Engelska Franska Förskolan Södermalm

Swedenborgsgatan 14

Visa på karta

Engelska Franska Förskolan är en trespråkig förskola som följer den svenska läroplanen. Den bedrivs med stor entusiasm och vi är stolta över vår verksamhet. Vi har tre profilområden och det är språk, hälsa samt inspiration och inslag av Reggio EmiliaFakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
84
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://www.engfra.se

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Språkprofil

Vi tror att barn lär sig språk lättast genom “en pedagog-ett språk”. Därför finns det alltid en engelsktalande och en svensktalande pedagog i varje grupp. Detsamma gäller den franska delen, en fransktalande pedagog och en svensktalande. Den tredje pedagogen kan tala antingen eller, men är konsekvent i sitt språk. Språket är som en röd tråd genom alla våra aktiviteter. Vi har erfarenhet och vet hur man jobbar med barns språkutveckling och vi strävar alltid efter att bli bättre och utvecklas. Vi håller oss uppdaterade vad gäller forskning och råd. Vi jobbar medvetet med barnens språkuppbyggnad och pedagogerna vet hur barn bygger språk.

Hälsoprofil

Vi erbjuder så långt som det är möjligt ekologisk och kravmärkt mat. All frukt och alla mejerivaror är ekologiska. Vi vill att vår förskola ska vara sockerfri så långt det är möjligt. Vi har som mål att erbjuda yoga en gång i veckan. Utevistelse varje dag är för oss en självklarhet. Vi nyttjar parker och naturområden i vår omgivning. Barnen får lära sig hur de tar hand om “moder jord” och sin hälsa. Vår förskola jobbar för att bli Grön Flagg-certifierad. Självklart har vi en kemikaliefri förskola i enlighet med Stockholm stads riktlinjer. Vi har idrottsdag och skogsdag varje vår.

Grön Flagg-certifiering

Inne- och utemiljö

Våra lokaler ligger mellan Södra Station och Mariatorgets t-bana. Förskolan är anpassad till fem avdelningar Vi har mottagningskök och maten kommer från Klein´s Kitchen. Barnen äter i anslutning till sina avdelningar. Vi ligger i närhet till naturområden och parker.

Kost och måltider

Vi erbjuder så långt som det är möjligt ekologisk och kravmärkt mat. All frukt och alla mejerivaror är ekologiska. Vi vill att vår förskola ska vara sockerfri så långt det är möjligt.

Mål och vision

Målen för verksamheten är att tillgodose alla barns olika behov. Att bedriva en trygg och glädjefull verksamhet som ger förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Barnen ska bli bemötta av ett leende på morgonen och alla ska känna sig välkomna. Barnen ska på ett tryggt och tydligt sätt introduceras till engelska eller franska språket och de som är engelsktalande eller fransktalande ska på samma sätt bli introducerade till det svenska språket. Vi vill ha en hälsosam förskola där vi lär barnen om hur de på bästa sätt tar hand om sig själva och varandra.

Vi arbetar självklart enligt den svenska läroplanen Lpfö18 och övriga styrdokument, som till exempel: likabehandlingsplan, barnkonventionen och Stockholm stads mål och riktlinjer. Vi sätter också nya mål varje läsår utifrån vårt kvalitetsarbete och brukarundersökning som föräldrarna fyller i varje år.

Övrigt

Vår filosofi

Vi hittar mycket som inspirerar oss både i Reggio Emilia filosofin och i Montessoris sätt att se på saker. Vi har låtit oss inspireras av dem. Vi pratar och reflekterar mycket på vår barnsyn. Genom att tro att barnen är kompetenta och att de kan själva. Vi låter barnen pröva sina teorier och finns där för att stötta och guida dem att själva hitta svaren. “Hjälp mig hjälpa mig själv”. Vi tror att barnen lär från varandra och ser miljön som den tredje pedagogen. Därför försöker vi göra miljön så tillgänglig och inbjudande som möjligt. Vi försöker också organisera “små rum” i rummen. Vi tror också att barn har hundra språk och ska ha möjlighet att testa så många som möjligt. De ska få möjlighet att skapa, pröva och experimentera med många olika material. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation. Det är viktigt att vi reflekterar hela tiden: Vad ska vi dokumentera? När ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera?

Hitta hit

Uppdaterad