Barn och pedagoger sitter på ett berg och tittar på utsikten

Cosmos

Ulricehamnsvägen 12

Visa på karta

Förskolan drivs av Klax AB med höga mål för lärande, utveckling och kvalitet. Barnen på Cosmos är i samspel och trygghet med aktiva utbildade pedagoger som älskar sitt uppdrag.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
43 %
Webbplats
http://www.klax.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi tror på det kompetenta barnet och glädjen i att lära och samspela med varandra. Vi ser hur lek och lärande går hand i hand och varje dag får barnen möta nya utmaningar genom vårt tematiska arbete. Både rumsmiljöer och aktiviteter delas in utifrån våra funktionsområden; Språk/samhälle, universum med matematik, naturvetenskap och teknik, ateljé/skapande och kropp/rörelse samt musik. På så sätt säkrar vi arbetet med läroplansmålen. Inom Klax hämtar vi inspiration från olika pedagogiska inriktningar såsom Montessori och Reggio Emilia men främst från framgångsrik praktik och relevant forskning. Miljöarbetet ligger oss varmt om hjärtat och vi strävar efter att leva som vi lär så att barnen på ett lekfullt och naturligt sätt skolas in i ett medvetet miljötänk redan i tidig ålder. Närmiljön spelar en viktig roll och barnen är ofta ute och undersöker omkringliggande områden.

Vårt miljöfrämjande arbete har lett till att förskolan sedan flera år är certifierade enligt GRÖN FLAGG, något som vi är mycket stola över. Vi tar aktivt avstånd från kränkande behandling och utanförskap. Vi är religiöst och politiskt obundna. Förskolan har ett normkritiskt perspektiv och arbetar aktivt med att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Barnens inflytande är en viktig del för att skapa en intressant vardag där varje barn känner att de mår bra och lyckas.

Inne- och utemiljö

Materialet som förskolan använder i de olika funktionsområdena är utvalda utifrån en pedagogisk grundtanke, men även utifrån miljö-och säkerhetsaspekter. Inom Klax finns främst material av trä och andra naturmaterial och vi arbetar för att vara en kemikaliesmart /giftfri förskola. Varje avdelning har material anpassat för barnens ålder/mognad och behov. Vid inredning beaktas även likabehandlingsperspektivet, både för funktion och tillgänglighet samt mångfald och genusperspektiv.

Kost och måltider

Det doftar härligt från köket när kocken förbereder våra måltider. Maten lagas så gott som helt med ekologiska och kravmärkta råvaror. Vi äter vegetariskt 2-3 dagar i veckan, Fisk eller animaliskt blir det 2-3 gånger i veckan. Vi har valt bort socker i så stor utsträckning som möjligt och vi ser maten som en del av vår strävan mot en sund och frisk livsstil. Vårt nästa steg är en KRAV-certifiering.

Mål och vision

Vi utbildar framtiden!

Vi vill att vårt arbete ska lägga grunden för varje enskilt barn att kunna bli en i samhället engagerad, kompetent och ansvarskännande människa. Vi strävar efter att stimulera varje barn till kontinuerligt lärande och social kompetens och vi arbetar för att nå gemenskap barn emellan. Genom vårt tematiska arbete, strukturerat utifrån våra olika funktionsområden har vi möjlighet att erbjuda barnen olika typer av upplevelser och tillvägagångssätt för att få erfarenheter och lära. Som vårdnadshavare kan man följa vårt arbete samt det egna barnets erfarenheter och utveckling via vårt digitala system Unikum. För oss är det viktigt att ha en öppen och nära dialog med barnens föräldrar och alla pedagoger känner alla barn och deras föräldrar. Vi har ett aktivt föräldraråd och välbesökta föräldramöten. Våra äldsta barn kallar vi Flyttfåglar och det är vår förhoppning och vårt mål att de ska vara samt känna sig flygfärdiga efter åren hos oss och redo för nya utmaningar och upplevelser.

Mer om oss

Våra kärnvärden – Kundfokus, Excellent genomförande och Engagerade medarbetare innebär bland annat att vi ska hålla oss a jour med de senaste rönen inom vår verksamhet samt våga prova nya saker för att på så sätt arbeta med ständiga förbättringar. Vårt koncept får inte bli statiskt.

Övrigt

Cosmos ligger fint belägen i Hammarbyhöjden och med gård vid Plommonparken. Verksamheten är uppdelad på två avdelningar, Stella och Nova. Förskolan har egen kock som lagar ekologisk, näringsrik och ofta vegetarisk mat.

Hitta hit

Uppdaterad