Barnen leker minneslek på samlingen.

Förskolan stänger verksamheten till sommaren 2024.

Egalia

Carl Alberts gränd 5

Respekt, ansvar och professionalism (R.A.P) är ledord i vår förskola. Vi skall alltid vara en förskola där barn känner trygghet, glädje, lust att lära och utvecklar många rika språk. En förskola där barnen känner delaktighet och lär för hela livet!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
35 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Egalia har värdepedagogik som verksamhetsgrund. Genus- och jämställdhet genomsyrar hela vår pedagogiska verksamhet. Alla barn ska ha tillgång och rätt till alla livets möjligheter. Egalia är en kommunal hbtq-certifierad förskola.

Vi vill lära och visa barnen att alla barn ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Allt från bemötande, material, språk och litteratur är väl genomtänkt utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Vi använder bland annat könsneutrala ord eller egennamn för att på så sätt minska mängden könsbundna uttryck.

Inne- och utemiljö

Lokalen är i två våningsplan och har olika aktivitetsrum. Förskolan har en stor fin gård och tillgång till en kolonilott på Långholmen. Förskolan besöker även andra spännande utflyktsmål.

Kost och måltider

Vi har ett eget kök med egen kock. Vår kock använder ekologiskt och säsongsbaserat i största möjliga mån. Grönsaker serveras till varje lunch. Barnen får då och då lämna önskemål vilket ger barnen inflytande i val av måltid.

Mål och vision

Vi på Egalia tror att en viktig del av genusarbetet på förskolan ligger hos oss pedagoger i form av beteende, bemötande och förhållningssätt.

Vi vuxna är ofta de som sitter inne med fördomar och förutfattade meningar. Vi pedagoger på förskolan har ett stort ansvar i vilka signaler och budskap vi ger till barnen. ”Barn gör oftast inte som vi vuxna säger utan som vi vuxna gör”.

Förutom vårt fokus på genus- och jämställdhetsarbete så följer vi givetvis läroplanen och varje vecka har vi dans och rörelse, dramalek, skapande, språk och matematik på förskolan.

Varje vecka har vi även en livskunskapssamling med alla barn, där vi pratar om miljöfrågor, känslor, tankar och vad det innebär att vara en bra kompis. På vilket sätt vi kommunicerar kring dessa frågor beror på barnens ålder och mognad, men exempelvis använder vi oss av EQ-dockor, böcker, lekar och rollspel.

Genus är inte någon schemalagd aktivitet, något temaarbete eller något projekt på Egalia. Genus och jämställdhetsarbetet på Egalia är ett arbetssätt och en grundläggande värdegrundsfråga som genomsyrar hela verksamheten och pedagogiken.

Vi pedagoger är även uppmärksamma och för statistik på talarutrymme, tilltal från pedagog, antal gånger ett barn tar ordet själv och antal gånger negativ uppmärksamhet ges till vem och varför.

Alla barn ska erbjudas samma tekniska, logiska och fysiska utmaningar och lekar, och alla barn ska få möjlighet att träna empatiska förmågor, så som försiktighet, hjälpsamhet och omsorg.

Särskilt stöd och behov

Vi arbetar med det sociala samspelet i mindre grupper och inkluderar alla barn med olika behov genom till exempel Lekgrupper. Läs mer om det på Speciella.se

Mer om oss

Vi uppmärksammar och är lyhörda för barnens känslor och tankar och tränar på att sätta ord på känslorna tillsammans med barnen. Vi tror att ett barn som får kontakt med sina känslor utvecklar mångsidighet och lättare finner ord och lösningar vid exempelvis konflikter.

Vi anser att känslor som glädje, nyfikenhet, rädsla, ilska, besvikelse, förtvivlan, vrede och sorg inte har någon könstillhörighet. På Egalia ska alla barn ha rätt till alla känslor.

Övrigt

Välkomna på visning

Onsdagen den 17 januari klockan 16.00
Onsdagen den 7 februari klockan 16.00
Onsdagen den 6 mars klockan 16.00
Onsdagen den 24 april klockan 16.00
Onsdagen den 8 maj klockan 16.00

Kontakta samordnare Amanda Duchens Harnisch <amanda.duchens.harnisch@edu.stockholm.se>

Digital visning av förskolan Egalia

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad