Förskolans gård, klätterställning.

Föräldrakooperativet Vildkatten

Tegelbruksvägen 31

Visa på karta

På Vildkattens föräldrakooperativ finns 16 barn i åldrarna 1 till 6 och fyra pedagoger som arbetar Reggio Emilia-inspirerat. I ett föräldrakooperativ förväntas föräldrarna ta stort ansvar för verksamheten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
16
Antal barn per årsarbetare
3,6
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://www.vildkatten.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en liten förskola med åldersintegrerad barngrupp och hög personaltäthet. Hos oss blir alla barn sedda och deras behov hörda. Pedagogerna arbetar med inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken, vilket innebär ett upptäckande och utforskande arbetssätt baserat på barnens egna intressen. Pedagogiken är projektbaserad så att barnen sysslar med olika ämnesområden varje termin. Våra pedagoger har alla olika specialintressen som bland annat språk, musik och kreativt skapande. Den höga personaltätheten och föräldraengagemanget möjliggör också spännande utflykter till närliggande parker, samt muséer och teatrar.

Som förälder på Vildkatten är du delaktig i verksamheten genom olika arbetsgrupper och lär känna alla barn och pedagoger, vilket skapar en närhet och insyn i alla delar av barnets vardag. Föräldrarna är engagerade i allt som inte har med det pedagogiska arbetet att göra. De olika föräldragrupper ansvarar för olika områden som tex inköp, ekonomi, lokaler, hemsida etc. Det ingår även i föräldrarollen att rycka in som jour och att städa förskolans lokaler ett par gånger per år. I gengäld får en som förälder stor insyn i barnens vardag, möjlighet att påverka och en nära relation till alla barn och pedagoger på förskolan. Vi jobbar giftfritt och miljövänligt, med flerspråkighet och genusperspektiv.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen gård och barnen leker ute varje dag. Gården är indelad i olika stationer med odlingshörna och lekplatser som möjliggör för barnen att välja lek och att leka fokuserat. Det finns även ytor att springa och sporta på. Inomhuslokalen är indelad i två våningsplan. I det övre våningsplanet finns kapprum, läshörna, lekrum och vila för de minsta. I det undre våningsplanet finns kök, matsal, ateljé och läsvila för de äldre barnen. Toaletter och skötbord finns på båda våningsplanen.

Kost och måltider

Maten på Vildkatten kommer från en liten KRAV-certifierad cateringfirma som är specialiserad på små förskolor och skolor. Maten är till största del närproducerad, ekologisk, lagad från grunden och innehåller inga halvfabrikat eller tillsatsämnen.

Vi har en sockerpolicy som innebär att vi inte serverar sockrad yoghurt, sockrade flingor, juice eller sötade skorpor och bröd annat än vid högtider och speciella tillfällen som sommaravslutning eller luciafirande.

Mål och vision

Vildkattens värdegrund:

  • Vi arbetar för att varje barn ska känna glädje och trygghet i gruppen. - Vi arbetar med respekt för barns tankar, känslor, behov och intressen.
  • Vi möter varje individ; barn, förälder och kollega, med öppenhet, respekt och intresse.
  • Vi har ett medvetet förhållningssätt, är trygga, tydliga, närvarande vuxna som möter barnen med positiva förväntningar, utmanar, uppmuntrar och sätter tydliga gränser.
  • Vi ser, uppmärksammar och bekräftar varje barn och möter det utifrån dess unika egenskaper.
  • Vi vill ge barnen möjlighet att få en stark självkänsla, en tilltro till sin egen förmåga och en medvetenhet om sitt eget unika värde.
  • Vi skapar ett klimat där leken får stort utrymme och där det sociala samspelets utveckling är betydelsefull.

Med inspiration från Reggio Emilias projektbaserade pedagogik möter vi barnen där de är och låta deras intressen och utforskande styra hur vi lägger upp det pedagogiska arbetet. Barnens nyfikenhet och upptäckaranda står i fokus och utifrån det kan vi utforma projekt som syftar till att lära ut.

Vi vill arbeta med ett närvarande genusperspektiv som genomsyrar all verksamhet och alla möten. Till inspiration har vi boken "Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2".

Musik är något som är levande på Vildkatten då flera av pedagogerna har ett musikintresse och gärna sjunger och spelar med barnen.

Särskilt stöd och behov

Eftersom föräldrarnas möjlighet till engagemang är en avgörande faktor för att kooperativet ska fungera så har vi beviljats avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 § skollagen. Vi tillämpar syskonförtur.

Mer om oss

Öppet hus 2019:

14 mars, 20 mars kl 18. OSA till: vildkatten.intagning@gmail.com

Mer information finns på vår hemsida www.vildkatten.se

Välkomna att höra av er vid frågor!

Hitta hit