Ekbackens vitputsade förskola och lekredskap på gården.

Ekbacken Vävar Johans gata 1–3

Vävar Johans gata 1–3

Visa på karta

Förskolan Ekbacken ligger intill den fridsamma kullen med de gamla ekarna som fick stå kvar när Hammarby Sjöstad byggdes. Det är ett fristående hus i suterräng med fönster i alla väderstreck och en kuperad gård.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
83
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
45 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Ekbacken kommer ditt barn att utvecklas, upptäcka och träffa nya vänner. Vi har nära till både skog och lekparker, och en egen kuperad gård. Vi går ofta till Ekbacken, som ligger ovanför förskolan, och gör längre utflykter till Hammarbybacken och Hellasgården med de äldre barnen. Vi gör även regelbundna besök på bibliotek och går på teater och museum.

Hållbar framtid

Vi arbetar utifrån det gemensamma temat Hållbar framtid, där barn och pedagoger leker, lär och utforskar tillsammans. Språk, matematik, naturvetenskap och teknik ingår i alla projekt och barnen uppmuntras att undersöka och fördjupa sitt lärande. Barnen odlar till exempel grönsaker och blommor tillsammans i våra pallkragar på gården.

Lek och rörelse

Estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans är en naturlig del av barnens utforskande. Leken har en central plats och barnen ges tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Vi har 15 minuters pulshöjande aktivitet varje dag.

Digitala verktyg

Vi arbetar med digitala verktyg, där det är lämpligt för att bredda och fördjupa utforskande, kommunikation, skapande och lek. Det sker i rörelse och interaktion med andra.

Digitala verktyg används till skapande, berättande, programmering och till att ge barnen upplevelser som de annars inte hade kunnat få. Barnen får också lära sig att vara källkritiska.

Inne- och utemiljö

På Ekbacken finns fem avdelningar. Förskolan har en bra planlösning med mycket rymd och lärmiljöer som är väl genomtänkta för att på bästa sätt stödja undervisningen och inspirera till lek och möten mellan barnen. Miljön varierar utifrån barnens intressen och behov samt gruppens pågående projekt.

Vi har en fantastisk gård som bland annat ger möjlighet till klättring, cykling, rollekar, plantering och sandlådeaktiviteter.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar mat från grunden och vi har många ekologiska produkter. Vi vill bidra till goda och hälsosamma vanor hos barnen. Vegetarisk mat serveras tre dagar i veckan.

Under måltiden fokuserar vi på social samvaro och samtal i mindre grupper och att i lugn och ro njuta av maten. Pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt, där barnen uppmuntras att äta och smaka.

Barnen får steg för steg och utifrån sina förutsättningar bli alltmer självständiga i matsituationen.

Mål och vision

Hos oss ska alla känna sig välkomna och få utvecklas i grupp och utifrån sin individuella förmåga.

Undervisningen är både spontan och planerad. Förskolläraren gör val och leder systematiskt mot läroplanens mål genom att lyssna, samtala, reflektera och utmana barnen i deras utforskande. Lek och estetiska uttryckssätt är självklara verktyg i undervisningen.

Roligt, tryggt och lärorikt

På vår förskola ska miljöerna signalera ett välkomnande, inkluderande och inspirerande förhållningssätt, där alla barn får komma till sin rätt och alla barns röster blir hörda. Barnen ska varje dag få ny kunskap och lärdomar eller erfarenheter.

Gott samarbete

I förskolans uppdrag ingår att skapa en nära och förtroendefull samverkan med hemmen. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka förskolans utbildning. Vi välkomnar dialog och vill att vårdnadshavare ska förstå utbildningens mål och innehåll och genom det också förstå i vilka frågor som det finns möjlighet för dem till delaktighet och inflytande.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Vi är måna om att ha god kontakt med familjerna och det finns flera möjligheter för vårdnadshavare att vara delaktiga i förskolan.

Det viktigaste mötet är den dagliga kontakten vid lämning och hämtning och vi bjuder även in till olika typer av föräldramöten, utvecklingssamtal och öppet hus. Kommunikation sker också på ett smidigt sätt digitalt via Skolplattformen.

Övrigt

Välkomna på visning

Fredagen den 2 februari klockan 9.30

Fredagen den 8 mars klockan 9.30

Fredagen den 5 april klockan 9.30

Fredagen den 3 maj klockan 9.30

Fredagen den 14 juni klockan 9.30

Föranmälan till Åsa Lindell

asa.lindell@edu.stockholm.se

 

 

 

Digital visning av förskolan Ekbacken.

Hitta hit

Uppdaterad