Grafik på förskola, barn och lekplats.

Föräldrakooperativet Smått & Gott

Sjösavägen 4

Förskolan består av två avdelningar med cirka 32 barn i åldrarna 1–6 år. Arbetslaget består av förskollärare, drama hantverkspedagog samt barnskötare. Vi har egen kock. Förskolan ligger belägen på en naturskön gård med mycket plats för lek.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
0
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://smattogott.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Föräldrakooperativet Smått & Gott är en förskola med traditionell förskolepedagogik. Vi strävar efter att ha en hög personaltäthet under dagen som ger pedagogerna möjlighet att tillgodose alla barns behov.

Våran grundsyn grundar sig i demokratiska värderingar, allas lika värde och respekt för sig själv och sin omgivning. Vår barnsyn utgår från barnkonventionen och alla barn rätt. Barnens rätt till utbildning, barnens rätt till att känna trygghet, tillit och glädje.

Våran grundsyn ska genomsyra verksamheten och tar sig uttryck genom personalens förhållningssätt, bemötande och i den dagliga kommunikationen.

Vi är en förskola där jämställdhet, miljö och hälsa ur ett barnperspektiv står i fokus.

Läroplanen 98 (rev2010), barnkonventionen och diskrimineringslagen är styrdokument som förskolan vilar på.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en stor fin gård med varierande terräng som uppmuntrar till lek och rörelse, nyfikenhet och utmaningar. På gården finns det gott om fruktträd, bärbuskar och goda odlingsmöjligheter.

Förskolans lokaler är stora och ljusa med många små rum som ger goda möjligheter att arbeta i små grupper. Materialet på förskolan varierar utifrån barnens intresse och önskemål. Den pedagogiska miljön är tydlig, tillåtande och tillgänglig.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar all mat från grunden med stor passion och intresse. Maten på förskolan har en stor variation och en stor andel varor är ekologiska.

Varje vecka serveras en fiskrätt, en soppa och varje dag finns det ett vegetariskt/vegans alternativ till de barnen som önskar de.

Frukt och grönsaker serveras varje dag till maten. Frukten är av stor variation och ofta erbjuds barnen att prova på mer sällsynta frukter som till exempel litchi och sharon.

Mål och vision

Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan 98 rev 2010.

Vi arbetar i projektform där alla projekt grundas i barnens intresse.

Att arbeta i projektform handlar om att se processen och inte slutprodukten, det är i processen barnen lägger grunden till det livslånga lärandet. Genom samspel, dialog och kommunikation ges barnen förutsättningar att tränas i de färdigheter som samhället ställer krav på att dagens barn bör ha med sig i livet.

Vårat mål är att ge barnen möjlighet och förutsättning i den dagliga verksamheten till att utveckla sina färdigheter, kunskaper, självförtroende och tillit till sin egen förmåga för att bli en trygg, socialt kompetent och glad individ. Detta genom att bedriva en verksamhet där lek, lust och glädje får utrymme varje dag.

Hitta hit

Uppdaterad