Föräldrakooperativet Korken

Tjärhovsgatan 44

Visa på karta

Korken utmärker sig med en småskalig och alternativ verksamhet där vi har en liten och åldersblandad barngrupp med hög personaltäthet i underbara gamla lokaler.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
14
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
26 %
Webbplats
http://korken.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Korkens pedagogiska verksamhet är Reggio Emilia-inspirerad och vi fäster därför stor vikt vid pedagogens roll som ”medforskande” vuxen. Vi låter barnens intressen och frågor vara styrande och vi arbetar med en mängd olika uttryck i enlighet med tanken om att ”ett barn har hundra språk”.

Vi arbetar utifrån idén om vår miljö som ”den tredje pedagogen”. Vi dukar upp och organiserar våra lokaler så att de bjuder in och inspirerar till lek, utforskande och lärande. Vi arbetar aktivt för att skapa dynamiska, tillgängliga och levande miljöer utifrån barnens intressen och behov.

Barnens skapande och processer samt mötet mellan barn och dokumentation ges stort utrymme i vår pedagogiska miljö. På Korken lägger vi också stor vikt vid ett normkritiskt synsätt och vi arbetar aktivt med genuspedagogik.

Barnens projekt och aktiviteter är både åldersspecifika och i blandad grupp. Personaltätheten gör att enskilda behov och önskemål kan tillgodoses i högre grad än på en vanlig förskola.

Inne- och utemiljö

Korken ligger i mysiga och ljusa lokaler i en gammal kapsylfabrik från sekelskiftet, mitt på Södermalm. Här finns ateljé, ett stort kök, läshörna, vilorum, plats för rollekar och konstruktionslek.

På vår innergård finns mycket plats för lek i sandlåda, vattenlek och odling. Vårt stora träd förstärker årstiderna.

Barnen besöker ofta närliggande parker och vi går på teater och muséer. Ibland får barnen gå på utställningar i Kapsylen och samarbetet i huset är viktigt.

Kost och måltider

Maten som serveras på Korken är självklart helt ekologisk och vegetarisk och lagas på plats utifrån en framarbetad meny. Köket är en central del av Korkens lokaler och som “köksförälder” kommer man nära verksamheten.

Mål och vision

Vår vision är att med ett genus- och mångfaldsperspektiv och ett solidariskt förhållningssätt, få barnen att utvecklas till morgondagens medborgare. Vi vill stärka barnens nyfikenhet på livet och på lärandet, få dem att känna en grundtrygghet i våra demokratiska värderingar och öka deras förmåga till medkänsla och empati för sina medmänniskor.

När barnen sedan går vidare till förskoleklass, är vår ambition att de ska hungra efter ny kunskap, tro på sig själva och känna trygghet i att lämna förskolan bakom sig och vilja att blicka framåt i livet.

Övrigt

Korken är ett personal- och föräldrakooperativ som funnits sedan 1986 och är en del av kulturhuset och arbetskollektivet Kapsylen. Förskolan drivs rent praktiskt av föräldragruppen medan allt pedagogiskt arbete görs av personalgruppen.

Som förälder har du insyn i Korkens verksamhet genom att vara delaktig i exempelvis matlagning och städ 2-3 dagar per termin. I övrigt är det personalen som tar hand om lunch och städ.

Menyer och städscheman har tagits fram av personal och föräldrar i samråd.

Barnantalet är aldrig större än 15 barn och 3–4 pedagoger finns på plats varje dag.

Hitta hit

Uppdaterad