Butterfly Förskola, enhet Pupporna

Askersundsgatan 14

Visa på karta

Butterfly förskola är en Montessori- och språkinriktad förskola med fokus på rörelse och utomhuspedagogik. Vår vision är att alla barn som lämnar förskolan ska ha utvecklats till sin fulla potential. Likt puppor som utvecklats till vackra fjärilar.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.butterflyforskolan.com/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Inriktning

Butterfly förskola är en Montessori- och språkinriktad förskola med fokus på rörelse och utomhuspedagogik.

Grunden för Butterfly Förskolans verksamhet utgår från 100 procent barnfokus och de lagar och regler som gäller inom vårt verksamhetsområde.

Verksamhetsidé

Vårt mål är självständiga och kreativa barn som tror på sig själva, vet att de är unika och vågar göra skillnad. Vi satsar på en bred och djup verksamhet där språk, matematik, naturvetenskap, teknik, naturaktiviteter, drama, gymnastik, skapande, musik och rörelse ingår naturligt.

Arbetssätt

Upptäcka. Uppleva. Utforska.

Förskolans pedagoger uppmuntrar barnen till att klara av att göra saker på egen hand, (”jag kan själv”) det vill säga uppmuntra till självständighet.

I lugn och ro får barnen pröva på att göra allting i sin egen takt och efter sin egen förmåga. Pedagogerna skapar också förutsättningar så att alla barn kan känna lust, nyfikenhet och intresse.

Vår språkinriktning är svenska och engelska. Varje dag ”språkbadar” barnen. Det innebär att alla barn får ta del av svenska och engelska i sin dagliga miljö. På varje enhet arbetar både svensk- och engelsktalande pedagoger.

Vi vill så ”frön” i våra barn, det vill säga skapa ett intresse för alla de ämne som barnen kommer att lära sig i skolan.

Inne- och utemiljö

Pupporna är en småbarnsavdelning för barn i åldern mellan 1-3 år. Vi erbjuder en miljö som är trygg och anpassad efter barnens behov.

På Pupporna är hela miljön anpassad efter de små barnens storlek, behov och intressen. Det ska vara roligt och lockande för barnen att utforska, leka och lära sig. Alla hyllor, bord och stolar på Pupporna är i barnens höjd. En gård finns i anslutning till Puppornas lokal med lekstuga, sandlådor, rutschkana med mera, som kompletterar förskolans egna lekredskap.

Kost och måltider

Förskolans kök är ett mottagningskök. Frukost och mellanmål lagar vi själva och lunchen levereras varje dag av Sandborgen lagar mat till skolor och förskolor sedan 2004. Vi ser till att maten på vår förskola ska vara både god och nyttig och följer Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. Maten är inspirerad av såväl det nya moderna köket som svensk husmanskost, och är anpassad för barn för att ge en positiv syn på måltiden.

Mål och vision

Vision

Alla på Butterfly Förskola AB ska få möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn som går på Butterfly Förskola AB är självständiga, kreativa, tror på sig själva, vet att de är unika och vågar göra skillnad.
Vårt mål är självständiga och kreativa barn som tror på sig själva, vet att de är unika och vågar göra skillnad.

Hitta hit

Uppdaterad