Kreativ miljö på förskolan

Föräldrakooperativet Vicke Vire

Götgatan 83 E

Föräldrakooperativet Vicke Vire har funnits sedan 1990 och drivs helt utan vinstsyfte i form av en ekonomisk förening. Vi finns i en stor lägenhet på Södermalm med egen utegård och närhet till skog, parker och kulturutbud.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.vickevire.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Föräldrakooperativet Vicke Vire består barngruppen av 18 barn i åldrarna 1-6 år. Personalgruppen består av fyra medarbetare – två legitimerade förskollärare (varav en är rektor, men även arbetar i barngruppen), en barnskötare och en hantverkspedagog.

Förskolan är en mötesplats där vi tillsammans skapar kunskap, glädje och erfarenheter i samspel med varandra.

Verksamheten skall vara stimulerande och väcka nyfikenhet och lust att utforska sitt eget lärande. Vi anser att vi lär tillsammans i det sociala samspelet. Vi tror på respekt mellan människor oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet, och arbetar dagligen med det i barngruppen. Det handlar om att lyssna på varandra, visa hänsyn, och måna om varandra.

Vi lägger stor vikt vid leken och ger barnen utrymme för att vara kreativa och uppfinningsrika i sin lek och vi säger hellre ja än nej. Vi deltar aktivt i leken eller bara följer den från sidan för att kunna skapa goda förutsättningar till att barn görs delaktiga.

Till grund för förskolans arbete ligger Läroplan för förskolan 2018, diskrimineringslagen, skollagen och FNs barnkonvention. Vår uppgift är att fläta samman de olika styrdokumenten och utforma en utbildning och undervisningsplan för vår förskola. Utbildning och undervisningsplanen skall passa de individer som verkar hos oss både långsiktigt och kortsiktigt.

Inne- och utemiljö

Vi finns i en ljus lägenhet med flera rum som inbjuder till olika typer av lärande, lek, rörelse och skapande och ger möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper.

Miljön och materialet ska stimulera barnets lärande, fantasi och kreativitet och är lättillgängligt för att barnen själva ska kunna göra egna val.

Vi har tillgång till en egen gård som inbjuder till rörelselekar, skapande, konstruktion och experiment. Vi besöker närliggande parker och gör regelbundet skogsutflykter.

Kost och måltider

Vi beställer lunchmaten från en cateringfirma. Frukost och mellanmål gör vi själva och använder då ekologiska varor.

Måltiden ska vara en lugn och trevlig stund. Vid dessa stunder kan pedagogerna ge barnen ett hälsosamt synsätt på mat, inspirera till att prova ny mat och ta tillvara på de viktiga samtalen som är en naturlig del i matsituationen.

Mål och vision

Alla barn på Föräldrakooperativet Vicke Vire skall erbjudas en rolig, trygg, lustfylld och lärorik vistelsetid, där de får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Vår målsättning är en utbildning där omsorg, fostran, lek, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vision – Vi vill att våra barn skall möta framtiden med en stor förmåga att våga, vilja och tro på sig själv. Alla som vistas på Vicke Vire ska känna att jag är jag och jag duger.

Vi arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet. Vicke Vires värdegrund innefattar:
Demokrati:
• att barnen får känna samhörighet, kunna samarbeta och ges möjlighet att uttrycka sig och sina åsikter

Solidaritet:
• att barnen får lära sig att visa hänsyn och uppmuntra dem att hjälpa varandra

Jämställdhet:
• att lära och visa barnen allas lika värde, att vara rättvis och visa stor omsorg om varje enskilt barn, att ge barnen samma möjligheter oavsett kön, social bakgrund, annan trosuppfattning eller funktionshinder.

Ansvar:
• att lägga grunden för ett personligt ansvar där barnen känner ett växande ansvar för sig själv, sina medmänniskor, saker, vår förskola och vår omgivning.

Miljöhänsyn:
• att miljötänkande blir en naturlig del i vardagen, källsortering, att göra miljömedvetna inköp.

Normer och värden:
•att stärka varje barns empatiska förmåga, ansvars- och självkänsla och respekt för andra människor.

Mer om oss

Förskolans drift sköts av föreningen och det pedagogiska arbetet av personalen. En aktiv föräldragrupp är viktig för att föreningen och förskolan ska kunna drivas. Föräldrakooperativet Vicke Vire har därför medgivits ett så kallat avsteg från Stockholms stads regler från skollagens öppenhetskrav (Dnr 3.2.1-6099/2014) som innebär att huvudmannen kan kräva att vårdnadshavare deltar i jour- och städschema samt styrelsearbete.

Hitta hit

Uppdaterad