Bild på ett två våningshus

Den röda tråden

Lingvägen 191

Förskolan Den röda tråden ligger i Hökarängen och öppnades februari 2019. Förskolan har sex avdelningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Information om förskolans inriktning och profil publiceras närmare startdatum.

Inne- och utemiljö

Information om förskolans inne- och utemiljö publiceras närmare startdatum.

Kost och måltider

Information om kost och måltider publiceras närmare startdatum.

Mål och vision

Information om mål och vision publiceras närmare startdatum.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskolepsykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Hitta hit

Uppdaterad