Illustration - barn på väg till förskola

Föräldrakooperativet Moroten

Högbergsgatan 71 A

Visa på karta

Välkommen till vår fantastiska förskola Föräldrakooperativet Moroten! Vi värnar om en god pedagogisk verksamhet genom att lämna utrymme för, och skapa situationer där barnen kan mötas i olika konstellationer för att främja det sociala samspelet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
21
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån en traditionell förskolepedagogik med ett medvetet förhållningssätt där både föräldrar och barn är i fokus. Vi ska vara bra förebilder som lär barnen att ta hänsyn och känna empati. De ska uppmuntras till att hjälpa varandra i olika situationer. Som förälder har du stor inblick i förskolans arbete men allting kring det pedagogiska arbetet sköts av Morotens pedagoger och personal.

Inne- och utemiljö

Vi finns i en K-märkt fastighet på Södermalm. Vi har flera olika utrymmen som är anpassade efter verksamhetens behov och barn i olika åldrar både ute och inne. På vår fina gård finns det mycket att upptäcka och vi brukar både börja och avsluta dagen utomhus. Vi besöker regelbundet biblioteket, går på museum och utforskar parkutbudet i närheten.

Kost och måltider

Vår varierande meny lagas av vår utbildade kock Lena som har jobbat hos oss sedan vi slog upp dörrarna för 28 år sedan. Hon brinner för att laga ekologiskt i största mån och givetvis så näringsrikt som möjligt.

På förskolan reducerar vi också användandet av socker och undviker artificiella sötningsmedel. Lena är även stundtals ute i barngruppen vilket de uppskattar  mycket. Dörren till köket står alltid på glänt. Tillsammans källsorterar vi och går till återvinningen en gång i veckan.

Mål och vision

Alla ska känna sig delaktiga i vår verksamhet och tillsammans tar vi ansvar för öppenhet, respekt och solidaritet. Att vi i barnens läroprocesser ska utgå från deras erfarenheter, intressen, behov och åsikter i deras strävan att förstå sig själva och sin omvärld. Att förskolan ger barnen valmöjligheter där det är möjligt att visa tilltro till barnet och låter dem prova egna idéer, förslag, att de blir lyssnade på och respekterade, samt lyssnade till deras erfarenhetsvärld som delas med andra kamrater på förskolan. Kommunikationen på vår förskola ska vara på ett sådant plan att man som förälder vet att man blir lyssnad på och att ens åsikter/önskemål vägs in i den faktiska verksamheten så långt det är möjligt. Vi vill uppmuntra all form av respons på vår verksamhet och organisation, som ett medel till utveckling och förbättring Moroten skall ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Mer om oss

Pedagogerna ansvarar för och planerar den pedagogiska verksamheten men har även ett mycket nära samarbete med föräldrarna i arbetet runt det enskilda barnet. Vi anser att den specifika kunskap som varje förälder har om sitt barn tillsammans med pedagogers kunskap om barnet på förskolan såväl som individ som i grupp, är ett ovärderligt redskap i att arbeta för det bästa för varje barn.

Övrigt

Vårt förhållningssätt och vår attityd till barn och föräldrar ska präglas av respekt och omtanke. Samspelet ska ske på ett jämlikt sätt och barnen ska genom vårt vuxna sätt att vara känna sig trygga.

Hitta hit

Uppdaterad