Dvärgbjörkens förskola

Tornbacken 11A

Visa på karta

Föräldrakooperativet Dvärgbjörken är en liten förskola i Spånga. Vi har mellan 18–20 barn beroende på åldrar, syskonförturer och personalstatus. Verksamheten håller till i ett K-märkt hus vilket ger huset en speciell charm och stora ytor finnsFakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
3,6
Andel legitimerade förskollärare
60 %
Webbplats
https://www.dvargbjorken.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos oss på Dvärgbjörken har vi en blandad ålder på barnen, vilket betyder att hela barngruppen är tillsammans under flera tillfällen under dagen så som samling, matsituationer och vissa aktiviteter. Detta anser vi berikar barnen till ett större ansvarstagande samt empati för alla i sin omgivning oavsett ålder. Vi har givetvis aktiviteter utifrån barnens ålder och utveckling varje dag, exempelvis språkaktiviteter, rörelse och teman.

Här jobbar vi inte utefter en specifik profil eller inriktning utan försöker ta det bästa utav alla, men något vi försöker uppmuntra till är Maria Montessoris filosofi ”hjälp mig att hjälpa mig själv”. Barnen måste på egen hand erövra nya kunskaper men hen kanske behöver hjälp om hur denna inlärning ska gå till. Pedagogerna observerar barnen och är uppmärksamma på varje barns behov.

Vi jobbar tematiskt vilket innebär att vi arbetar med teman där vi tillsammans med barnen hjälps åt att komma fram till ett tema. Barnen har möjlighet att påverka temats innehåll och arbetsformer, samt när och om temat ska avslutas eller fortgå. I läroplanen (s. 3) läggs det vikt på att barn uppmuntras till nyfikenhet, kreativitet och intresse, vilket vi alltid strävar efter i förskolans helhet. På Dvärgbjörken arbetar vi utifrån olika områden i förskolans vardag och aktiviteter, så som naturvetenskap, matematik, språk, skapande, bygg, rörelse, musik och natur som alla har stor plats i utbildningen och vävs in i de teman vi arbetar med.

Inne- och utemiljö

Inomhusmiljön på förskolan är i ständig förändring då vi alltid försöker att anpassa denna i bästa mån utefter barnens intresse, men även utefter de möjligheter vi har. Vi försöker bygga rum i rummen.

Utomhusmiljön består av en stor gård som går runt hela förskolans hus vilket ger oss mycket yta att vistas på. Gården går att dela i två gårdar, både utav säkerhetstänk och för att barnen ska kunna leka ostört av olika anledningar eller för tillfället vill leka på en specifik yta.

Kost och måltider

Vi serverar en varierad kost med kött, fisk, fågel och vegetariskt, vilket är utefter Livsmedelsverkets rekommendationer och Stockholms stads riktlinjer. Maten lagas från grunden och vi håller oss till ekologiskt eller närproducerat i bästa möjliga mån, äta efter säsong och att tänka på matsvinnet.

Frukost serveras 8.45 och lunch 13.00. Frukt serveras en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. De barn som går sent kan få en smörgås och mjölk eller frukt om det skulle behövas.

Mål och vision

Vår vision är att utveckla barnen till att vara fördomsfria och ansvarstagande, samt utvecklas till trygga medborgare med god självkänsla och självtillit. I likhet med förskolans läroplan (s. 5) vill vi pedagoger att barnen ska känna tillfredställelse och glädje över olika framsteg som de gör i sin vardag samt att känna sig som en tillgång i gruppen. Förskolan strävar efter att skapa en verksamhet där föräldrarnas närvaro ska vara naturlig och självklar och där dem ges möjlighet att delta i barnens utveckling. Vi vill även skapa en trygg barngrupp där respekt ska ingå, både till varandra, till oss pedagoger, till förskolans, naturens och djurens miljö. Som nämnts tidigare under rubriken ”inriktning och profil” strävar vi efter att hela tiden ge barnen möjlighet till personlig utveckling och inflytande över sin vardag i olika situationer. Även språkutvecklingen och kommunikation ska finnas med i vardagens alla situationer.

Vi anser att rörelse är viktigt för alla barn i förskolan oavsett ålder och ser till att det förekommer varje dag, både spontant men även planerade rörelseaktiviteter, både inomhus och utomhus. Här får även barnen möjlighet till deltagande i val av aktiviteter.

Särskilt stöd och behov

Om särskilt stöd skulle vara aktuellt av olika anledningar så ansöker vi om pengar för resurs och samarbetar med specialister i förekommande fall. Ekonomiskt stöd ansöker vi om via Stockholms stad. Reglerna är detsamma som för kommunala förskolor.

Mer om oss

Vi anordnar julfirande, firar förskolans dag, midsommarfirande, sommarfest för barnen och deras familjer och en ljusfest på hösten. Vi har även under året föräldrafika och föräldrafrukost vilket brukar vara mycket uppskattat bland både barn och vuxna.

Ni är välkomna att höra av er om frågor rörande vår förskola, helst via mejl; info@dvargbjorken.se

Vill ni besöka oss så är ni välkomna på våra öppna hus som vi håller en gång per termin, de annonseras på vår hemsida www.dvargbjorken.se

Övrigt

Förskolans öppettider varierar lite beroende på föräldrarnas behov men vi följer Stockholms stads riktlinjer och kan ha öppet mellan 6.30-18.30 om så önskas. Medlemmarna beslutar kontinuerligt om förskolans öppnings/stängningstider.

Köregler
Förskolan tillämpar följande köregler:

  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  • Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen, det vill säga äldre barn går före yngre.

Engagemang i verksamheten

Som förälder kommer du att delta i till exempel styrelsearbete, arbetsgrupper och andra gemensamma aktiviteter. Dvärgbjörken tillämpar även ett joursystem där föräldrar enligt schema kan inkallas att vikariera hela eller delar av en dag. Se våra undantag från öppenhetskravet (utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, beslut med dnr 12-453/7385).

Hitta hit

Uppdaterad