Förskolans gård, klätterställning.

Föräldrakooperativet Vildkatten

Tegelbruksvägen 31

Visa på karta

På Midsommarkransens äldsta föräldrakooperativ finns 16 barn i åldrarna 1 till 6. Här arbetar 4 pedagoger inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken. Som förälder förväntas du vara delaktig och ta ansvar och får i gengäld stor insyn i ditt barns vardag.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
16
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
58 %
Webbplats
http://www.vildkatten.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en liten förskola med åldersintegrerad barngrupp och hög personaltäthet, vilket vi värdesätter högt. Hos oss blir alla barn sedda och hörda! Den blandade barngruppen ger många fördelar i lärandet och barnen får utvecklas i sin egen takt. Pedagogerna arbetar med inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken, vilket innebär ett upptäckande och utforskande arbetssätt som utgår från barnens intresse. Den höga personaltätheten och föräldraengagemanget möjliggör också spännande utflykter till närliggande parker, muséer och teatrar.

Förskolan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening, där alla familjer är medlemmar, vilket skapar en närhet och insyn i alla delar av barnets vardag.

På Vildkatten är föräldrarna delaktiga i barnens vardag och lär känna varandra, barnen och personalen. Mer information om föräldrarollen finner du på vår hemsida.

Vill du veta mer eller besöka förskolan är du välkommen att kontakta oss.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen gård och barnen leker ute varje dag. Gården är indelad i olika stationer med odlingshörna och lekplatser som möjliggör för barnen att välja lek och att leka fokuserat. Det finns även ytor att springa och sporta på. Inomhuslokalen är indelad i två våningsplan. I det övre våningsplanet finns kapprum, läshörna och flera olika lekrum. På det undre våningsplanet finns kök, matsal, ateljé och vila för de yngsta barnen. Toaletter och skötbord finns på båda våningsplanen.

Kost och måltider

Maten på Vildkatten kommer från en liten KRAV-certifierad cateringfirma som är specialiserad på små förskolor och skolor. Maten är till största del närproducerad, ekologisk, lagad från grunden och innehåller inga halvfabrikat eller tillsatsämnen.

Mål och vision

Vildkattens värdegrund:

Vi arbetar för att varje barn ska känna glädje och trygghet i gruppen.

-Vi arbetar med respekt för barns tankar, känslor, behov och intressen.

-Vi möter varje individ; barn, förälder och kollega, med öppenhet, respekt och intresse.

-Vi har ett medvetet förhållningssätt, är trygga, tydliga, närvarande vuxna som möter barnen med positiva förväntningar, utmanar, uppmuntrar och sätter tydliga

gränser.

-Vi ser, uppmärksammar och bekräftar varje barn och möter det utifrån dess unika egenskaper.

-Vi vill ge barnen möjlighet att få en stark självkänsla, en tilltro till sin egen förmåga och en medvetenhet om sitt eget unika värde.

-Vi skapar ett klimat där leken får stort utrymme och där det sociala samspelets utveckling är betydelsefull.

Med inspiration från Reggio Emilias projektbaserade pedagogik möter vi barnen där de är och låta deras intressen och utforskande styra hur vi lägger upp det pedagogiska arbetet. Barnens nyfikenhet och upptäckaranda står i fokus och utifrån det kan vi utforma projekt som syftar till att lära ut.

Vi vill arbeta med ett närvarande genusperspektiv som genomsyrar all verksamhet och alla möten.

Musik är något som är levande på Vildkatten då flera av pedagogerna har ett musikintresse och gärna sjunger och spelar med barnen.

Mer om oss

Eftersom föräldrarnas möjlighet till engagemang är en avgörande faktor för att kooperativet ska fungera så har vi beviljats avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 § skollagen. Vi tillämpar syskonförtur.

Hitta hit

Uppdaterad