Entré till förskolan i blommande grönska.

Engelsk-svenska förskolan Skanstull

Rutger Fuchsgatan 9

Engelsk - Svenska är en förskola med två avdelningar och ligger vid Skanstull med utsikt över Skanstullsbron och Globen. Vi har en kuperad och skyddad innergård med ett plank ut mot vägen. Förskolan har nära ner till Årstaviken och en mängd parker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel med förskollärarexamen
44 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Välkommen till Engelsk - Svenska förskolan och område 4 som består av Maria, Nytorget och Östra Söders förskolor. Hållbar framtid är vårt övergripande tema som genomsyrar utbildningen barnen får hos oss. Under läsåret 20/21 kopplas temat till ”Barns möte med naturen”. Utifrån temat skapas olika projekt där barnens intresse, nyfikenhet och kunskap tas tillvara och utvecklas. I samspelet mellan barn och pedagoger skapas meningsfulla sammanhang som leder till fördjupade kunskaper och lust att lära.

Rörelse är en grundläggande del i vår utbildning och barnen har daglig fysisk aktivitet ute och inne, i olika tempon och former. En strategisk plan för daglig fysisk aktivitet finns på förskolan.

Engelsk - Svenska förskolan är en kommunal förskola med engelskspråkig profil. På förskolan finns pedagoger som undervisar på engelska och pedagoger som undervisar på svenska. Barnen möter de båda språken i alla situationer under hela dagen. På förskolan finns det ett rikt utbud av böcker på de båda språken och beroende på vilken pedagog som undervisar så sjunger, experimenterar, undersöker och leker man på det språk som pedagogen använder. De båda språken används alltså parallellt under dagen.

Förskolan har en bra gård som används flitigt då vi är ute mycket men självklart använder vi oss också av de närliggande parkerna och grönområdena. Vi har under året fördjupat oss i insekternas livscykel och då framförallt gråsuggans och de yngre barnen har arbetat naturvetenskapligt med vatten.

Inne- och utemiljö

Undervisningsmiljön ute och inne är tydlig, tillåtande och tillgänglig. Den ska inspirera och ge förutsättningar för bygg, konstruktion, musik, drama, språkutveckling, analogt och digitalt producerande, programmering, ateljéarbete, rörelse och vila. När vi formar miljön och dess materialet utgår vi från barnens intressen samt vad vi som profession ser att barnen behöver utveckla och lära sig. Vi har en varierande utemiljö och i närheten finns ett utbud av grönområden som vi besöker regelbundet.

Kost och måltider

På alla våra förskolor har vi kockar som lagar mat från grunden. Vi har ett medvetet och aktivt arbete för att måltiderna ska vara goda, näringsrika och hållbara. Vi serverar vegetarisk kost för alla minst tre dagar per vecka, övriga dagar serveras fisk och kött. Alla förskolor har en hög andel ekologiska livsmedel. Engelsk – Svenska förskolan är certifierad enligt KRAV nivå 3.

Krav - nivå 3 innebär att minst 90 % av den mat som serveras är ekologisk, KRAV och MSC märkt.

Mål och vision

Vårt uppdrag är att ge ditt barn erfarenheter och förutsättningar så att de känner tilltro till sin egen förmåga och kan ta sig an de utmaningar de möter i vår omvärld. Våra förskolor ger alla barn likvärdiga förutsättningar. Pedagogers kompetens och undervisningsmiljön ska vara likvärdig, det når vi genom kollegialt lärande och satsningar på individ och gruppnivå. Alla barn får god omsorg, trygghet och en rolig tid på förskolan. Tillsammans med er vårdnadshavare ger vi barnen möjlighet att utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och samverkan med andra.

Vi använder Skolplattformen för att ge dig som vårdnadshavare information om ditt barns utveckling och lärande. Individuella lärloggar når bara du som vårdnadshavare och nya publiceras 2-3 gånger per termin. Lärloggar finns även på gruppnivå och dessa kan alla vårdnadshavare i respektive grupp ta del av. Gruppens lärloggar publiceras varje vecka och visar en del av undervisningen som barnen erbjudits. Allmän och aktuell information som rör förskolegruppen eller dig som vårdnadshavare publiceras också digitalt.

Våldsprevention är ett arbetssätt som Maria förskolor startat. Under 2021 kommer pedagogerna på Nytorget och Östra Söders att utbildas. Våldsprevention innebär att vi ger barn alternativ till lekar som innehåller våld genom att utbilda våra pedagoger. Det leder till nolltolerans till våld på våra förskolor samt till tydligare fokus på normkreativitet och inkludering.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av Stödenhetens specialpedagoger och förskolepsykolog. Syftet är att tillgodose alla barns möjligheter till lärande och utveckling på lika villkor. Barn med särskilda rättigheter är inkluderade i förskolans utbildning och ges det stöd som krävs för att inkludering ska bli möjlig.

Mer om oss

Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

På Engelsk - Svenska förskolan finns det en variation av material som gör leken magisk. I leken kan barnen exempelvis ta med bygg och konstruktionsmaterial, tyger, djur, utklädningskläder och figurer.

Det finns ett stort utbud av böcker, bilderböcker/pekböcker, barnböcker, faktaböcker och böcker som tar upp värdegrundsfrågor. Genom litteratur uppmärksammar vi olika familjekonstellationer, kulturer och arbetar främjande för likvärdighet och för att motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet med er vårdnadshavare så att ni kontinuerligt blir uppdaterade på era barns utveckling och lärande.

Hitta hit

Uppdaterad