Husfasad med gräs och höga träd i förgrunden.

Visningar av förskolan anpassas efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19.

Fiberpennan

Fastlagsvägen 68

Visa på karta

Fiberpennan öppnade i augusti 2019. Förskolan har nya, luftiga och ljusa lokaler. Det finns stora gårdar med inbjudande naturlekplatser anpassade efter olika behov och intressen. Vi har två grupper med barn 1-4 år och två grupper med barn 3-5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Fiberpennan erbjuder vi barnen en god pedagogisk verksamhet där leken, glädje och nyfikenhet är grunden för ett lustfyllt lärande och tanken är att vår pedagogiska miljö och vårt arbetssätt ska locka till just det. En miljö som lockar till utforskande, väcker frågor och inspirerar till utveckling och lärande.

Förskolan är byggd för två grupper med barn i åldrarna 1-4 år och två grupper med barn i åldrarna 3-5 år. Grupperna delar därefter upp sig i mindre grupper och projektgrupper.

Inne- och utemiljö

Förskolan är nybyggd 2019 och består av fyra ljusa avdelningar fördelade på två plan. Vårt mål är att erbjuda en miljö som är inbjudande, utmanande, kreativ, utforskande, lek- och fantasifull.

Det finns flera stora gårdar med naturlekplatser som är både inbjudande och anpassade utifrån olika behov och intressen.

Kost och måltider

Maten är en viktig del av kvaliteten i förskolan och maten lagas ifrån grunden. Maten som lagas är både näringsrik och variationsrik. Förskolan arbetar för en hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Matsedeln utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och trivsam stämning.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Fiberpennans pedagogiska miljöer kommer innehålla allt ifrån ateljé till bygg- och bokhörnor, som ständigt förändras och lockar barnen till lek, kreativitet, lärande och utveckling i samspel med andra barn och vuxna. Vårt uppdrag är att erbjuda en förskola där alla barn får förutsättningar att bli sitt bästa jag.

Förskolan kommer erbjuda en trygg och rolig verksamhet där lek, lärande och omsorg möts och där alla individer får växa utifrån sina förutsättningar. Vår värdegrund är allas lika värde och med ett nära samarbete mellan förskola och hem fostras barnen till att bli framtidens medborgare, som kan sina rättigheter och skyldigheter.

För barnens bästa kommer pedagogerna värna om en god dialog och samverkan med er vårdnadshavare, vilket är en viktig förutsättning för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Under hösten 2020 genomför alla kommunala förskolor i Hägersten-Älvsjö visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information om när och hur visningarna planeras.

Digital visning

Välkommen till en digital visning av förskolan. Det är samma information i filmen som står på denna sida.

Digital visning av Fiberpennan

Hitta hit

Uppdaterad