förskolans gård, gungor, klätterställning.

Dialogförskolan

Gudmundrågatan 11-13, Vällingby

Vi ligger i Råcksta nära till stadskärna och skogsområden. Vällingbys kulturella utbud är bara 20 minuters bort. Vi erbjuder kostnadsfritt förskoleskjuts för barnen. Vi består av tre avdelningar: småbarns-, mellanbarns- och storbarnsavdelning.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
100 %
Webbplats
http://dialogforskolan.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans pedagogiska verksamhet och visioner inspireras av Reggio Emilia pedagogiken, som är ett pedagogiskt arbetssätt. Förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark drivkraft att utforska världen. Bejakande av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro att man genom att bekräfta barnets individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning.

Inne- och utemiljö

Dialogförskolans gård är stor och inbjuder till utforskande lek och rörelse men också olika aktiviteter som vattenlek, målning och olika bollspel. Innemiljö består av många stora och små rum, så här finns alla möjligheter att tillgodose barnens olika behov till lek, fantasi och skapande verksamhet. Materialet som vi har både ute och inne, är varierat och lockar fram upptäckarlust hos barnen. Vi går efter att det ska vara roligt, lärorikt och meningsfullt att vistas i förskolan.

Kost och måltider

Mat från egen kök! Vår kokerska som är köksansvarig lagar maten till barnen direkt i köket vilket gör att barnen får en välbalanserad kost.

Mål och vision

Verksamhetens mål är att: Barnen utvecklas till starka individer som har förståelse och respekt för sin omgivning. Barnen lär sig att respektera olikheter hos individer och är välmedvetna om mångfaldens positiva inverkan och integreras till samhället på rätt sätt. Barn utvecklas till ansvarsfulla individer som tar ansvar för sig själva och för sin omgivning. Barnen utvecklas allsidigt och får all kunskap dem behöver för att kunna klara sig bra i framtiden. Barnen utvecklar sin miljömedvetenhet samt förståelsen för ett hälsosamt liv.

Mer om oss

Vi jobbar med Tyra appen. Detta är vårt verktyg som hjälper oss i vårt arbete med pedagogisk dokumentation det vill säga uppföljning, utvärdering och utveckling i vår förskola. Våra pedagoger kan med Tyra-appen enkelt dela dokumentation som bilder, video och förklarande texter. Tyra-appen hjälpar oss med att förenkla kommunikationen mellan förskolan och hemmet och den ger pedagogerna, förskolechef och föräldrar helt nya och enkla möjligheter.

Hitta hit

Uppdaterad