Sandlåda finns på gården.

Centralvakten

Alstaviksvägen 10

Centralvakten är en nyrenoverad förskola som ligger på Långholmen i ett lugnt och bilfritt område. Närheten till stadens möjligheter natur ger oss unika möjligheter att erbjuda barnen en varierad verksamhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
71
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
39 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi på Centralvakten sätter barnen i fokus och tror på deras förmåga. Vi ser alla barn som individer med olika behov och intressen. Alla är unika och vi vill ge dem möjlighet att känna sig omtyckta för den de är.

När barnen lämnar oss hoppas vi att de har med sig en god självkänsla och tillit till sina medmänniskor och en god framtidstro.

Vårt förhållningssätt är att vi som arbetar inom förskolan förankrar värderingar som avspeglas i barngruppen. Barn som möts av vuxna som respekterar dem och får uppleva att deras åsikter och tankar är viktiga, utvecklar demokratiska värderingar och ansvar för sin omvärld.

Vi bygger vår verksamhet och pedagogik kring barnens tankar och idéer. Vi ser, lyssnar till och försöker förstå barnen så att vi kan utmana dem vidare. Både vi och barnen lär av och med varandra.

Genom rutiner skapas trygghet. Alla barn behöver närhet, trygghet och samhörighet. Vi lär barnen att ansvara och respektera förskolans miljö och närmiljön för att när de blir äldre öka medvetenheten om globala påverkningar och det ansvar vi har för framtidens barn.

Vi bekräftar barnen och litar på deras kompetens. Vi tillåter och bekräftar barnen i olika sinnes- och känslostämningar. Barnens självförtroende byggs upp genom rimliga krav så att alla får uppleva att de lyckas.

Vi strävar efter att barnen blir självständiga och får prova sig fram, utmanas, känna att de lyckas och är en tillgång i gruppen. Det är processen i lärandet som är viktig och mötet med andra människor.

Inne- och utemiljö

Förskolans stora gård är ett inspirerande uterum som vi använder varje dag. Gården ger barnen möjlighet till lek, rörelse och skapande med naturmaterial, sand och vatten. På gården finns växthus, kompost och grönsaksodling där barnen konkret kan följa kretslopp och odlingsprocesser.

Förskolans pedagogiska miljöer är uppbyggda i verkstäder för att stödja lek, lärande och utforskande aktiviteter. Vi har rum och material för skapande, bygg och konstruktion, dramalek samt ett bibliotek.

Kost och måltider

Maten lagas på förskolan av vår kock med råvaror som i möjligaste mån är säsongsbetonade och ekologiska.

Köket är ett pedagogiskt rum där också råvaror från våra egna odlingar tas till vara. De äldre barnen bjuds in att delta i arbetet i köket sitt sista år på förskolan.

Mål och vision

Förskolan är till för barnen och barns rätt att utvecklas, leka och lära och ha roligt i meningsfulla sammanhang - enskilt och tillsammans med andra.

Barnen får prova olika aktiviteter, utveckla sina färdigheter, testa sina idéer och fördjupa sina intressen i en trygg och inspirerande miljö.

Pedagogerna tar till vara barnens intressen, frågor och idéer och erbjuder barnen tid och möjlighet att fördjupa sitt utforskande i projekt och teman av olika slag. Just nu arbetar vi med temat ”Stockholm vår stad”. Vi utforskar närmiljön och kulturen som finns här på Långholmen med omnejd i våra aktiviteter med barnen.

Lärandet sker genom lek och leken ligger som grund för lärandet. I meningsfulla sammanhang utforskar och lär tillsammans.

Vi lägger stor vikt vid att tillsammans med dig som vårdnadshavare verka för att ditt barns förskoletid ska bli så trygg, rolig och utvecklande som möjligt. Familjerna får ta del av barnens pågående arbete genom pedagogisk dokumentation på förskolan, olika sammankomster, föräldramöten, utvecklingssamtal och veckobrev.

Vi introducerar nya barn och familjer genom ett aktivt deltagande i verksamheten under några dagar. På så sätt får barnet och familjen möjlighet att lära känna pedagogerna, förskolans pedagogiska miljö, dagens rutiner och verksamhetens innehåll ordentligt.

Mer om oss

Öppettider i förskolan

Som vårdnadshavare har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

På grund av rådande situation har vi valt att ställa in visningar av förskolan.
Digital visning av förskolan

Hitta hit

Uppdaterad