Innergård med stort träd.

Bullerbyn Repslagargatan 12A

Repslagargatan 12A

På förskolan Bullerbyn är barnens nyfikenhet, meningsskapande och lärande i centrum. Tillsammans med pedagogerna utforskar barnen världen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med läroplanen som utgångspunkt i verksamheten. Med barnens och pedagogernas nyfikenhet och erfarenheter formas vardagen på förskolan.

Förskolans familjer bjuds in att ta del av förskolans verksamhet genom en mångfald av dokumentation, kickoffsamtal, föräldraråd, föräldramöten och aktiviteter två gånger per år.

Vi använder ett normkreativt arbetssätt för att inkludera alla barn och vuxna i verksamheten. Det handlar till exempel om litteratur, bilder och ett inkluderande språkbruk. Förskolan har ett utvecklat arbetssätt med digitala verktyg som lärplattor och projektorer.

Alla barn och vuxna rör på sig mycket på förskolan bland annat med ”Röris” och yoga. Det blir många tillfällen för barnen att ha roligt och utveckla hela kroppen.

Vi arbetar med verktyget Grön Flagg genom "Håll Sverige rent". Arbetet med Grön flagg ger barn och pedagoger fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens idéer och nyfikenhet.

Inne- och utemiljö

Här på Bullerbyns gård kan barnen utforska, leka och upptäcka på många olika sätt. För att få möjlighet att röra sig på större ytor går grupperna ibland till närliggande parker.

Miljöerna på förskolan är anpassade efter barnens intressen, nyfikenhet, ålder och våra styrdokument. Det finns en ateljé som alla förskolans barn kan gå till.

Kost och måltider

Förskolan är KRAV-certifierad för nivå 2, vilket bland annat innebär att vi:

  • serverar över 80 procent ekologisk mat
  • serverar vegetarisk mat tre gånger i veckan
  • serverar bara KRAV-märkta animaliska produkter som mjölk, smör, ost och kött
  • enbart köper in fisk och skaldjur som är MSC-märkt och kommer från kontrollerat fiske med miljöhänsyn
  • skapar menyer som är anpassade för en hållbar utveckling
  • har en miljöpolicy som innebär att minimera mängden ätbar mat som slängs

Mål och vision

Målet är att alla barn ska utveckla sitt livslånga lärande genom förskolans verksamhet. Vägen dit ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Hos oss erbjuds barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samspel mellan barn och vuxna skapas förutsättningar för att utveckla färdigheter och intressen under förskoletiden.

Grunden för vårt arbete utgörs av den nationella läroplanen, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvention, Skollagen, Diskrimineringslagen och Södermalms pedagogiska ställningstaganden.

I samarbete med hemmet ska barnen få förutsättningar att utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Särskilt stöd och behov

Inom enheten finns en pedagogisk ledare som fungerar som en resurs när pedagogerna behöver råd och stöd för ett eller flera barn. Förskolan har även tillgång till specialpedagog och förskolepsykolog via stadsdelens stödenhet.

Mer om oss

För visning av förskolan

Kontakta Carina Rydén-Larsson

076-1240039

carina.ryden-larsson@edu.stockholm.se

Digital visning av Förskolan Bullerbyn.

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid som en förskola måste hålla öppet om det finns behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Hitta hit

Bilder

Barn läser Alfons på engelska.
Självständiga barn med en stor tilltro till sina egna förmågor.
Två barn målar på staffli.
Ateljén är hjärtat på förskolan och inbjuder till utveckling och lärande.
Barn kikar på Slussenbygget genom hål i plank.
Vi gör ofta utflykter i närområdet.

Uppdaterad