Barn leker på gården bredvid en ödla gjord av trä.

Eriksdalsvillan

Ringvägen 58–66, hus F

Förskolan Eriksdalsvillan ligger i ett fristående hus vid Eriksdalsskolan. Vi har en stor, fin gård som går runt hela förskolan och inbjuder till många olika aktiviteter. Vi är ute mycket med barnen på gården och även i närliggande parker.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
43 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Eriksdalsvillan är en förskola som strävar efter att barnen känner sig trygga med alla pedagoger på förskolan. Vår personal är närvarande och lyhörda för barnens behov och intressen. En viktig del i verksamheten är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra.

Barnen påverkar

Barnen får utveckla sin kreativitet och sitt skapande, och påverkar sin dag genom att välja aktiviteter. Materialet är tillgängligt och inbjudande och skapar ett forum för barnen att samlas kring. Alla barn får vara med i något projekt/tema som de väljer utifrån egna intressen. Barnens frågor och tankar styr projektets utveckling.

Stimulerande miljöer

Vi har stimulerande lärmiljöer inomhus, som anpassas efter barnens behov. Förskolans lokaler är ljusa och välkomnande. Gården är stor, varierad och erbjuder många olika aktiviteter. Här har vi också egna odlingslådor.

Hållbarhet

Arbetet med hållbar utveckling finns med i allt vi gör. Barnen skapar med återbruksmaterial, städar i naturen och odlar på gården. Barnen lär sig om olika material och att de kan användas på flera olika sätt.

Kultur

Vi gör regelbundna besök på bibliotek och museum. Vi pratar- och lär oss om olika länder och kulturer. Barnen spelar teater och dansar, och skapar egna filmer och böcker med hjälp av digitala verktyg. De digitala verktygen är integrerade i allt vi gör på förskolan.

Inne- och utemiljö

Vi har en stor egen gård med odlingslådor, varierande terräng och olika stationer och redskap. Här kan barnen bland annat springa, klättra och göra hinderbanor. Vi gör regelbundet utflykter till Tantolunden, Hellas, Årstaviken och närliggande parker.

Förskolan ligger i ett tvåvåningshus och rummen är indelade i områden för att stimulera barnen till olika aktiviteter. Vi har en fin ateljé och arbetar med föränderliga lärmiljöer som anpassas efter barngruppens behov.

Kost och måltider

Eriksdalsvillan får sin mat från en av de andra förskolorna i vårt förskoleområde. Kocken lagar mat från grunden och försöker ha så hög andel ekologisk mat som möjligt. Vi följer Södermalms kostpolicy

Mål och vision

Barn lär sig mer under sina första levnadsår än de kommer att göra under andra tidsperioder i livet. Därför är det viktigt hur barn blir bemötta i sina försök att ta sig an omvärlden. Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom livet.

Barnen som går på Eriksdalsvillan ska utveckla god självständighet och känna tilltro till sin egen förmåga. Vi erbjuder barnen en trygg miljö som utmanar och lockar till lek, utveckling och lärande. De ska bli goda kamrater som med glädje och nyfikenhet vill dela sin vardag tillsammans.

Genom systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund synliggörs barns lärande och utveckling. Vi strävar efter att involvera barnen i vårt likabehandlingsarbete på förskolan genom att göra barnens egen likabehandlingsplan.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Visning av förskolan sker sista fredagen i månaden klockan 09.15, med undantag för helgdagar samt sommar- och juluppehåll.

Meddela gärna om du är intresserad av att komma, genom att skicka e-post till samordnare Maria Stavropoulos: 
maria.stavropoulos@edu.stockholm.se

Digital visning

Digital visningsfilm av förskolan Eriksdalsvillan.

Övrigt

Kontakten med er vårdnadshavare är viktig för oss och vi vill att ni ska känna er välkomna med alla era frågor och funderingar om förskolans verksamhet. Vårdnadshavare görs delaktiga genom aktiviteter som förskolans dag, sommarfest, föräldramöte, förskoleråd, utvecklingssamtal och inte minst genom de dagliga samtalen vid hämtning och lämning.

Hitta hit

Bilder

Genom upplevelsebaserad skapande och lek experimenterar vi nyfiket och skapar en vindkraftsverkstad.
Genom att erbjuda mångfaldigt material ger vi barnen möjlighet att bygga, designa, konstruera och bearbeta erfarenheter samt ta del av varandras kulturer.
Variation på ostrukturerat material öppnar upp för inkluderat skapande där enbart barnets fantasi kan sätta stopp på leken och utforskandet.
Samlingsrummet är där vi börjar dagen tillsammans. Samling och lekar tillåter oss att öva på turtagning, tålamod och fokus, för att skapa en större trygghet och starkt självförtroende..
I ett och samma rum har vi även vilostunder, Vi återhämtar oss genom vila och meditation, men det finns även möjlighet att röra sig fritt. Här får barnen fysisk pulshöjande aktivitet med rolig och lustfylld rörelse.
Identitetsskapandet och reflektion kring den kulturella mångfalden föds och stärks genom böcker. Här har vi boksamtal och ger barnen verktyg att reflektera och kritiskt utforska det vi löser.
Lera är en av de mest uppskattade material som vi kan ha på förskolan, där barnen lämnar sina avtryck, erfarenheter och berättelser.
Här introduceras barnen till skriftspråket, får möjlighet att utvidga sitt ordförråd, samt öva och få tillit till sina egna förmågor.
Vi övar symboler, formar och så småningom förstå skillnaden mellan att klottra, rita, forma, designa, färglägga.

Uppdaterad