Illustration - barn på väg till förskola

Föräldrakooperativet Skatan

Emågatan 96

Skatan är en förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. Förskolan har funnit sedan 1990 med en väl fungerande organisation. Här på Skatan går 40 barn fördelade på tre avdelningar (Ägget, Vingen och Näbben).

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
38 %
Webbplats
http://foraldrakooperativetskatan.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I Skatans dagliga verksamhet finns flera möjligheter till lek, skapande och utforskande, både ute och inne. Verksamheten följer barnens intresse och behov och pedagogerna möter barnen med ett förhållningssätt som präglas av engagemang, intresse och glädje. Arbetssättet är ofta tematiskt och är inspirerat från Reggio Emilias filosofi. När vi väljer vårt litteratur- och lekmaterial finns alltid ett genus- och mångfaldsperspektiv med.

Inne- och utemiljö

Skatan har tre avdelningar. Vi har mindre rum för skapande och större samlingsrum för rörelse, dans och teater. Rummen formas i dialog med barnen och efter deras behov. Förskolans lekmaterial följer en pedagogisk planering och plockas fram därefter.

Vi har två gårdar och ett gräsområde, vilket ger oss möjligheten att dela upp barnen i mindre grupper. Uteplatserna är försedda med material för motorik-övningar, vattenlek och odlingspallar. Den stora gården har även klätterställning och lekbodar.

Kost och måltider

Skatan har ett kök och en egen kock som lagar mat som är i stor utsträckning ekologisk/kravmärkt. Då vi är ett föräldrakooperativ så ingår även en del av föräldrarna i förberedelse av viss mat och inköp. Bland annat bakar vi vårt egna bröd.

Som en del i Skatans miljöarbete har vi sedan 2016 främst serverat vegetariska måltider (fisk förekommer och kött vid önskemål eller speciella tillfällen).

Mål och vision

Vi vill ge barnen samma möjligheter att utvecklas därför diskuteras kontinuerligt hur vi bemöter barnen, vad vi säger, vad vi gör och hur vi bekräftar barnen. Vi granskar också vilka möjligheter vårt material ger och kritiskt granska vilka bilder som förmedlas till exempel i böcker, sånger, litteratur.

Barnen behöver också ges möjlighet att utveckla det relationella samspelet därför är vårt återkommande tema "från Jag till Vi" ett återkommande fokus i vår verksamhet. I detta tema ligger fokus på att ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till andra, att varje barn känner att de blir sedda och respekterade. Vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor och få förståelse för varandra och att kompromissa och öva turtagning.

Vårt arbetssätt är temainriktat vilket innebär att vi under en kortare eller längre tid arbetar med ett ämne, material eller frågeställning. Ibland kan hela förskolan vara involverad och ibland en mindre grupp barn. Vi väljer tema utifrån barn intresse, men också utifrån behov vi ser i barngruppen. Hur arbetet utvecklar sig och hur långvarigt temat blir beror på barnens motivation och engagemang. I temaarbete är den pedagogiska dokumentationen en viktig del. Där kan barn, föräldrar och pedagoger samtala och reflektera över temat och det kan ge inspiration till temats fortsatta utveckling.

Skatan driver ett aktivt miljöarbete som genomsyrar allt ifrån det pedagogiska arbetet med barnen till mat och lekmaterial.

Mer om oss

Vi är ett föräldrakooperativ: Som medlem, har du möjlighet att påverka verksamheten. Ditt engagemang skapar en trygg miljö för barnen och gemenskap mellan barn, personal och föräldrar. För att ditt barn ska kunna erbjudas en plats på Skatan behöver du godkänna de insatser som förväntas av familjerna. Vi ser gärna att du kommer på en visning av Skatan innan du tackar ja till en plats. Om du har frågor, går det bra att mejla eller ringa.

Mer information finns på vår webbplats.

Hitta hit

Uppdaterad