Lek på gården.

Eriksdalsvillan

Ringvägen 58–66, hus F

Förskolan Eriksdalsvillan ligger i ett fristående hus vid Eriksdalsskolan. Vi har en stor, fin gård som går runt hela förskolan och inbjuder till många olika aktiviteter. Vi är mycket ute med barnen på gården, men även i närliggande parker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
43 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnen påverkar sin dag genom att välja aktiviteter. Materialet är tillgängligt och inbjudande och skapar ett forum för barnen att samlas kring. Alla barn får vara med i något projekt/tema som de väljer utifrån egna intressen. Barnens frågor och tankar styr projektets utveckling.

Vi är en förskola som strävar efter att barnen känner sig trygga med alla pedagoger på förskolan. Vår personal är närvarande och lyhörda för barnens behov och intressen. En viktig del i verksamheten är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra.

Vi arbetar med hållbar utveckling och har en återvinningsvecka varje år. Barnen skapar med återbruksmaterial och lär sig att material kan användas på olika sätt.

Under sommaren har Södermalms förskolor ett gemensamt projekt. I år har begreppet rörelse varit i fokus.

Kontakten med er vårdnadshavare är viktig för oss och vi vill att ni ska känna er välkomna med alla era frågor och funderingar om förskolans verksamhet. Varje hösttermin har vi knytkalas för alla familjer, där föräldrar/vårdnadshavare tar med sig mat som vi äter tillsammans. På vårterminen bjuder vi in till sommarfest.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i ett tvåvåningshus med många möjligheter till utveckling och lärande, social samvaro och glädje.

Rummen är indelade i områden för att stimulera barnen till olika aktiviteter.

En del av det barnen gör inomhus kan de också arbeta med ute på förskolans gård, skapande av olika slag, bygg och konstruktion med mera.

Gården är stor och till viss del kuperad och inbjuder till många slags lek, så som rörelselek, sandlek, vattenlek och lek i rutschkanan.

Kost och måltider

Förskolan får sin mat från en av de andra förskolorna i enheten, där kocken ser till att maten är god, näringsrik och varierande med vegetarisk kost en dag i veckan.

Våra mejeriprodukter är ekologiska och vår strävan är att huvudsakligen öka våra ekologiska och KRAV-märkta produkter.

Mål och vision

Barn lär sig mer under sina första levnadsår än de kommer att göra under motsvarande tidsperioder i livet. Därför är det viktigt hur barn blir bemötta i sina försök att erövra omvärlden. Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom livet.

Barnen som går på våra förskolor skall utveckla god självständighet och känna tilltro till sin egen förmåga. Vi erbjuder barnen en trygg miljö som utmanar och lockar till lek, utveckling och lärande. De ska bli goda kamrater som med glädje och nyfikenhet vill dela sin vardag tillsammans.

Genom systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund synliggörs barns lärande och utveckling. Vi strävar efter att involvera barnen i vårt likabehandlingsarbete på förskolan genom att göra barnens egen likabehandlingsplan.

Mer om oss

För visningsfrågor kontakta biträdande rektor Sofia Betinakis.

Digital visningsfilm

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Förskolans lokaler är ljusa och välkomnande.

Hitta hit

Uppdaterad