Föräldrakooperativet Kultingen

Åsögatan 72

Visa på karta

Liten och väletablerad förskola med lummigt och centralt läge där utflykter i naturen varvas med kultur och historiska stadsmiljöer. Hög personaltäthet som ger en trygg lärandemiljö där alla kan känna sig sedda och bygga en stark självkänsla.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
https://www.kultingen.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Kultingen utgår allt vi gör från barnen och verksamheten bygger på vår värdegrund. Vi tror på att alla barn kan och vill ha utmaningar och vi vill att alla ska känna sig inkluderade och möta livet med en stark självkänsla. För att nå dit är trygghet, lek och lärande centrala element i vår verksamhet.

Kultingens verksamhet präglas av en pedagogik där utveckling och lärande, barns inflytande och det lustfyllda lärandet står i fokus. Vi arbetar med färg och form och alla våra sinnen. Vi tränar på ord, benämner prepositioner och låter berättandet tar stor plats som en del av hur barnen utvecklar sitt språk. Vi räknar och använder oss av matematiska termer såsom hel, halv och en fjärdedel. Barnen skapar fritt med färger, nyanser och mönster utifrån sin fantasi som inspiration. Vi arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt och vi särskiljer inte pojkar och flickor. Vi arbetar tematiskt utifrån läroplanen vilket kan innebära att vi utforskar och undersöker ett grundämne, en färg eller ett land.

Inne- och utemiljö

Kultingen har ett unikt läge i det bilfria området Linjalen. Vi har en egen stor innergård med sandlåda, uteplats och mycket plats för lek och spring. På gården finns bland annat utomhusleksaker, cyklar och en egen uteplats. Intill förskolans gård ligger den populära parken Skånegläntan som bland annat har flera lekplatser, fotbollsplan, plaskfontän och grillplats. Inomhus finns tre stora lekrum och en stor ateljé. I köket finns ett platsbyggt buffébord där barnen kan ta mat på egen hand.

Kost och måltider

Kultingen serverar lunch genom KRAV-märkt catering som förbereds i vårt eget kök. Utöver grönsaker som alltid serveras till måltiden finns också helvegetariska alternativ. På fredagar lagar en föräldragrupp med särskilt matlagningsintresse lunchen – ofta utefter ett pedagogiskt tema. Mellanmålen tillagas av personalen i vårt kök och barnen hjälper till vid exempelvis bakning.

Mål och vision

Kultingens mål är att barnen får en stark självkänsla genom trygghet och glädje. Vi utgår från att barn utvecklas av att känna sig hemma på förskolan och den känslan skapar vi genom liten barngrupp, hög personaltäthet samt att barnen lär känna varandras föräldrar i samband med att de arbetar med verksamheten.

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Läroplanens mål genomsyrar alla aktiviteter samtidigt som pedagogerna alltid utgår från barnens intressen när de planerar verksamheten. Den lilla barngruppen med blandade åldrar ger en familjär och stark sammanhållning där barnen känner sig trygga. Kultingen förbereder barnen för att träna sina förmågor att förstå de värden som ligger i kulturell mångfald. Barnen förbereds för att ta del av ett internationellt samhälle.

Mer om oss

Föräldrakooperativ innebär att du som föräldrar driver förskolan. Det innebär ett större ansvar, mer insyn och större inflytande än på en kommunal förskola. Som förälder kan du välja att engagera dig i olika grad och olika områden. Du är del av ett jourschema vilket innebär att du kan bli inringd för att avlasta 0–5 gånger per termin om ordinarie personal är frånvarande. Tack vare att föräldrar “jobbar” ibland skapas en nära relation mellan pedagoger, föräldrar och barn.

Hitta hit

Uppdaterad