Ekbackens vitputsade förskola och lekredskap på gården.

Ekbacken Vävar Johans gata 1–3

Vävar Johans gata 1–3

Förskolan Ekbacken ligger intill den fridsamma kullen med de gamla ekarna som fick stå kvar när Hammarby Sjöstad byggdes. Det är ett fristående hus i suterräng med fönster i alla väderstreck och har en kuperad gård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
45 %

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Lust, nyfikenhet och kreativitet

På förskolan kommer ditt barn att utvecklas, upptäcka och träffa nya vänner. Barnens lust, nyfikenhet och kreativitet ligger till grund för vår planering och leken får ta stor plats. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi arbetar utifrån det gemensamma temat Hållbar framtid, där barn och pedagoger möts, leker, lär och utforskar tillsammans. Språk, matematik, naturvetenskap och teknik ingår i alla projekt och barnen uppmuntras att undersöka och fördjupa sitt lärande.

Leken en central plats

Estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans är en naturlig del av barnens utforskande. Leken har en central plats och barnen ges tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

Barnens utveckling och lärande följs upp och dokumenteras. Som vårdnadshavare kan du följa planering och dokumentation i vår gemensamma lärplattform Skolplattformen.

Digital aktivitet

I förskolan arbetar vi med digitala verktyg, där det är lämpligt för att bredda och fördjupa utforskande, kommunikation, skapande och lek. Det sker i rörelse och interaktion med andra.

Digitala verktyg används till skapande, berättande, programmering och till att ge barnen upplevelser som de annars inte hade kunnat få. Alla barn ska också få kunskap om vad det kan innebära att vara källkritisk och ifrågasätta det som de möter – både digitalt och i verkliga livet.

Inne- och utemiljö

Plats för lek och möten

På Ekbacken finns fem avdelningar. Förskolan har en bra planlösning med mycket rymd och lärmiljöer som är väl genomtänkta för att på bästa sätt stödja undervisningen och inspirera till lek och möten mellan barnen.

Miljön varierar utifrån barnens intressen och behov samt gruppens pågående projekt. Vi har en fantastisk gård som bland annat ger möjlighet till klättring, cykling, rollekar, plantering, sandlådeaktiviteter med mera. Det är nära till skog och till lekparker.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Vi har en egen kock som lagar mat från grunden och vi har många ekologiska produkter. Vi vill bidra till goda och hälsosamma vanor hos barnen.

Under måltiden fokuserar vi på social samvaro och samtal i mindre grupper och att i lugn och ro njuta av maten. Pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt, där barnen på ett positivt vis uppmuntras att äta och smaka.

Barnen ges möjlighet att steg för steg och utifrån sina förutsättningar bli alltmer självständiga i matsituationen.

Mål och vision

Utvecklas individuellt och i grupp

Hos oss ska alla känna sig välkomna och få utvecklas i grupp och utifrån sin individuella förmåga.

Undervisningen är både spontan och planerad. Förskolläraren gör val och leder systematiskt mot läroplanens mål genom att lyssna, samtala, reflektera och utmana barnen i deras utforskande. Lek och estetiska uttryckssätt är självklara verktyg i undervisningen.

Roligt, tryggt och lärorikt

På våra förskolor ska miljöerna signalera ett välkomnande, inkluderande och inspirerande förhållningssätt, där alla barn får komma till sin rätt och alla barns röster blir hörda. Barnen ska varje dag få ny kunskap och lärdomar eller erfarenheter.

Gott samarbete

I förskolans uppdrag ingår att skapa en nära och förtroendefull samverkan med hemmen. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka förskolans utbildning. Vi välkomnar dialog och vill att vårdnadshavare ska förstå utbildningens mål och innehåll och genom det också förstå i vilka frågor som det finns möjlighet för dem till delaktighet och inflytande.

Goda pedagoger är helt avgörande för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och ha tillit till förskolan. Vi strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsplats, där barnskötare och förskollärare trivs och bidrar till att utveckla utbildningen tillsammans med kollegor, ledning, barn och vårdnadshavare.

Särskilt stöd och behov

Barnens behov styr

Alla barn ska få uppleva glädjen att göra framsteg, övervinna svårigheter och uppleva sig vara vara en tillgång i gruppen. Tillsammans med barnets vårdnadshavare ser vi vad som krävs för att alla barn ska uppleva att förskolan är rolig, trygg och lärorik .

Tillsammans med vårdnadshavarna skapar vi en handlingsplan för hur vi på bästa sätt kan stötta barnet med särskilt stöd, för att erbjuda barnen den förskola de har rätt till.

Mer om oss

Ekbacken tillhör Förskoleområde 2 som består av:

 • Godsvagnen, Virkesvägen 19C
 • Ekbacken, Vävar Johans gata 1-3
 • Vågdalen, Vävar Johans gata 30 A
 • Båtklubben, Båtklubbsgatan 7-11
 • Sjöresan, Hammarbyterrassen 39-41
 • Kryssningen, Kryssargatan 7
 • Påsen, Virkesvägen 5A

Övrigt

Vi är måna om att ha god kontakt med familjerna och det finns flera möjligheter för vårdnadshavare att vara delaktiga i förskolan.

Det viktigaste mötet är den dagliga kontakten vid lämning och hämtning och vi bjuder även in till olika typer av föräldramöten, utvecklingssamtal och öppet hus. Kommunikation sker också på ett smidigt sätt digitalt via Skolplattformen.

Välkommen på digital visning

Fredagen den 4 mars klockan 9.00-10.00

Fredagen den 1 april klockan 9.00-10.00

Fredagen den 6 maj klockan 9.00-10.00

Fredagen den 3 juni klockan 9.00-10.00

Föranmälan till maja.2.eriksson@edu.stockholm.se


Digital visning av förskolan

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den tid som en förskola är ålagd att hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad