Lekhörna med räv och svamp.

Eurenii

Skånegatan 118

Visa på karta

Vi erbjuder barnen en stimulerande miljö på förskolan. Vi arbetar aktivt med rådande styrdokument som läroplanen för förskolan och Södermalms pedagogiska ställningstaganden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
25 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt förhållningssätt är att barn är kompetenta och att den pedagogiska miljön ska vara lärande, tillåtande, kreativ, rolig och utmanande för alla barn på våra förskolor. Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer och ser pedagogisk dokumentation och reflektion som ett sätt att synliggöra barnens lärande, utveckling och samspel med andra. Det är också en metod att stödja barnens pågående projekt/temaarbete.

På Eurenii är den gemensamma värdegrunden - allas lika värde - viktig och att barnen ges möjlighet att påverka och utforska sin vardag.

För oss är leken det centrala, lek är lärande och vi låter därför leken ta stor plats. Miljö, material och pedagogiskt innehåll är stimulerande och genomtänkta utifrån barns behov och intressen. Miljön är tydlig och tillgänglig, den inspirerar barn att söka och skapa kunskap och uppmuntrar barns självständighet men även till samspel och att lära av varandra. Vi skapar miljöer som utmanar barnen i deras tekniska och logiska tänkande. Material och verktyg finns tillgängliga för barnens experimenterande och skapande.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i en sekelskiftesvilla mitt i Tengdahlsparken.

Förskolan har egen gård i anslutning till verksamheten och en inhägnad gård för de yngsta. Vi är ofta i Tengdahlsparken.

Vi har en natur- och kulturgrupp som går till skogen och parker i närområdet. Vi besöker olika museum. Gruppen åker en gång i veckan till Hellasgården och vistas där hela dagen.

Förskolan har ateljé, bygg- och bokhörnor, som lockar barnen till lek. Vi har alltid skapande, läs, bygg och konstruktions hörnor.

Kost och måltider

Maten lagas från grunden och vi utesluter hel- och halvfabrikat i möjligaste mån. Ekologiska och säsongsbetonade råvaror utgör en viktig del av maten på förskolan. Vi har egen kock. Barnen deltar i matråd en gång per månad tillsammans med kocken. Det skapar nyfikenhet kring mat. Vi anser att den pedagogiska måltiden är ett viktigt inslag i den dagliga verksamheten och ska upplevas positivt. Då blir det naturligt med samtal om bland annat kost och hälsa.

Mål och vision

Vår värdegrund är allas lika värde.

Övrigt

För visning

Kontakta Stephanie Ahlström, stephanie.ahlstrom@edu.stockholm.se, eller rektor Lotta Rajalin, lotta.rajalin@edu.stockholm.se

Öppettider

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad