Barnhänder som utforskar löv på ljusbord.

Eken Sulvägen 52 A

Sulvägen 52 A

Visa på karta

Välkommen till förskolan Eken. Vi erbjuder varje barn en tid full av glädje, vänskap, lärande och med många utmaningar i lekfullt utforskande sammanhang.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5,24
Andel med förskollärarexamen
45 %

Inriktning och profil

Förskolan Eken ligger i hjärtat av Solberga med närhet till både skog och parker. Solbergaskogen och parkleken Kristallen är nära grannar. Utifrån barnens intresse utforskar vi vår närmiljö och natur.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler ger rika möjligheter till skapande, lek samt rörelse och musik som uttrycksformer. Vi strävar efter att erbjuda en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till experimenterande lek och lärande såväl inne som ute.

Förskolan har en inbjudande naturtomt med gott om utrymme för rörelse och fantasifull lek.

Kost och måltider

Vi har ett nybyggt toppmodernt kök där vi lagar maten från grunden. Vår kock använder svenska råvaror och stor del ekologiskt produkter samt minimera intaget av socker. Vårt mål är att skapa en bra mat tradition hos era barn.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

En viktig del i vårt uppdrag är att ge varje barn möjlighet till inflytande och delaktighet. Genom att få möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar och vara delaktig i utformningen av förskolans miljö och verksamhet utvecklar våra barn sin demokratiska kompetens.

På Eken arbetar vi i projekt som genomsyrar hela verksamheten och barnen erbjuds möjligheten att arbeta i smågrupper utifrån sina intressen. Vi synliggöra barnens lek och lärande genom observationer och dokumentationer.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad