Engelska Förskolan Frej

Frejgatan 61A

Visa på karta

Engelska Förskolan är en tvåspråkig förskola som följer den svenska läroplanen. Den bedrivs med stor entusiasm och vi är stolta över vår verksamhet. Vi har tre profilområden och det är språk, hälsa samt inspiration och inslag av Reggio Emilia.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
32 %
Webbplats
https://www.effrej.se

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Språkprofil

Vi tror att barn lär sig språk lättast genom “en pedagog-ett språk”. Därför finns det alltid en engelsktalande och en svensktalande pedagog i varje grupp. Den tredje pedagogen kan tala antingen eller, men är konsekvent i sitt språk. Språket är som en röd tråd genom alla våra aktiviteter. Vi har erfarenhet och vet hur man jobbar med barns språkutveckling och vi strävar alltid efter att bli bättre och utvecklas

Hälsoprofil

Vi erbjuder så långt som det är möjligt ekologisk och kravmärkt mat. All frukt och alla mejerivaror är ekologiska. Vi vill att vår förskola ska vara sockerfri så långt det är möjligt. Vi har som mål att erbjuda yoga en gång i veckan. Vi hyr in oss i en dansstudio en gång i veckan. Där gör vi yoga, hinderbanor eller dans. Utevistelse varje dag är för oss en självklarhet. Vi åker till skogen minst en gång i veckan. Barnen får lära sig hur de tar hand om Moder jord och sin hälsa.

Reggio Emilia

Vi inspireras både av Reggio Emilia filosofin och i Montessoris sätt att se på saker. Vi pratar och reflekterar mycket över vår barnsyn. Genom att tro att barnen är kompetenta och att de kan själva. Vi låter barnen pröva sina teorier och finns där för att stötta och guida dem att själva hitta svaren. “Hjälp mig hjälpa mig själv”.

Vi tror också att barn har hundra språk och ska ha möjlighet att testa så många som möjligt. Det är viktigt att vi reflekterar hela tiden: Vad ska vi dokumentera? När ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera?

Inne- och utemiljö

Vi har trevliga och ljusa lokaler i markplan och en egen fin gård i direkt anslutning till lokalerna. Vi ligger med närhet till parker som Vanadisparken, Observatorieparken och Vasaparken.

Vi tror att barnen lär från varandra och ser miljön som den tredje pedagogen. Därför försöker vi göra miljön så tillgänglig och inbjudande som möjligt. Vi försöker också organisera “små rum” i rummen

Kost och måltider

Vi erbjuder så långt som det är möjligt ekologisk och kravmärkt mat. All frukt och alla mejerivaror är ekologiska. Vi vill att vår förskola ska vara sockerfri så långt det är möjligt. Vårt kök är för litet för att laga vår egen mat, därför har vi catering på förskolan

Mål och vision

Målen för verksamheten är att tillgodose alla barns olika behov. Att bedriva en trygg och glädjefull verksamhet som ger förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Barnen ska bli bemötta av ett leende på morgonen och alla ska känna sig välkomna. Barnen ska på ett tryggt och tydligt sätt introduceras till engelska språket och de som är engelsktalande ska på samma sätt bli introducerade till det svenska språket. Vi vill ha en hälsosam förskola där vi lär barnen om hur de på bästa sätt tar hand om sig själva och varandra.

Vi arbetar självklart enligt den svenska läroplanen Lpfö18 och övriga styrdokument, som till exempel: likabehandlingsplan, barnkonventionen och Stockholm stads mål och riktlinjer. Vi sätter också nya mål varje år utifrån vårt kvalitetsarbete och brukarundersökning som föräldrarna fyller i varje vår.

Vi tror att barnen lär från varandra och ser miljön som den tredje pedagogen. Därför försöker vi göra miljön så tillgänglig och inbjudande som möjligt. Vi försöker också organisera “små rum” i rummen. Vi tror att barn har hundra språk och ska ha möjlighet att testa så många som möjligt. De ska få möjlighet att skapa, pröva och experimentera med många olika material. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation. Det är viktigt att vi reflekterar hela tiden: Vad ska vi dokumentera? När ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera?

Hitta hit

Uppdaterad