Ekorren

Ormängsgatan 43-45

Livslångt lärande börjar hos oss Förskolan Ekorren är en mindre, familjär förskola belägen i helt nyrenoverade lokaler i nära anslutning till vackra grönområden. Vi tror att lärande sker genom lek, skapande och utforskande aktiviteter.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
60 %
Webbplats
https://talaforskolor.se/forskolan-ekorren/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Förskolan Ekorren utvecklar vi barnens förmågor till samarbete, kommunikation och tal genom lek och lärande. Kreativitet, fantasi och rörelse står i fokus i vår verksamhet. Lärandet ska vara lustfyllt och kännetecknas av glädjen att utforska och modet att prova.

Vår pedagogik tar sin utgångspunkt i Reggio Emilia-pedagogiken där lyssnande och reflektion är centrala delar. Hos oss uppmuntras barnens lekfulla förundran, varje barns unika talanger tillvaratas och ges möjlighet till utveckling.

Ekorren ligger nära skog och natur vilket blir en självklar del i vår lärmiljö. Vi förlägger regelbundet heldagar ute i naturen där vi tar med oss lunch och mellanmål.

Kommunikation är en central del för oss. Oavsett om det är med barnen eller med föräldrarna prioriteras en enkel, tydlig och förstående kommunikation. På Förskolan Ekorren förstår vi att för dig som förälder är den ena dagen inte den andra lik. Därför strävar vi alltid efter att kunna möta de skiftande behov som livspusslet ställer.

Inne- och utemiljö

Förskolan Ekorren är belägen i helt nyrenoverade, ljusa, färgrika och luftiga lokaler. I förskolan har vi ett flertal inredda stationer där barnen får utforska olika kunskapsområden; exempelvis bygg och konstruktion, ateljé, naturvetenskap och experiment, dramarum, musikrum, bibliotek och språkhörna. Utöver detta har vi till exempel ett rum avsett för sand- och vattenlek.

Ekorren ligger i nära anslutning till skog och lekparker. Genom närheten till skogen kommer barnen vistas ute i naturen.

Kost och måltider

På Förskolan Ekorren väljer vi noga ut matleverantörer för att kunna tillhandahålla näringsrik och i så stor utsträckning som möjligt närproducerad, ekologisk mat utan tillsatser. Vi serverar frukost, lunch och två mellanmål om dagen.

Vi tillgodoser eventuella behov av specialkost.

Mål och vision

Vår vision är att alla barn får vara och bli kompetenta, enskilt och tillsammans, i en trygg, välkomnande och kreativ miljö.

Barnen ska stimuleras och rustas för att på bästa sätt kunna tillägna sig de kunskaper som dagens samhälle kräver och de strävansmål som läroplanen innehåller. Vår verksamhet ska värdesätta barnens olikheter och tillvarata dessa för att skapa en social gemenskap där glädje, integritet och lekfullhet bidrar till öppenhet och respekt för varandra.

På Förskolan Ekorren ges arbetslaget tid för reflektion och diskussion för att kunna fånga upp varje barns enskilda motivation, behov och förmågor.

Verksamheten bygger på ständiga förbättringar och uppföljning. Den pedagogiska dokumentationen synliggör verksamheten både för barn, föräldrar och pedagoger. Vårt team reflekterar kontinuerligt och frekvent även över dokumentationen för att vi ännu bättre ska rusta barnen genom inspiration, utmaningar och skapande.

Särskilt stöd och behov

Förskolan Ekorren är en familjär och mindre förskola där teamet känner alla barn. Upptäcker vi att barnet är i behov av särskilt stöd upprättas tillsammans med vårdnadshavare en individuell handlingsplan och efter behov tillsätts resurser.

Hitta hit

Uppdaterad