ok

Filosofiska Varmfrontsgatan 13

Varmfrontsgatan 13

Visa på karta

Filosofiska drivs i den ovanliga svb-bolagsformen som innebär att ekonomiskt överskott inte delas ut till ägarna utan i sin helhet behålls i verksamheten. Filosofiskas vision är: bildade barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://www.filosofiska.nu/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Grundtanke

Människan har en unik förmåga till ständig positiv utveckling. Detta innefattar såväl inre mognad som teoretiska kunskaper och användbara, nyttoinriktade färdigheter. Mellan den inre tillväxten och utbildningen finns inga vattentäta skott och påverkansvägarna går i båda riktningarna. Kunskaper kan mätas, medan den inre karaktärsmässiga utvecklingen inte är mätbar. Trots denna obestämdhet är den kärnan i den mänskliga utvecklingen. Skolans motto är barnens bildning. Till skillnad från begreppet utbildning, omfattar bildningsbegreppet också den inre mognadsprocessen, en process som är central för Filosofiska. På Filosofiska ges barnen möjlighet att skaffa sig en plattform – en bildning – för det fortsatta livet.

Profil

Genom filosofiska samtal stärker vi barnens kritiska, kreativa och empatiska tänkande. Filosofiska samtal med barn i förskoleåldern är korta, enkla stunder med gemensamt tänkande i fokus. Samtalen utgår alltid från barnens egna filosofiska frågor eller något som pedagogerna uppmärksammat att barnen är nyfikna på. Samtalet är ett gemensamt utforskande där man hjälps åt att hela tiden hitta bättre lösningar. Vi uppmärksammar lyssnandet som en aktiv handling i ett filosofisamtal. Barnen får möjlighet att ge uttryck för sitt perspektiv men också få till sig de övriga barnens perspektiv.

Inne- och utemiljö

Filosofiska i Skarpnäck ligger skyddat på en innergård, med egen gård och en större gård utanför. På den egna innergården odlar barnen olika grönsaker tillsammans med pedagogerna, eller leker med olika uteleksaker. Den större gården utanför inbjuder till lek med mycket rörelse. Tack vare fin skog i närområdet görs många utflykter dit.

Kost och måltider

Filosofiska i Skarpnäck ligger skyddat på en innegård, med egen gård och en större gård utanför. På den egna innegården odlar barnen olika grönsaker tillsammans med pedagogerna, eller leker med olika uteleksaker. Den större gården utanför inbjuder till lek med mycket rörelse. Tack vare fin skog i närområdet görs många utflykter dit.

Mål och vision

Verksamhetsidé

Att driva ideell förskoleverksamhet, grundskola, fritidsverksamhet och gymnasieskola, med ett helhetsperspektiv som tar fasta på och förenar barnens inre utveckling och kunskapsinlärning i en kreativ atmosfär präglad av ett intresse för omvärlden och en omsorg om de utsatta.

Vision

Bildade barn - reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande barn.

Allt vi gör på Filosofiska har sin utgångspunkt i visionen.

Filosofi

(se mer under rubriken Inriktning och profil)

Genom det reflekterande samtalet ges barnen möjlighet att utveckla och förfoga över sitt eget resonerande och omdöme. Filosoferande är inte bara meningsfullt och utvecklande, utan också glädjefyllt. Forskning visar att strukturerade samtal utvecklar barnens språkliga, sociala och karaktärmässiga förmågor.

Läroplanen

Filosofiskas vision, bildningsperspektiv och profil går hand i hand med läroplanens olika pedagogiska mål. Läroplanen är ett nödvändigt, viktigt och levande styrdokument i Filosofiskas arbete. De pedagogiska tankar som har en utgångspunkt i Filosofiskas vision jämförs alltid med resonemangen i läroplanen, vilket resulterar i ett fördjupat tänkande kring pedagogik, hur man på bästa sätt tar tillvara på pedagogernas förmågor och utnyttjar den tid som står till förfogande, med målet att skapa en för barnens utveckling optimal mix av olika aktiviteter.

Mer om oss

Filosofiska ägs av Filosofiska i Sverige AB (svb), där (svb) betyder särskild vinsutdelningsbegränsning. Eventuellt överskott behålls i verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad