Föräldrakooperativet Roten

Surbrunnsgatan 40

Roten är ett föräldrakooperativ med barnet i fokus. Vår vision är "Jag vill, jag kan, jag gör". Vi erbjuder barnen en miljö som ger inspiration, nyfikenhet och lust att vilja våga utmana sig själva. Vi har egen kock som lagar god och näringsrik kost.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
24
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Roten arbetar utifrån en traditionell förskolepedagogik med inspiration av Reggio Emilia där våra nationella styrdokument såsom bland annat Lpfö98 samt Skollagen står som grund. Vår verksamhet genomsyras av barnens skapande i form av projektarbeten som utgår ifrån barnens intressen och kan därför ta olika vägar under processens gång. Barnens medinflytande över sin tillvaro och sina göranden på förskolan vill vi ge ett stort utrymme för.

Vi vill främja det sociala samspelet genom att jobba med små grupper i blandade åldrar såväl som i åldersindelat, och även i den stora gruppen. Barnen ska få möjlighet att mötas i olika konstellationer och i olika aktiviteter, samt att uppmuntras till att hjälpa varandra i olika situationer. Vi ska vara bra förebilder och vårt förhållningssätt gentemot barn och vårdnadshavare ska präglas av respekt och omtanke. Alla ska känna sig sedda i tillvaron på förskolan och vara trygga i den.

Vi tycker att det är viktigt med motion, rörelse och kreativitet. Barnen är ute varje dag om vädret tillåter, både för- och eftermiddag. Vi går på utflykt på tisdagar och har rörelseaktiviteter varje vecka. Förskolan har som mål att erbjuda ett eller flera kulturella besök under terminens gång.

Inne- och utemiljö

Vi har en stor och härlig privat innergård med bland annat rutschkana, sandlåda och klätterställning. På gården kan barnen även cykla och leka lekar.

Våra lokaler är uppdelade på två olika sidor i huset. Den ena delen inrymmer tambur, barntoalett, konstruktionshörna, ateljé, lekrum och personalrum. Den andra delen har kök, kontor, skapanderum och matrum.

Roten har också en egen kolonilott vid Stora Skuggan, där barnen bland annat får möjlighet att plantera och utforska från ”jord till bord”.

Kost och måltider

Maten är en viktig del i vår verksamhet. Vi har egen kock som lagar god, varierad och näringsrik kost från grunden med miljömedvetenhet som en grundpelare i matlagningen. Givetvis tar menyn hänsyn till allergier, religion samt innehåller ekologiska råvaror i den mån det går. Till varje måltid serveras vatten/mjölk och diverse grönsaker. När tillfälle ges bjuds det på egenodlade rotfrukter, grönsaker och frukt från vår kolonilott.

Mål och vision

Vår vision är "Jag vill, jag kan, jag gör". Vi vill ge barnen förutsättningar och verktyg att utifrån sin egen förmåga ta sig an olika göranden. Ett barn som får möjligheten att lyckas utifrån sin egen förmåga stärker sin självkänsla och sitt självförtroende och växer med detta.

Läroplanens mål, skollagen och barnkonventionen är utgångspunkten till allt vårt arbete med både barn och hemmet. Pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg för att få tag i varje barns läroprocess. Vi erbjuder även barnen möjlighet till att reflektera under terminen för att arbeta så mycket som möjligt med barns lust att lära. Vi utvärderar tillsammans med barnen för att se hur vi ska gå vidare och utveckla verksamheten.

Vi använder oss av Tyra appen som är ett verktyg som hjälper oss i vårt arbete med pedagogisk dokumentation det vill säga uppföljning, utvärdering och utveckling i vår förskola. Med Tyra-appen kan våra pedagoger enkelt dela dokumentation som bilder och förklarande texter till vårdnadshavare.

Varje termin och läsår har vi även ett fokusområde där pedagoger har ett specifikt perspektiv som vi arbetar extra mycket kring. Detta kan vara till exempel språkutveckling, kroppslig integritet eller andra kulturer.

Om ni väljer Förskolan Roten kommer vi att göra allt för att ni ska trivas och kunna se tillbaka på en rolig, trygg och utvecklande förskoletid för er och ert barn.

Hitta hit

Uppdaterad