Illustration - barn påväg till förskola

Föräldrakooperativet Röhran

Torsgränd 13

Visa på karta

På föräldrakooperativet Röhran möts du av en familjär förskola med engagerade pedagoger och föräldrar. Vi är 40 barn och 10 pedagoger fördelat på tre avdelningar. Vi arbetar för en trygg tillvaro med en hög pedagogisk kvalitet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
35 %
Webbplats
https://www.rohran.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi ser det allsidiga lärandet och den breda utvecklingen av det kompetenta barnet som en viktig uppgift för förskolan. Hos barnen pågår ett ständigt lärande, och vi pedagoger har helhetssynen på lärandet i fokus. Barnen ska få möjlighet att utvecklas på många plan och inom en mängd olika områden men barnen ska samtidigt få växa i just det hen tycker om och visar intresse för.

Röhrans förskolepedagogik bedrivs utifrån Läroplanen med inslag av skapande, dans, utflykter, ITK (Information, Teknik, Kommunikation), projektarbeten med mera.

Genom kontinuerlig dokumentation synliggörs barnens utveckling. Utöver traditionell dokumentation som dels sitter uppe på väggarna dels i barnens personliga pärmar har föräldrarna förmånen att följa den dagliga verksamheten genom Instagram, veckobrev och veckokalender i hallen.

All vår mat lagas från grunden av vår erfarna kokerska, hon serverar oss en mycket god, varierad och näringsrik mat – som till stor del är ekologisk. Våra måltider är en viktig del av barnens dag, vi äter på respektive avdelning vid bord om cirka 5 barn och en pedagog, där vi har tid för lugna samtal, turtagande, att öva sig på att använda kniv och gaffel och breda en smörgås.

Inne- och utemiljö

Röhrans lokaler är uppdelade på tre avdelningar på en totalyta på 500 kvadratmeter, det vill säga gott om utrymme för barnen. Vi har en inhägnad gård med klätterställning, sandlådor, cyklar och gunghästar.

Kost och måltider

All vår mat lagas från grunden av vår erfarna kokerska, hon serverar oss en mycket god, varierad och näringsrik mat – som till stor del är ekologisk. Vi utesluter allt socker - när vi har månadskalas gör vi härliga fruktspett till barnen. Finns det allergier eller liknande så lagar kokerskan specialmat till den det berör.

Mål och vision

Till Föräldrakooperativet Röhran kommer barn som är mellan ett och fem år. Här ska barnen få grunden till ett livslångt lärande. Vi ska utforma verksamheten så att den blir rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Tillsammans med föräldrarna vill vi skapa goda förutsättningar till att ge barnen en meningsfull barndom, ur vilken de kan hämta kraft och minnen genom hela livet.

Förskolan Röhran ska vila på demokratins grund, och genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt såväl i arbetsformer som i omsorg, fostran och lärande. Tron på alla människors lika värde och behovet av att bli sedd och respekterad för den man är går hand i hand med den demokratiska grundsynen, och därför anser vi att det är mycket viktigt att alla barn blir sedda och respekterade som de unika individer de är.

Vi vill att varje barn ska känna sig omtyckt och uppskattat. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen.

Mer om oss

Vi har återkommande fortbildningar för alla pedagoger gällande brandskydd, första hjälpen och HLR och pedagogerna går även på en fortbildning per år med en egen vald pedagogisk inriktning – allt för att berika barnen och utveckla förskolan så mycket som möjligt.

Övrigt

Att vara med i ett föräldrakooperativ innebär större möjligheter för er som föräldrar till inflytande (än i en kommunal förskola), insyn och att kunna påverka hur ditt barn har det på förskolan. Genom ett bra och nära samarbete mellan föräldrar och pedagoger har vi en familjär och trygg förskola med ett stort engagemang.

Hitta hit

Uppdaterad