Barn sitter vid vattnet.

Engelsk-svenska förskolan Skanstull

Rutger Fuchsgatan 9

Vi har två avdelningar och ligger vid Skanstull, med utsikt över Skanstullsbron och Globen. Förskolan har en kuperad och skyddad innergård med ett plank ut mot vägen. Vi har nära till Årstaviken och en mängd parker.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Welcome to The English Swedish Preschool. For information in English, please contact Heather Hartley at: 076-121 23 27. See a digital viewing of our preeschool in English further down on this page.

Välkommen till Engelsk-svenska förskolan och område 4, som består av Maria, Nytorget och Östra Söders förskolor. Hållbar framtid är vårt övergripande tema som genomsyrar utbildningen barnen får hos oss.

Engelskspråkig profil

Engelsk-svenska förskolan är en kommunal förskola med engelskspråkig profil. På förskolan finns pedagoger som undervisar på engelska och pedagoger som undervisar på svenska. Barnen möter de båda språken i alla situationer under hela dagen.

På förskolan finns det ett rikt utbud av böcker på de båda språken och beroende på vilken pedagog som undervisar så sjunger, experimenterar, undersöker och leker man på det språk som pedagogen använder. De båda språken används alltså parallellt under dagen.

Rörelse

Rörelse är en grundläggande del i vår utbildning och barnen har daglig fysisk aktivitet ute och inne, i olika tempon och former. En strategisk plan för daglig fysisk aktivitet finns på förskolan.

Utevistelse

Förskolan har en bra gård som används flitigt då vi är ute mycket, men självklart använder vi oss också av de närliggande parkerna och grönområdena. Vi har under året fördjupat oss i insekternas livscykel och då framförallt gråsuggans och de yngre barnen har arbetat naturvetenskapligt med vatten.

Inne- och utemiljö

Undervisningsmiljön ute och inne är tydlig, tillåtande och tillgänglig. Den ska inspirera och ge förutsättningar för bygg, konstruktion, musik, drama, språkutveckling, analogt och digitalt producerande, programmering, ateljéarbete, rörelse och vila.

När vi formar miljön och materialet utgår vi från barnens intressen och vad vi ser att barnen behöver utveckla och lära sig. Vi har en varierande utemiljö och i närheten finns ett utbud av grönområden som vi besöker regelbundet.

Kost och måltider

Vi har en kock som lagar mat från grunden. Vi har ett medvetet och aktivt arbete för att måltiderna ska vara goda, näringsrika och hållbara. Vi serverar vegetarisk kost för alla minst tre dagar per vecka, övriga dagar serveras fisk och kött. Förskolan har en hög andel ekologiska livsmedel.

Engelsk–svenska förskolan är certifierad enligt KRAV nivå 3. Det innebär att minst 90 procent av den mat som serveras är ekologisk, KRAV- och MSC-märkt.

Mål och vision

Vårt uppdrag är att ge ditt barn erfarenheter och förutsättningar så att de känner tilltro till sin egen förmåga och kan ta sig an de utmaningar de möter i vår omvärld. Våra förskolor ger alla barn likvärdiga förutsättningar.

Likvärdighet

Pedagogers kompetens och undervisningsmiljön ska vara likvärdig, det når vi genom kollegialt lärande och satsningar på individ och gruppnivå. Alla barn får god omsorg, trygghet och en rolig tid på förskolan. Tillsammans med er vårdnadshavare ger vi barnen möjlighet att utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och samverkan med andra.

Våldsprevention

Våldsprevention är ett arbetssätt som Maria förskolor startat. Våldsprevention innebär att vi ger barnen alternativ till lekar som innehåller våld genom att utbilda våra pedagoger. Det leder till nolltolerans till våld på våra förskolor samt till tydligare fokus på normkreativitet och inkludering.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Visning/Viewing

Digital visning av Engelsk-svenska förskolan (på svenska).

Digital viewing of The English Swedish Preschool (in English).

Övrigt

På Engelsk-svenska förskolan finns det en variation av material som gör leken magisk. I leken kan barnen exempelvis ta med bygg och konstruktionsmaterial, tyger, djur, utklädningskläder och figurer.

Det finns ett stort utbud av böcker, bilderböcker/pekböcker, barnböcker, faktaböcker och böcker som tar upp värdegrundsfrågor. Genom litteratur uppmärksammar vi olika familjekonstellationer, kulturer och arbetar främjande för likvärdighet och för att motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet med er vårdnadshavare så att ni kontinuerligt blir uppdaterade på era barns utveckling och lärande.

Hitta hit

Bilder

Barn sitter vid vattnet.
Vi gör regelbundet utflykter i närområdet.
Gård med sandlåda och grönska.
Barn ritar med kol.
Odlingslåda på gården.

Uppdaterad