt med förskolan och rektor har ett övergripande ansvar för förskoleområdet.

Övrigt

Inskolning

I vår föräldraaktiva inskolning välkomnar vi er till förskolans värld. Genom denna introduktion får barn och vårdnadshavare information om vår verksamhet, lära känna pedagogerna, delta i de dagliga rutinerna och se hur vi använder den pedagogiska miljön. Allt för att våra nya familjer ska känna sig trygga och välkomna.

Välkomna på visning

Fredag den 16 februari klockan 09.30
Fredag den 15 mars klockan 09.30
Fredag den 9 april klockan 09.30
Fredag den 10 maj klockan 09.30
Fredag den 7 juni klockan 09.30

Anmälan görs till: anders.bengtsson@edu.stockholm.se

Välkomna till förskolan Tantolunden!

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad