Växthus.

Centralvakten

Alstaviksvägen 10

Välkommen till Centralvakten! Förskolan ligger på Långholmen i en historisk byggnad från 1850-talet. Området är lugnt, naturnära och bilfritt. Vi erbjuder barnen en varierad verksamhet, tack vare närhet till både natur och stadens utbud.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
71
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
39 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Centralvakten sätter vi barnen i fokus och tror på deras förmåga. Vi ser alla barn som individer med olika behov och intressen. Barnen möts av vuxna som respekterar dem, och får uppleva att deras åsikter och tankar är viktiga.

Eget växthus

Vi har en egen gård som används dagligen. Här finns växthus, kompost och grönsaksodling, där barnen kan följa och lära sig om kretslopp och odlingsprocesser.

Självständighet

Förskolan strävar efter att barnen blir självständiga och får prova sig fram, utmanas, känna att de lyckas och är en tillgång i gruppen. Det är processen i lärandet och mötet med andra människor som står i fokus.

Rutiner

Genom rutiner skapas trygghet. Vi lär barnen att ta ansvar för och respektera förskolans miljö och närmiljö för att när de blir äldre öka medvetenheten om globala påverkningar och det ansvar vi har för en hållbar framtid.

Högtider

På Centralvakten är vi stolta över våra många högtidsdagar som återkommer varje år. Då samlas förskolans alla barn och pedagoger kring ett tema med olika aktiviteter, sånger och samlingar. Ibland gästas vi av särskilda interna karaktärer och personalen spelar teater.

Inne- och utemiljö

Förskolans stora gård är ett inspirerande uterum som vi använder varje dag. Gården ger barnen möjlighet till lek, rörelse och skapande med naturmaterial som sand och vatten. På gården finns växthus, kompost och grönsaksodling.

Förskolans pedagogiska miljöer är uppbyggda i verkstäder för att stödja lek, lärande och utforskande aktiviteter. Vi har rum och material för rörelse, bygg och konstruktion, dramalek samt stationer och rum för skapande.

Kost och måltider

Maten lagas på förskolan av vår kock med råvaror som i möjligaste mån är säsongsbetonade och ekologiska.

Köket är ett pedagogiskt rum där också råvaror från våra egna odlingar tas till vara. Vi äter vegetarisk kost minst tre gånger i veckan.

Mål och vision

Förskolan är till för barnen och barns rätt att utvecklas, leka och lära och ha roligt i meningsfulla sammanhang - enskilt och tillsammans med andra.

Barnen får prova olika aktiviteter, utveckla sina färdigheter, testa sina idéer och fördjupa sina intressen i en trygg och inspirerande miljö.

Pedagogerna tar till vara barnens intressen, frågor och idéer och erbjuder barnen tid och möjlighet att fördjupa sitt utforskande i projekt och teman av olika slag.

Lärandet sker genom lek och leken ligger som grund för lärandet. I meningsfulla sammanhang utforskar och lär tillsammans.

Vi lägger stor vikt vid att tillsammans med dig som vårdnadshavare verka för att ditt barns förskoletid ska bli så trygg, rolig och utvecklande som möjligt. Familjerna får ta del av barnens pågående arbete genom pedagogisk dokumentation på förskolan, olika sammankomster, föräldramöten, utvecklingssamtal och veckobrev.

Vi introducerar nya barn och familjer genom ett aktivt deltagande i verksamheten under några dagar. På så sätt får barnet och familjen möjlighet att lära känna pedagogerna, förskolans pedagogiska miljö, dagens rutiner och verksamhetens innehåll ordentligt.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Välkomna på visning

Måndagen den 26 februari klockan 09.00
Måndagen den 25 mars klockan 09.00
Måndagen den 22 april klockan 09.00
Måndagen den 20 maj klockan 09.00
Måndagen den 17 juni klockan 09.00

Anmäl dig till visningen genom att mejla eller ringa samordnaren på förskolan:

vera.halonen@edu.stockholm.se

Telefonnummer: 076-1212726

Digital visning av förskolan Centralvakten.

Hitta hit

Bilder

Växthus.
Vi har ett eget växthus där barnen lär sig om odling.
Byggnad från 1850-talet.
Gård med träd.
Gården är ett uterum som används dagligen.

Uppdaterad