Entré till förskolan i blommande grönska

Engelsk-svenska förskolan Skanstull

Rutger Fuchsgatan 9

Visa på karta

Engelsk-svenska förskolan Skanstull har funnits på Södermalm över 20 år och är idag en svensk förskola med en stark engelskspråkig profil. Vi följer den svenska läroplanen för förskolan med särskilt fokus på språk, teknik, matematik och naturkunskap.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel med förskollärarexamen
44 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vad gör vi?

Hos oss får barnen leka sig till kunskap, upptäcka och utforska mycket på egen hand och tillsammans med andra barn och pedagoger. Vi erbjuder varierande aktiviteter såsom bild och form, bygg och konstruktionslek, härliga sångstunder och drama. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet mellan barnen men även mellan barnen och de vuxna. Vi arbetar med olika teman för att utveckla barnens språkkunskaper och för att väcka deras intresse för matematik, teknik, och naturkunskap på ett rofyllt och naturligt sätt.

Introduktion

När barnet börjar hos oss har vi en gemensam introduktion för barn och föräldrar. Vi erbjuder utvecklingssamtal minst en gång per år och ett stort föräldramöte en gång per termin. Vi utbyter information om barnen dagligen vid hämtning och lämning.

Traditioner

Eftersom vi har en internationell prägel försöker vi uppmärksamma alla kulturer som är representerade hos oss. Vi firar Halloween, Thanksgiving, Eid, Lucia o s v. Föräldrar är välkomna med egna förslag om andra högtider och traditioner som vi ska synliggöra och fira på förskolan.

Vad vill vi uppnå?

Vi strävar efter att barnen får en glad och trygg tillvaro hos oss, att de lämnar oss med goda språkkunskaper i svenska och engelska och att de har en stabil grund att stå på inför deras fortsatta äventyr i skolans värld.

Inne- och utemiljö

Huset är ett kulturmärkt ”Alva Myrdal ” hus i två våningar. Vi har en egen gård där barnen vistas mycket och där de får möjlighet att leka med sand och vatten, cykla, klättra och leka på många olika sätt.

Vår förskola ligger nära flera spännande parker såsom Blecktornsparken och Nytorget. Vi går på utflykter i närheten och de äldre barnen går till skogen i Björkhagen med jämna mellanrum. Vi går också på museer med barnen och tar del av stadens kulturutbud.

Kost och måltider

Inom Östra söders förskolenhet har vi anställda kockar som tillagar maten från grunden i KRAV-certifierade kök. Kockarna arbetar efter Östra söders förskolors gemensamma meny där maten som serveras tre av dagarna är lakto-ovo vegetariskt, de resterade två dagarna serveras fisk och kött. Av den mat som serveras är minst 90 % ekologisk, KRAV och MSC märkt.

Mål och vision

I enlighet med våra styrdokument vilar vår verksamhet på demokratins grund. Vi främjar aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Barnen är världsmedborgare i ett samhälle där hållbar utveckling står i fokus. Vi är första steget i det livslånga lärandet. Tillsammans med föräldrarna lägger vi grunden för att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd till egna omdömen och problemlösningar.

Upptäckarglädjen ligger till grund för verksamheten. Lek och skapande är basen i den dagliga verksamheten. Pedagogerna utmanar, inspirerar och vägleder barnen i deras lek och lust att lära. Barns utforskande och lek är viktiga instrument för att förstå sig själva och sin omvärld. Där utvecklas samarbete, fantasi, empati, ansvar, språk, matematiskt tänkande och problemlösning.

Trygghet uppnår vi med ett individuellt bemötande, en inspirerande miljö och med goda rutiner. Arbete i mindre grupper gör att vi kan se och bekräfta det enskilda barnet. Vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare. Gemensamma reflektioner ger oss ökad kunskap och förståelse. Vår utveckling av förskolans arbete drivs med tanke på miljön och med ett normmedvetet förhållningssätt. Vi söker nya faktakunskaper inom olika ämnesområden för att kunna ge barnen spännande utmaningar.

Mer om oss

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad