Ett grönt två våningshus

Ejdern

Havsörnsgränd 16

Visa på karta

Ejdern ingår som en av fem förskolor i Fagersjö förskolor. Förskolan Ejdern är belägen på Fagersjöskolans skolgård i ett naturskönt område med utsikt över sjön Magelungen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
65
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
38 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Ejderns förskola arbetar vi mycket i smågrupper och utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter. Vår strävan är att barnen stärks i sin tro på sin egen förmåga. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar

Inne- och utemiljö

Vi har stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande och rörelse. Anpassat för barns olika behov och förutsättningar. Vi har en egen gård som är anpassad för förskolebarn. Vi har naturen och skogen just utanför gården, perfekt för barnen när de ska utforska naturen och sin omgivning. Och närhet till Fagersjös många parker.

Kost och måltider

Maten levereras av Sodexo och pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Hitta hit

Uppdaterad