En grupp barn i förskolans västar står på en höjd och ser ut över staden.

Förskola Matrosen

Gröndalsvägen 143

Visa på karta

Vi sätter verksamheten med barnen i centrum och det råder en fin gemenskap mellan personal, barn och föräldrar. Verksamheten startade 1990, har skapande inriktning och är belägen i ett lugnt område med skogen och vattnet precis inpå knuten.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
23
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
20 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Matrosen är ett föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrarna är delaktiga och engagerade i verksamheten. Det förutsätts också att föräldrarna avlastar verksamheten genom städning, vikarierande vid personalens frånvaro, matlagning några gånger per år samt administrativt arbete. Matrosen drivs som en ekonomisk förening med föräldrarna som medlemmar. Som medlem i föreningen har du rösträtt på stormöten då beslut fattas, är valbar till styrelsen samt har andra rättigheter och skyldigheter enligt föreningens stadgar.

Ett kooperativ är en demokratisk förening och det är därför viktigt att alla föräldrar är delaktiga i förskoleverksamheten och att man kan vara med och påverka. Förslag, tankar, åsikter och idéer är därför alltid välkomna att framföras till någon i styrelsen. Förskolechefen ansvarar tillsammans med personalen för den pedagogiska verksamheten.

Inne- och utemiljö

Matrosens lokaler är belägna ett stenkast ifrån Mälaren och Vintervikens stora grönområden. Förskolan har en liten gård, men utevistelse sker ofta i parker och skogen i närheten. Lokalen är uppdelad i flera mindre rum vilket ger en lugnare atmosfär.

Kost och måltider

Vi äter hemlagad mat alla dagar i veckan som lagas av vår kock eller av föräldrar en dag i veckan. Maten lagas i vårt eget kök och ekologiska produkter används i största möjliga mån.

Mål och vision

Målet är att barnen ska stärkas i sin självkänsla, utvecklas såväl motoriskt som intellektuellt samt känna sig trygga. Barnen ska få utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. De ska stimuleras till kreativitet och självständighet, men även lära sig att visa hänsyn och att samarbeta. Genom lek, experiment, skapande material, musik och drama vill vi stimulera barnens nyfikenhet och förmåga att utveckla alla sinnen och sin fantasi. Utevistelse och rörelse är också viktiga delar i vår pedagogiska verksamhet.

På Matrosen har vi en skapande inriktning. Genom arbete i vår verkstad stimuleras barnens kreativitet och finmotorik. Barnen får pröva och experimentera med färg, klister, lera, vatten med mera. Varje vår har vi som tradition en vernissage där barnen får ställa ut sina alster från det gångna året. dessutom jobbar vi varje år med teman utifrån barnens nyfikenhet och intressen.

Övrigt

Ett föräldrakooperativ är beroende av engagerade föräldrar. Obligatoriska återkommande sysslor:

  1. Städa förskolans lokaler alternativt betala städavgift.
  2. Rycka in och arbeta enligt jourlista då personal är sjuk eller ledig.
  3. Matlagning till en lunch, 1–2 gånger per termin.
  4. Storstädning och fixarkväll några gånger per år.
  5. Aktivt styrelsearbete någon gång under barnets vistelsetid på förskolan. Det innebär att man sitter i styrelsen under två års tid, deltar i styrelsemöten samt har ett ansvarsområde, till exempel ekonomi och personal.

Plats på förskolan erbjuds enligt följande urvalskriterier:

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Förutom ovanstående urvalskriterier rekommenderar vi varmt ett personligt möte på förskolan. Vid erbjudande om plats har vårdnadshavare fem arbetsdagar på sig att svara.

Hitta hit

Uppdaterad