Barn och pedagog utomhus på förskolan.

Föräldrakooperativet Kabinen

Wennerbergsgatan 6Aķ

Visa på karta

Vi på Kabinen är otroligt stolta över att ha engagerad och kompetent personal. Under de intensiva timmarna är pedagogerna alltid fyra på 16 barn. Det skapar en trygghet för barnens utveckling samt en frihet för pedagogerna att utforma verksamheten.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
16
Antal barn per årsarbetare
4,4
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
https://www.kabinen.com/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Kabinen är en liten förskola med 16 barn i åldrarna 1-6 år och fyra fantastiska pedagoger. Vi är glada och stolta över de höga betyg vi har fått i såväl brukarundersökningar som vid förskoleinspektioner. Vår höga personaltäthet innebär en trygghet för barnen och stor frihet för pedagogerna att utforma verksamheten i enlighet med pedagogikens tre begrepp: Lust, Kompetenta barnet och Tillåtande.

På Kabinen ska alla barn mötas av en inspirerande och tillåtande miljö, som inbjuder till lek och nya upptäckter. Pedagogernas arbetssätt, inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken, bedrivs i enlighet med läroplan för förskolan samt förskoleplanen för Stockholms stad.

Vi tillbringar mycket tid utomhus. Varje förmiddag är vi ute, på gården eller i någon av de närliggande parkerna. Ofta går vi även ut på eftermiddagarna. Varje vecka deltar barnen i någon av de tre planerade aktiviteterna – rörelse, skapande eller experiment. För att skapa lugn och främja det individuella lärande delar vi ofta in oss i mindre grupper.

Ungefär en gång i månaden beger vi oss ut på en längre utflykt, gärna till skogen, där barnen har med sig matsäck. Vi går regelbundet till biblioteket och varje termin på teater eller andra evenemang.

Inne- och utemiljö

Vi håller till i stora och ljusa ändamålsenliga lokaler i bottenvåningen i ett bostadshus på Scheffersgatan 6 på Kungsholmen, med många gröna parker och lekplatser i närheten. Till förskolan hör en inhägnad gård.

Personalen och föräldrarna är engagerade i att skapa en mysig och pedagogisk inomhusmiljö och anpassar kontinuerligt denna till barngruppens behov.

Kost och måltider

Lunchen på Kabinen levereras från cateringrestaurangen R&R i närheten. Den består huvudsakligen av ekologiska råvaror. Barnen har gett maten höga betyg. Till maten serveras mjölk eller vatten. Mellanmålet på förmiddagen består vanligtvis av frukt och på eftermiddagen av yoghurt med färska bär och/eller smörgåsar.

Mål och vision

På Kabinen ska alla barn mötas av en inspirerande och tillåtande miljö, som inbjuder till lek och nya upptäckter. Pedagogernas arbetssätt, inspirerat av Reggio Emilia-pedagogiken, bedrivs i enlighet med läroplan för förskolan samt förskoleplanen för Stockholms stad. Kabinens värdegrund vilar på tre begrepp som genomsyrar verksamheten; Lust, Kompetenta barnet och Tillåtande. Dessa uppmuntrar barns nyfikenhet att utforska omvärlden, samt utvecklar barns lust att lära.

Mer om oss

På Kabinen använder vi oss av något som vi kallar Trello. Trello är Kabinens kommunikationsapplikation. Här kan föräldrarna genom pedagogerna se vad barnen har för sig på dagarna. Här anmäls frånvaro och här kan föräldrar även se vilka dagar de har jour. Detta är bara några av de funktioner som Trello hjälper oss med. Ett mycket användbart verktyg i kommunikationen föräldrar och personal emellan.

Hitta hit

Uppdaterad