Träbro i skogen.

Eurenii

Skånegatan 118

Välkommen till Eurenii! Förskolan ligger i en sekelskiftesvilla mitt i Tengdahlsparken. Området erbjuder många fina parker och grönområden som vi ofta besöker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
25 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Mycket uteverksamhet

På Eurenii är vi mycket utomhus och tar med oss undervisningen ut på gårdarna eller till närliggande park. Vår natur- och kulturgrupp gör utflykter till Hellasgården varje vecka.

Vi arbetar projektinriktat och försöker hitta det som barnen intresserar sig för utifrån de styrdokument vi använder i verksamheten. Vi har ett arbetssätt som möjliggör att lärande kan ske på många olika sätt utifrån varje individ.

Vi värdesätter musik, sång och rörelse. I Eureniikören stämmer alla barnen på förskolan upp till sång en gång i veckan.

Trygghet

Trygghet för barnen den viktigaste aspekten och det möjliggör vi genom att se hela förskolan som ett arbetslag. Vi arbetar nära tillsammans mellan avdelningarna, vilket medför att barnen är lika trygga med alla pedagoger på förskolan. Det ger en bättre övergång mellan yngre- och äldrebarnsavdelning. Vår gemensamma värdegrund är allas lika värde och vi anser att det är viktigt att barnen ges möjlighet att påverka och utforska sin utbildning.

Lek är lärande

För oss är leken det centrala. Lek är lärande och vi låter därför leken ta stor plats. Miljö, material och pedagogiskt innehåll är stimulerande och genomtänkta utifrån barnens behov och intressen. Miljön är tydlig och tillgänglig, den inspirerar barnen att söka och skapa kunskap och uppmuntrar både till självständighet och samspel. Vi skapar miljöer som utmanar barnen i deras tekniska och logiska tänkande.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger mitt i Tengdahlsparken. Vi har egen gård i anslutning till verksamheten och en inhägnad gård för de yngsta. Vi besöker ofta parker i närheten och går även på museum, teatrar och minibio.

Vår natur- och kulturgrupp som går till skogen och parker i närområdet. En gång i veckan åker gruppen till Hellasgården och vistas där hela dagen.

Vi har ateljé, bygg- och bokhörnor och använder digitala verktyg för att skapa lockande lekar och ett utökat lärande.

Kost och måltider

Vi har vår egen kock. Maten lagas från grunden och vi utesluter hel- och halvfabrikat i möjligaste mån. Ekologiska och säsongsbetonade råvaror utgör en viktig del av maten. Vi anser att den pedagogiska måltiden är ett viktigt inslag i den dagliga verksamheten och ska upplevas positivt. Då blir det naturligt med samtal om bland annat kost och hälsa.

Mål och vision

Förskolan Eurenii ska lägga grunden för ett livslångt lärande och ge barnen optimala förutsättningar att utvecklas i en trygg och utmanande miljö full av möjligheter.

Viktiga värdeord i vår verksamhet är: trygghet, allas lika värde, ett arbetslag, en likvärdig förskola, kompetenta barn och medvetna pedagoger.

Vi skapar förutsättningar för ett gott samarbete med vårdnadshavarna och ger dem möjlighet till insyn, delaktighet, påverkan och ansvar kring barnets lärande och utveckling i förskolan.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Välkomna på visning

Fredagen den 26 augusti klockan 08:30

Fredagen den 30 september klockan 08:30

Fredagen den 28 oktober klockan 08:30

Fredagen den 25 november klockan 08:30

För visning, kontakta Madeleine Holmberg, samordnare madeleine.2.holmberg@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan Eurenii.

Övrigt

Öppettider

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Bilder

Träbro i skogen.
Barn lägger pumpafrön i behållare med jord.
Barn spelat på trumma.

Uppdaterad