Kreativ miljö på förskolan

Föräldrakooperativet Vicke Vire

Götgatan 83 E

Södermalm

Visa på karta

Vi som arbetar på Vicke Vire vill att alla som kommer till oss ska känna sig välkomna. Vi vill att vår förskola ska inge trygghet och värme och arbetar aktivt med att skapa en miljö där alla ska känna sig delaktiga: barn, pedagoger och föräldrar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
50 %
Webbplats
http://www.vickevire.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Inga uppgifter

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är fyra anställda; två legitimerade förskollärare (varav en fungerar som förskolechef men även arbetar i barngruppen) och två barnskötare. Barngruppen består av 18 barn i åldrarna 1-6 år.

Förskolan är en mötesplats där vi tillsammans skapar kunskap, glädje och erfarenheter i samspel med varandra; pedagog-pedagog, pedagog-förälder, pedagog-barn, och barn-barn. Verksamheten skall vara stimulerande och väcka nyfikenhet och lust att utforska sitt eget lärande. Vi anser att vi lär tillsammans i det sociala samspelet.
Vi tror på respekt mellan människor oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet, och arbetar dagligen med det i barngruppen. Det handlar om att lyssna på varandra, visa hänsyn, och måna om varandra.
Vi lägger stor vikt vid leken och ger barnen utrymme för att vara kreativa och uppfinningsrika i sin lek och vi säger hellre ja än nej. Vi deltar aktivt i leken eller bara följer den från sidan för att kunna skapa goda förutsättningar till att barn görs delaktiga.

Till grund för vårt arbete ligger Läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, skollagen och Stockholm stads förskoleplan och FN barnkonvention. Vår uppgift är att fläta samman de olika styrdokumenten och utforma en verksamhetsplan för vår förskola. Verksamhetsplanen skall passa de individer som verkar hos oss både långsiktigt och kortsiktigt.

Inne- och utemiljö

Vi ser ständigt över vår lärandemiljö. Miljön och materialet ska stimulera barnets lärande, fantasi och kreativitet. Materialet är lättillgängligt och finns i barnens nivå för att de ska kunna plocka ner det själva och göra egna val.
Mycket av det barnen kan göra inomhus kan de också göra på förskolans gård t ex skapa, konstruera och experimentera. Gården inbjuder också till rörelselekar.

Vi besöker närliggande parker och gör regelbundet skogsutflykter.

Kost och måltider

Vi beställer lunchmaten från en cateringfirma. Frukost och mellanmål gör vi själva och använder då ekologiska varor.

Måltiden ska vara en lugn och trevlig stund. Vid dessa stunder kan pedagogerna ge barnen ett hälsosamt synsätt på mat, inspirera till att prova ny mat och ta tillvara på de viktiga samtalen som är en naturlig del i matsituationen.

Mål och vision

Förskolan skall erbjuda alla barn en trygg, lustfylld och lärorik vistelsetid på förskolan Vicke vire, där de får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. En verksamhet där omsorg, fostran, lek, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vision – Vi vill att våra barn skall möta framtiden med en stor förmåga att våga, vilja och tro på sig själv. Alla som vistas på Vicke vire ska känna att jag är jag och jag duger. Målet är att barn och föräldrar ska minnas tiden på Vicke vire som rolig, trygg och utvecklande.

Mer om oss

Förskolan har ett intranät för föräldrarna. Där presenteras den pedagogiska verksamheten i både text och bild.

Övrigt

Föräldrakooperativet har funnits sedan 1990 och drivs helt utan vinstsyfte i form av en ekonomisk förening. Vi finns i en stor lägenhet på Södermalm med egen utegård och närhet till skog, parker och kulturutbud.

Hitta hit