Bild på Ekbackens förskola och lite av gården

Ekbacken Vävar Johans gata 1–3

Vävar Johans gata 1–3

Visa på karta

Ekbacken ligger nära den natursköna ekbacken i Hammarby Sjöstad. Vi utvecklar verksamheten utifrån förskolans styrdokument och skapar en hög kvalitet med grundtanken att verksamheten ska vara KUL – Kommunikativ, Utmanade och Lockande för alla barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
45 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Våra förskolor är organiserade utifrån ett modernt sätt att se på förskola i enlighet med forskning om barns lärande.

Våra ledord - Kommunikativ, Utmanande och Lockande - genomsyrar miljö och material likväl som förhållningssätt till barnen. Hos oss ska alla känna sig välkomna och få utvecklas i grupp, men utifrån sin individuella förmåga.

Vi vill skapa en verksamhet som är begriplig och hanterbar för alla barn. Därför är barnen indelade i mindre grupper. På så vis får de möjlighet att utvecklas och känna sig trygga med flera pedagoger och barn.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är organiserad utifrån tanken att barn lär genom att utforska sin omvärld. Genom att leka och skapa utmanas barnen i sitt tänkande om bland annat matematik, språk och kommunikation.

Arbetet med barnen följs upp och dokumenteras, både digitalt och analogt. Miljöerna signalerar ett välkomnande förhållningssätt, där alla får komma till sin rätt och där alla barns röster blir hörda.

Kost och måltider

Vi förmedlar matglädje och erbjuder barnen mat från världens alla hörn. Vi följer livsmedelslagstiftning och Södermalms kostriktlinjer. Vi minimerar mängden socker och lagar det mesta av vår mat från grunden. Vår kock skapar goda, näringsrika och spännande måltider. Vi lägger stor vikt vid att skapa måltider som är trivsamma, lugna och ger tillfällen till samtal vid varje bord. De barn som behöver serveras specialkost.

Mål och vision

Förskolan Ekbacken ska vara välkomnande, trygg och hälsosam, med en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet. Goda pedagoger är helt avgörande för att nå dit och därför strävar vi alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats, där både barnskötare och förskollärare trivs och bidrar till att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor, ledning, barn och vårdnadshavare.

Förskolan ska arbeta för att vara:

• En förskola där alla människors lika värde och allas olikheter är centrala begrepp

• En förskola där glädje och nyfikenhet är det naturliga tillståndet

• En förskola där barns drömmar och funderingar tas på största allvar

• En förskola som använder sig av aktuell forskning och digitala verktyg.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska få uppleva glädjen att göra framsteg, övervinna svårigheter och få vara en tillgång i gruppen.

För att alla barn ska uppleva att förskolan är rolig, trygg och lärorik funderar vi, tillsammans med barnets vårdnadshavare, vad som krävs för att det ska uppnås. I vissa fall kan vi söka särskilt stöd för att erbjuda barn den förskola de har rätt till. I andra fall upprättar arbetslaget en handlingsplan för barnets situation.

Övrigt

Välkommen på visning av förskolan:

31/1 kl 09:30

28/2 kl 09:30

27/3 kl 09:30

24/4 kl 09:30

29/5 kl 09:30


Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad