Barnen på förskolans gård

Föräldrakooperativet Sture

Lästringevägen 16

Visa på karta

Föräldrakooperativet Sture är en liten familjär förskola där omsorg, lärande och lek bildar en helhet för barnen. Här vill vi att barnen ska uppleva deras tid på förskolan som meningsfull, spännande, rolig och utvecklande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Älvsjö
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
21
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
18 %
Webbplats
http://www.forskolansture.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Sture jobbar vi enligt traditionell förskolepedagogik och utgår ifrån läroplanen. Vårt arbetssätt är projektinriktat, vilket innebär att barnen tillsammans, utforskar och experimenterar kring olika teman utifrån deras tankar, hypoteser och erfarenheter med guidning från personalen. Vi utgår ifrån att alla barn är kompetenta och unika. Hos oss blir alla barn sedda, respekterade och får vara sitt bästa jag. Vi försöker i största möjliga mån att vara nyfikna, medforskande, engagerade och aktiva lyssnare. Vi lyfter olikheter som något spännande och värdefullt i olika aktiviteter såsom högläsning, musik, bild, dans, samt i projektarbeten.

Vi strävar efter att ha en liten och familjär förskola, med hög personaltäthet, där varje barns behov tillgodoses. Vår personal är lyhörd för barnens intressen och baserar gruppaktiviteter på dessa, vare sig det gäller dinosaurier, bokstäver eller musikinstrument. Förskolan är som en storfamilj där empati och det emotionella lärandet främjas.

Inne- och utemiljö

Intelligenta barn behöver intelligenta miljöer. Inne i en tvåplansvilla i Örby har vi teaterhörna, utklädningsgarderob, målarateljé, musik/dansdel, läshörna, ljusbord, dinosaurieterrarium och etc. Våra miljöer är tillgängliga, tydliga, estetiska och föränderliga. Det finns valmöjligheter för att kunna möta barnen i deras intressen.

Ute på gården har vi äppelträd, bärbuskar samt lekstuga, lastbil, båt och leksaker. Vi vistas ute varje dag och besöker närliggande skogar, lekparker och bibliotek.

Kost och måltider

Vår kock lagar näringsrik mat från grunden med stort fokus på ekologiskt och vegetariskt. Köket har en nära samarbete med den pedagogiska verksamheten t.ex råvarorna som barnen har odlat fram tas tillvara på och används i matlagningen efter säsong. Vi brukar samtala med barnen vid lunch kring maten, ingredienserna och näringsinnehållet.

Alla luncher hittar du på Instagram : @matenpåsture.

Mål och vision

Vi arbetar utifrån läroplanen och driver ett systematiskt dokumentationsarbete, med månatlig utvärdering och uppföljning för att säkra att vi når upp till målen.

Vårt främsta mål med verksamheten är att barnen skall minnas deras tid på förskolan som meningsfull, spännande, rolig och utvecklande. Vi har även som mål att tillsammans skapa en meningsfull organisation som stödjer läroplanens olika intentioner. Vi lägger stor vikt på leken och dess betydelse för barnens utveckling. Det är just genom leken som vi utvecklar barnens nyfikenhet och intresse för matematik, naturvetenskap, teknik, språk, hälsa och så vidare. Delaktighet, ömsesidig respekt, nyfikenhet, meningsfullhet är därmed bärande värden som vi lägger stor vikt på.

Vi fokuserar på att verksamheten ska vara trygg, kreativ och meningsfull för barnen och deras lärande. En trygg och lärande miljö resulterar i trygga, självständiga och nyfikna barn. Vi arbetar ständig för att förankra värdegrunden – och likabehandlingsplanen i verksamheten och hålla de levande i det dagliga arbetet på förskolan.

Mer om oss

Genom att vara ett föräldrakooperativ har föräldrarna god insyn och delaktighet i verksamheten. Föräldrar finns engagerade i arbetsgrupper som till exempel trädgårdsgruppen eller fixargruppen. Styrelsen består av föräldrar och vid behov, om ingen annan personal finns att tillgå, så jobbar föräldrar i barngruppen eller verksamheten enligt ett schema.

Övrigt

Genom leken och den trygga, lärande miljön uppmuntrar vi de till att upptäcka och utforska. Maten vi serverar är lagad från grunden av vår egna kock med fokus på ekologiska råvaror. Nyfiken på oss? Boka en rundvandring med vår förskolechef!

Hitta hit

Uppdaterad