Engla förskola

Rådagatan 50

Engla Förskola är en fristående verksamhet i nyrenoverade lokaler i Farsta Strand. Förskolan ligger i ett radhusområde med närhet till naturen och sjön Magelungen. Vårt fokus ligger på språkutveckling och naturupplevelser.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Engla Förskola är en liten förskola med platser för max 32 barn fördelade på två åldersblandade avdelningar. Vi har hög personaltäthet och egen vikarielista, det betyder att ditt barn alltid möts av kända personer. Avdelningarna har ett gott samarbete emellan sig med åldersindelade tvärgrupper.

Vi arbetar mycket med skapande verksamhet, utevistelse och den fria leken är viktiga inslag i vår vardag. Vi främjar flerspråkighet och använder oss av bland annat Pollyglutt. Dessutom arbetar vi i projektform och använder oss av naturvetenskap med experiment. Vi går på utflykt minst en gång i veckan till olika platser i närområdet. 

Vi på Engla ser varje barns möjlighet och engagerar oss i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Vi använder oss av appen Tyra där föräldrar har möjlighet att följa barnets utveckling och lärande dagligen både genom våra blogginlägg och barnets personliga portfolio.

Inne- och utemiljö

Barnen spenderar mycket tid ute, där de har tillgång till cyklar, balansmaterial och sandlåda. Förskolan ligger bredvid en lekpark, skog och vatten. 

Vi använder en föräldraaktiv inskolning som innebär att föräldrarna är med hela dagen under inskolningen.

Kost och måltider

Vår lunch levereras av Charlottendahls Catering, som lagar näringsrik mat från grunden till förskolor. Leverantören har stor fokus på råvaran och har som främsta mål att förse barn, pedagoger och lärare bra och god mat. 

Mål och vision

Vi använder pedagogisk dokumentation för att säkerställa att vi når läroplanens mål, detta gör vi genom appen Tyra. Den pedagogiska dokumentationen används även för det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi följer barnens intressen och tar utgångspunkt i leken för att skapa ett roligt lärande. Då vi är en liten förskola ser vi varje barn och formar verksamheten efter allas behov. 

Mer om oss

Enligt WHO rekommendationer om så lite skärmtid som möjligt använder vi oss av Ipads bara när vi har sagoläsning med Pollyglutt för att belysa barns flerspråkighet.

Pollyglutt är en app där man får böcker upplästa på flera språk. Barnen kan få höra sagor på både sitt hemspråk och svenska samt även kompisars hemspråk. 

Övrigt

Enkäten som gjort bland vårdnadshavare gjordes när förskolan hette Förskolan Magleungarna. Eftersom förskolan endast bytt namn och bolagsform, gäller resultaten för Engla Förskola i nuvarande form. 

Hitta hit

Uppdaterad