Förskola och allmän förskola Kastanjen

Ormängsgatan 71

Visa på karta

Välkommen till förskolan Kastanjen! Kastanjen är en liten förskola som består av en avdelning. På förmiddagarna delas barnen upp i tre mindre grupper, Stjärnan, Månen och Solen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
21
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder en verksamhet som vilar på en demokratisk grund och där barnet är i centrum. Barnens nyfikenhet och förmåga till ansvar uppmuntras och olikheter, erfarenheter och kompetenser tas till vara. Hos oss har barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa, språkliga såväl som matematiska förmåga. Barnen får använda sig av uttrycksformer som lek, bild, sång, musik och drama. Vi ser barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter som en tillgång. Vi dokumenterar det barnen gör så att det blir synligt vad och hur barnen lär sig. Dokumentationerna används för reflektion tillsammans med barnen. Vi har specialpedagoger anställda på enheten.

Inne- och utemiljö

Varje dag är barnen ute på vår gård eller på utflykter i närområden, där barnen leker, klättrar, springer, experimenterar och så vidare. På vintern tar vi fram pulkor, stjärtlappar och experimenterar med snö och is. Under dagen erbjuds barnen olika aktiviteter som att måla i ateljén, vattenlek, sångsamling och bygglek.

Kost och måltider

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer när det gäller bra mat i förskolan. På Kastanjen tillagas all mat från grunden av förskolans kock och 40 procent av alla inköpta livsmedel är ekologiska. Om ett barn är allergiskt eller har behov av annan kost behöver förskolan ha ett skriftligt underlag från vårdnadshavare.

Mål och vision

Vi jobbar temainriktat enligt förskolans läroplan. Teman utvecklas utifrån barnens intressen. Vi arbetar medvetet med förskolans värdegrund genom att alla barn och vuxna ska känna sig trygga i verksamheten och vi tar hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder. Vi arbetar kontinuerligt med tillitsfulla relationer och diskuterar barnens rättigheter med barnen. Vi använder olika verktyg och strategier för inkludering av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten.

Barnen arbetar på olika sätt med varierat material under dagen. Pedagoger deltar i utbildningar i naturvetenskap och teknik, kring teman vatten, ljud, ljus och luft för att på bästa sätt kunna möta barnens funderingar.

Hitta hit

Uppdaterad