Barn leker med geometriska former.

Eudora Internationella Förskola

Fatburs Brunnsgata 17

Vi är en fristående verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år där barnets utveckling står i fokus och där lärande och omsorg bildar en helhet. Allt vi gör präglas av ett genusperspektiv, ett likabehandlingsperspektiv och ett interkulturellt perspektiv.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
3,8
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
https://www.eudoraforskola.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Eudora Internationella Förskola erbjuder vi en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år där barnets utveckling står i fokus och där lärande och omsorg bildar en helhet. Vår värdegrund är öppenhet, respekt och professionalitet. Pedagoger med hög kompetens och möjlighet till kontinuerlig fortbildning i pedagogisk handledning är en viktig del i förskolans utvecklingsarbete. Varje avdelning leds av en legitimerad förskolelärare. Förskolan arbetar efter ett genusperspektiv, ett likabehandlingsperspektiv och ett interkulturellt perspektiv. Verksamheten strävar efter att integrera och introducera det engelska språket jämsides med svenskan redan från tidig ålder. De svenska och engelska språken är något vi aktivt stödjer och utvecklar på förskolan genom att anställa både svensk- och engelsktalande pedagoger.

Inne- och utemiljö

Förskolan lägger stor vikt vid att verksamhetens lokaler ska vara ändamålsenliga, innehållsrika, stimulerande och inbjudande för barnen. På Eudora Förskola är vi ute minst en gång om dagen, oavsett väder. Vi anser att utevistelsen är mycket viktig för barnens utveckling och hälsa och erbjuder barnen spännande möjligheter att upptäcka och uppleva sin omvärld. Förskolan utnyttjar även Stockholms stads kulturella utbud i form av teater, museer och utställningar.

Kost och måltider

På Eudora Förskola fokuserar vi på att erbjuda ekologiska, hälsosamma och näringsrika måltider för alla våra barn och personal. Frukt och färska grönsaker serveras varje dag. Som måltidsdryck serveras vatten och mjölk. Barn med allergier serveras mat och dryck i enlighet med deras behov. Vi utesluter även helt nötter, mandel och sesamfrö. Godis förekommer inte på förskolan. Födelsedagar firas inte med tårta eller andra sötsaker utan med frukt, salta pinnar och popcorn.

Mål och vision

På Eudora Internationella Förskola arbetar vi utifrån skollagen (2010:800), förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2016), Stockholms stads förskoleplan och Stockholms riktlinjer för fristående förskolor. All verksamhet på Eudora Internationella förskola präglas av glädje, lust att lära och nyfikenhet där varje enskild individ har möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar och behov. Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Genom medforskande pedagoger och en lärorik miljö ger vi barnen möjlighet att själva upptäcka glädjen i att lära. Förskolans styrdokument lägger tonvikt på uppföljning, utvärdering och utveckling. Detta är något vi utvecklat under flera år via vårt arbete med pedagogisk dokumentation och byggandet av en reflekterande kultur. Genom vårt arbete med pedagogisk dokumentation blir det möjligt för oss att kunna utgå från det som barnen är intresserade av och upptagna med att undersöka i den dagliga verksamheten. Genom pedagogisk dokumentation försöker vi också tydligt visa vilken kompetens varje enskilt barn har, men också den kompetens en grupp barn tillsammans skapar. Genom att vi observerar, dokumenterar, reflekterar och analyserar stödjer vi barnens möjlighet att se, minnas, förstå och få syn på sina egna lärandeprocesser.

Särskilt stöd och behov

På Eudora Internationella Förskola utgår vi från varje barns behov. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ser vi till att barnet får sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Mer om oss

På Eudora Förskola är IKT (Informations- och kommunikationsteknik) tillgänglig för barnen och används aktivt i grupparbete med olika målområden och i våra temainriktade arbetssätt. Med hjälp av Smart Board, lärplattor och kameror synliggör vi barnens läroprocesser och vi använder tekniken i vår pedagogiska dokumentation.

Hitta hit

Uppdaterad