Interiör från förskolan med arbetsbord, låga hyllor och tända ljusslingor.

Eken, Petrejusvägen 42

Petrejusvägen 42

Visa på karta

Förskolan ligger med närhet till skolor, torg och natur. På vår gård och i omgivningen finns det flera ekar som inspirerat namnet på förskolan. Förskolan har två grupper, en för yngre barn och en för äldre barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
67 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia.

På förskolan Eken ska alla känna sig välkomna och kunna samtala med varandra. Vi tror att mångfald och olikheter skapar kreativitet och utveckling.

Vi ser barnen som huvudpersoner i sina egna liv och att de kan påverka redan som små. Genom att vara tillsammans med kamrater lär vi oss att uppskatta den andre och dess idéer och som vuxen vara aktivt lyssnade. Vi tror att lärande skapas genom glädje, vänskap, fantasi och humor och lekfullhet. Till det lägger vi stor vikt vid miljö, material och arrangemang som uppmuntrar till kommunikation, till att följa läroprocesser och skapa ny kunskap tillsammans.

Yngre barn

På avdelningen Vinterek möts barn och familjer oftast för första gången. Vi välkomnar och lär känna varandra. Här upptäcker och undersöker barnen olika fenomen genom måleri, teckning, lera, vatten, sand, ljus och skuggor. Vi dramatiserar och uttrycker känslor och upplevelser i dansen, genom rytmer, musik och teater.

Äldre barn

På avdelningen Sommarek erbjuds ett större utbud av material till att utforska olika fenomen med olika språk sammanflätade med olika ämnen. Barnen lånar en idé, delar med sig och prövar igen. Bland barnen pågår samtal, de delar upptäckter och idéer. Olika frågor, hypoteser cirkulerar och man prövar det som man har sett kamraterna göra. Barnens inflytande ökar genom att de blir mera delaktiga i vardagsbestyr och planering av olika projekt.

Inne- och utemiljö

På vår gård och i omgivningen finns det flera ekar som inspirerat namnet på förskolan.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas lokalt i någon av våra förskolor i stadsdelsområdet. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Övrigt

Som ny familj på förskolan introducerar vi era barn tillsammans med er. Det sker under några heldagar då ni är delaktiga i verksamheten och får inblick i barnens vardag på förskolan. Familjernas betydelse och delaktighet berikar vår förskola.

Andra tisdagen i månaden tar vi emot besök för de som anmält intresse. Kontakta samordnaren på förskolan om ni vill besöka oss så vi kan ordna det på ett bra sätt.

Hitta hit

Uppdaterad