Bild på förskolan Ekbackens gård

Ekbacken Hagsätravägen 115

Hagsätravägen 115

Visa på karta

Vår förskola ligger mellan Rågsved och Hagsätra. Vi har tre avdelningar med tre pedagoger per avdelning. Förskolan ingår i enheten Rågsveds förskolor tillsammans med Arken, Gökboet, Lännäsbacken och Regnbågen. Förskolorna ligger nära skog och natur.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Lustfylld och lärorik förskoletid

Vårt mål är att barnen ska få en lustfylld och lärorik förskoletid och skapa goda kamratrelationer och möta engagerade pedagoger.

Vi arbetar aktivt med att stödja och hjälpa alla barn till ett rikt och utvecklat språk, så att de kan kommunicera med andra och uttrycka upplevelser, kunskaper, tankar och känslor.

Vår verksamhet bygger på ett arbetssätt som är språk-, tanke- och kunskapsutvecklande.

Personalen pratar flera språk

Hos oss finns flerspråkig personal. Språk och kommunikation genomsyrar hela vår verksamhet och vårt mål är att stärka alla barns språkliga utveckling.

Gott samarbete

Vi strävar efter ett gott samarbete med vårdnadshavare och vill att alla vårdnadshavare ska känna sig trygga att lämna sina barn på förskolan.

Vi bjuder in till minst ett utvecklingssamtal per termin och har föräldramöten, gårdsfester, familjemiddagar, kaffe, firande av traditioner med mera.

Inne- och utemiljö

Barnens intressen och behov styr

Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för barnens lek, utveckling och lärande på förskolan och erbjuda dem en utmanade och stimulerande miljö.

Våra lokaler är nyrenoverade och vi anpassar vår miljö och vår verksamhet utifrån barnens intressen och behov. Förskolans gård är stor och den inbjuder till lek och utforskning. På baksidan har vi vår skog som vi regelbundet besöker.

I vår film kan du se hur vi har det på vår förskola.

Film – Förskolan Ekbacken

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Vi har en kock som lagar våra näringsriktiga måltider och använder oss av ekologiska livsmedel, så ofta det är möjligt. Vi använder oss av kostdatasystemet Matilda.

Lunchen består ofta av någon typ av kött, fisk eller vegetarisk rätt, tillsammans med potatis, ris eller pasta. Med frukt och grönsaker utgör det en väl sammansatt måltid enligt tallriksmodellen. Till lunchen dricker vi oftast vatten.

Mål och vision

Barnens framtidstro – vår utmaning

Rågsveds förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande och ge barnen de bästa förutsättningar att utvecklas i en trygg och utmanande miljö full av möjligheter. Barnens lust och vilja att lära är vår utgångspunkt. Vår verksamhet ska utgå från Lpfö 98/10 och hålla en hög kvalitet.

Vårt mål är att stärka alla barns identitet, självkänsla och tron på den egna förmågan och ta hänsyn till att varje barn är unikt och utvecklas i sin egen takt.

Vi ska skapa förutsättningar för ett gott samarbete med vårdnadshavarna och ge dem möjligheter till insyn, delaktighet, påverkan och ansvar kring barnets lärande och utveckling i förskolan.

Mer om oss

Barnen delaktiga i lärande och utveckling

Vi ”fångar” barnets lärande genom att fotografera och dokumentera barnet kontinuerligt i förskolans vardag. Delar av barnens utforskande och lärande finns med i barnets dokumentationspärmar där barnet själv kan se och följa sitt eget lärande och utveckling. Varje avdelning har en iPad som används för dokumentation.

Hitta hit

Uppdaterad