Illustration - barn påväg till förskola

Föräldrakooperativet Korken

Tjärhovsgatan 44

Korken är en liten föräldrakooperativ förskola med en åldersblandad barngrupp och hemtrevliga lokaler. Den pedagogiska verksamheten ansvarar förskolechefen och de andra pedagogerna för. Maten som serveras är ekologisk och vegetarisk.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
14
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
26 %
Webbplats
http://korken.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Korken är en liten åldersblandad förskola med 14 barn mellan 1–6 år och fyra anställda pedagoger. Pedagogerna är engagerade och arbetar ständigt för att utveckla sig själva och verksamheten. De medforskande pedagogerna ser till att lärandet sker i allt som pågår på korken, allt från den fria leken till projekt och ett väl etablerat genus- och mångfaldsarbete som genomsyrar hela förskolan. Det manifesteras i allt från hur pedagogerna bemöter barnen till litteratur, bilder, rollekar och projekt. Även föräldrar inkluderas i det arbetet.

Korken är ett föräldrakooperativ som drivs av alla föräldrar då samtliga är medlemmar i styrelsen. Föräldrarna finns med som en naturlig del av vardagen, exempelvis att det alltid är en förälder som lagar lunch och mellanmål. Därmed lär så småningom alla barn, föräldrar och pedagoger känna varandra vilket bidrar till en mer familjär atmosfär både för barn och vuxna och en tryggare tillvaro för barnen. Föräldrarna står för den praktiska driften, som matlagning, städning och åtgärder i lokalerna, medan pedagogerna ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Styrelsens roll är att i egenskap av huvudmän och kvinnor, föräldrar och styrelsemedlemmar, verka för är att gemensamt ta beslut som driver verksamheten framåt i önskad riktning med hänsyn till läroplanen Lpfö 98 (rev 2016) samt Stockholms stads förskoleplan. Sedan 2015 har fokus framförallt legat på genusarbete, miljö/hållbarhet samt solidaritets/rättvisefrågor.

Inne- och utemiljö

Korken ligger i mysiga och ljusa lokaler i en gammal kapsylfabrik från sekelskiftet, mitt på Södermalm. Här finns ateljé, ett stort kök, läshörna, vilorum, plats för rollekar och konstruktionslek.

Utomhus delar vi på en innergård med medlemmarna i Kapsylenhuset. Här finns bland annat en stor sandlåda av miljöklassat trä av typen organowood, ett stort träd och planteringar som skapar gröna rum och förstärker årstiderna.

Barnen får besöka kringliggande parker och andra utflyktsmål i närområdet.

Kost och måltider

Maten som serveras på Korken är helt vegetarisk och ekologisk och den tillagas och serveras på plats av kooperativets medlemmar. Föräldrarna följer en 5-veckors matsedel som revideras och uppdateras löpande. I matsedeln har hänsyn tagits till näring och variation och maten kan beskrivas som hjärtlig och moderniserad husman. Råvaror köps av en KRAV-certifierad leverantör specialiserad på förskolor. Vissa rättvisemärkta varor beställs separat, till exempel olivolja och kaffe.

Mål och vision

Vår vision är att med ett genus- och mångfaldsperspektiv och ett solidariskt förhållningssätt, få barnen att utvecklas till morgondagens medborgare. Vi vill stärka barnens nyfikenhet på livet och på lärandet, få dem att känna en grundtrygghet i våra demokratiska värderingar och öka deras förmåga till medkänsla och empati för sina medmänniskor. När barnen sedan går vidare till förskoleklass, är vår ambition att de ska hungra efter ny kunskap, tro på sig själva och känna trygghet i att lämna förskolan bakom sig och vilja att blicka framåt i livet.

Mer om oss

Korken är en del av arbetskollektivet Kapsylen som drivs av konstnärer, musiker. arkitekter, filmare med flera. Detta bidrar till en mer kulturell stämning och atmosfär för barnen att vistas i. Förskolan deltar också i Kapsylens verksamhet genom styrelsemöten, bidrag till kulturdagar, gemensamt firande av högtider och gemensamma städdagar.

Övrigt

Barnantalet är aldrig större än 14 barn och 3–4 pedagoger finns på plats varje dag.

Hitta hit

Uppdaterad