Barn leker i sandlåd, spadar, hinkar.

Föräldrakooperativet Linden

Lindevägen 80

Visa på karta

Den lilla förskolan med få barn och hög personaltäthet. Tillsammans med föräldrarna jobbar för barnens bästa. Både när det kommer till den demokratiska, sociala, respekterande och integritetsutvecklande sidan och den lustfyllda leken och pedagogiken.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.fklinden.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med inslag av Reggio Emilia. Det gör sig mest synligt i vår för barnen tillgängliga miljö, det tematiska eller projektinriktade arbetet och barnsynen. Vi lägger stor vikt vid arbetet med den sociala kompetensen, respekten för varandra, normkritik och personlig integritet. Att vistas ute är både viktigt och lätt, där ges leken andra möjligheter än inomhus.

Inne- och utemiljö

Linden ligger i bottenvåningen av ett hyreshus bland grönskande smågårdar. Inomhus har vi flera rum som öppnar upp för olika arbeten, aktiviteter eller lekar. Vi har en mindre gård och nära till både skog och parker.

Kost och måltider

Vi äter hemlagad mat, vår kock är utbildad och erfaren. Hen blandar gärna mellan husmanskost och mer exotiska inslag. Allt för att väcka matlust hos barnen. Eko och Kravvaror i största möjligaste mån.

Mål och vision

Barnens framtid och barnens bästa är våra ledord. En del av visionen är också att hålla hög kvalité där lek, gemenskap, respekt för andra, kunskap och lärande utmärker vår förskola. Förskolan ska vara en rolig, lärorik, trygg och stimulerande plats att vara på. Alla barns integritet ska respekteras. Alla barn ska behandlas med respekt utifrån ett sådant sätt att de själva lär sig att respektera varandra. Alla barn och vuxna är exakt lika mycket värda, det är våra tankar och handlingar som skiljer oss åt som individer. Alla barn ska stimuleras utifrån det utgångsläge de befinner sig i dagsläget. Alla barn ska stödjas individuellt och i grupp till att bli självständiga, egentänkande individer med positiv självkänsla och självförtroende. Alla barns olika intressen ska lyftas fram och synliggöras i den dagliga verksamheten. Alla barn ska tas på allvar i sina åsikter och funderingar. Vi står för ett demokratiskt klimat där vi lyssnar på varandra och låter alla tala till punkt. Vi tänker på vad vi gör och hur vi beter oss mot varandra i arbetslaget. Barnen gör inte som vi säger utan som vi gör.

Hitta hit

Uppdaterad