Närbild på barn som digitalt experimenterar med mossa.

Fågelboet

Kanslersvägen 38

Visa på karta

Alla barn är välkomna med sina olika erfarenheter, kunskaper och förmågor för att berika vår verksamhet. Tillsammans skapar vi en meningsfull förskoletid där ditt barn leker och lär tillsammans i roliga och kreativa sammanhang på förskolan.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi samarbetar för att utveckla verksamheten med utgångspunkt från barns tankar, idéer och olika uttryck. Barnen ska känna att de är tagna på allvar, uppleva sig delaktiga och kunna se sig som en verklig tillgång för varandra. Förskoletiden ska vara en tid av glädje, vänskap och med många utmaningar i ett lekfullt utforskande sammanhang.

Vi utforskar omvärlden utifrån olika områden som engagerar barnen, ofta i projektform. Viktigt här är barns egen delaktighet genom sina olika tankar, idéer och uttryck och som utgör grunden för projektets utveckling tillsammans med de material, situationer och aktiviteter som vi erbjuder.

Vår gemensamma projektinriktning för stadsdelens alla förskolor har nyss startat under arbetsnamnet ”Hållbar framtid”. Projektet avser att utforska naturen tillsammans med barnen. Här uppmuntras våra barn att titta nära på allt som finns, dofta, lukta, känna i syfte att uppöva sin känslighet och uppskattning för naturen.

Inne- och utemiljö

Förskolan är byggd i två plan med stora utrymmen för varierad lek i mindre och större grupper.

Förskolan har ett vackert gemensamt torg på 3-5 årsavdelningarna för bygg och konstruktion, ateljé för lera och måleri och naturvetenskapligt undersökande.

Gården är stor och full av möjligheter till lek. Vi har egna cyklar och naturområden alldeles in på knuten med spännande floror, mossor och djurliv och utmanande möjligheter till lek och motorisk träning.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar god och näringsrik mat där de äldre barnen hämtar sin mat från buffébordet i matsalen.

På förskolan serveras en hög andel ekologisk mat, minst 70 procent. All mat tillagas inom stadsdelsområdet och våra kockar arbetar utifrån Livsmedelsverkets ” Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Är du intresserad av att besöka oss?

Välkommen på öppet hus följande tisdagar klockan 15.00:

  • 13 februari 2024
  • 12 mars 2024

Övrigt

Föräldraaktiv introduktion

Vi erbjuder föräldraaktiv introduktion där du tillsammans med ditt barn är delaktig och lär känna personalen, förskolans rutiner och verksamhet under 3-4 dagar mellan cirka klockan 9-15. Självklart anpassar vi introduktionen utefter ditt barns behov och förutsättningar.

Sommarförskola och julförskola anordnas i enheten.

Fyra dagar per år stänger förskolorna för utvärdering, planering och utbildning.

Skarpnäcksfältets förskoleområde består av förskolorna Fågelboet, Skogsgläntan, Segelflygaren, Vinden, Ballongen, Molntappen och Barnasinnet. Enhetens ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektorer och en administratör. Ledningen arbetar tillsammans för att stödja och inspirera verksamheten. Vi värdesätter arbetssätt som stödjer alla barns utforskande, lek och lärande. Vi har tydliga mål för verksamheten med läroplan och egna styrdokument som stöd.

Hitta hit

Uppdaterad