ok

Föräldrakooperativet Årstaligan

Storsjövägen 82

Visa på karta

Vi är ett föräldrakooperativ sedan 1991. Vi har cirka 32 inskrivna barn, fyra förskollärare, två barnskötare, en kock och en lokalvårdare. Det övergripande målet för vår pedagogiska verksamhet är att alla barn ska känna glädje och trygghet i gruppen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
65 %
Webbplats
https://arstaligan.se/

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. Föräldrarna sköter driften och pedagogerna ansvarar för pedagogiken.

Vi ser gärna att sökande till Årstaligan kommer och deltar på något av våra öppna hus som anordnas två gånger per år. Då berättar våra pedagoger om verksamheten och föräldrar berättar om hur det är att vara förälder på ett kooperativ.

Om ni är intresserade av plats hos oss ska ni anmäla det via Stockholm stad även om intresse för plats har anmälts på ett av Årstaligans öppna hus.

Då Årstaligan är ett kooperativ så behöver man ta ett aktivt deltagande i kooperativet. Detta innebär bland annat:

 • att en eftermiddag i månaden arbeta i barngrupp
 • aktivt delta i en arbetsgrupp, en medlem per familj
 • aktivt delta i styrelsearbete, en medlem per familj sitter i två år
 • gårdsstädning, en gång per år
 • storstädning av inomhusmiljön, tre gånger per år
 • disk- och städjour enligt schema vid frånvaro/sjukdom av ordinarie personal
 • aktivt delta i medlemsmöten och årsstämmor
 • aktivt engagemang för att driva kooperativet vidare.

Köregler

 1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
 2. Barn med längst kötid till förskolan. OM flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen, det vill säga äldre barn går före yngre.

Öppettider

Öppettiderna på förskolan styrs av familjernas behov. Behoven följs kontinuerligt upp. Förskolan följer Stockholm stads regler för öppettider. Se vår webbplats för fullständig information.

Inne- och utemiljö

Vi har många rum där vi kan dela upp oss i smågrupper och rum där alla kan samlas för gemensamma aktiviteter som storsångsamling.

Vi har två sidor, den ena för de yngre barnen och den andra för de äldre. Vi försöker få till innemiljön så att den passar den barngrupp vi för tillfället har.

Vår egna gård är nyrenoverad. Där finns många olika lekställen där barnen kan utmanas motoriskt.

Vi har nära till Årstaskogen samt flera lekplatser.

Kost och måltider

Vi har en matpolicy som ni kan läsa mer om på vår hemsida. Vår kock lagar nästan all mat från grunden. Vi har i genomsnitt två vegetariska dagar, en fiskdag + två köttdagar. Vår kock har möjlighet att kunna beställa minst 60 procent ekologiska varor. Vår kock är en del av vårt arbetslag och barnen är alltid välkomna att komma och fråga och prata med henne om maten.

Vi serverar frukost (för de som behöver), lunch och mellanmål varje dag.

Mål och vision

På Årstaligan vill vi pedagoger erbjuda en förskoleverksamhet där varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Vi vill ge förutsättningar till dagar fyllda av lek och upplevelser där barnen får utveckla sin fantasi och kreativitet och där nyfikenheten och lusten att lära lockas fram. Varje barn ska få känna att just den är betydelsefull och att dess känslor och tankar blir respekterade oberoende av kön eller etnisk och social bakgrund. Barnen ska få uppmuntran att våga uttrycka och stå för det de tycker och tänker samt att vara lyhörda för och respektera andras känslor och åsikter. När barnen lämnar Årstaligan vill vi att de tillägnat sig en stark självkänsla och en medvetenhet om sitt unika värde.

Hitta hit

Uppdaterad