Bullerbyn Repslagargatan 12A

Repslagargatan 12A

Välkommen till förskolan Bullerbyn. Vi är en liten förskola med en stor gemenskap där relationer, kommunikation och glädje är grunden i barnens första del av ett livslångt lärande.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi på Bullerbyn arbetar medvetet och aktivt för barnens inflytande och delaktighet i deras utbildning under förskoletiden. Det innebär att barnen får se sig själva som en viktig del i en helhet där kommunikation, lyssnade och ömsesidighet är grundstenarna till en förskola som en demokratisk mötesplats. Pedagogerna skapar dagligen möjlighet till spännande möten genom det genomtänkta pedagogiska materialet, den utformade pedagogiska miljön och de dagliga mellanmänskliga mötena på förskolan. Det ger ett tryggt fundament hos varje barn att ingå i sociala sammanhang där alla har tillgång till sin åsikt och röst och där nyfikenhet aktivt tar plats inför andra människors tankar och känslor.

Projektuppdrag

Södermalms gemensamma projektuppdrag är den röda tråden som knyter samman undervisningen med förskolans läroplan vilket utgör grunden i hela utbildningen. Förskolan Bullerbyn har stort fokus på pedagogisk dokumentation både inne i förskolan miljö och på Skolplattformen där vårdnadshavare kan ta del av barnens gemensamma- och individuella lärande och förändrade kunnande genom den projekterande processen.

Introduktion

Introduktionen av nya barn och familjer sker genom föräldraaktiv introduktion. Vårdnadshavarna erbjuds kick off-samtal på höstterminen för att få en god inblick i utbildningen på förskolan. Föräldramöte hålls en gång på vårterminen och förskoleråd två gånger per termin. Innan sommarledigheten genomförs vernissage med sammankomst för att avsluta läsåret tillsammans.

Inne- och utemiljö

Förskolans gård ligger på en innegård i direkt anslutning till förskolan. Utemiljön uppmuntrar till lek, utforskande och samspel. Dagligen genomförs planerad och ledd rörelselek där barnen erbjuds pulshöjande aktiviteter vilket är mycket uppskattat och bidrar till många skratt tillsammans. Det är ett av våra mål i verksamhetsplanen för att aktivt och medvetet arbeta för att tidigt lägga grunden till en livslång rutin för daglig motion i ett led att må bra fysiskt, psykiskt och emotionellt.

Kost och måltider

På Bullerbyn arbetar vår kock som lagar all mat till alla på förskolan. I nuläget serverar kocken 90% ekologiska råvaror och det planeras att höjas successivt. Menyerna anpassas efter säsongens utbud för att bidrag till en hållbar utveckling och på förskolan arbetar kock, pedagoger och barnen medvetet och aktivt med att minimera andelen mat som slängs i ett led för en hållbar framtid. 

Mål och vision

Vi vill att varje barn ska känna sig trygg på förskolan med en stor tillit till sina förmågor. Det innebär att den pedagogiska inomhusmiljön är strukturerad, tydlig som just ger barnen möjlighet till att bli självständiga och ansvarstagande. Det finns ett varierat utbud på material som inbjuder till experimenterande, utforskande och lek där deras inflytande och delaktighet är grundläggande. Det finns rikt med material i samtliga rum på förskolan vilket bidrar till att barnen delar upp sig i mindre grupper för lek och samspel. Förskolan har en gemensam ateljé som inbjuder till skapande aktiviteter. 

Den planerade undervisningen utifrån förskolans läroplan och vi följer systematiskt upp barnens lärande och utveckling för att kunna planera inför kommande undervisningstillfällen. De äldre barnen på förskolan Bullerbyn går varje vecka från förskolan för att utforska och upptäcka närmiljön, olika parker och kultur som finns på Södermalm. 

Förskolan Bullerbyn har under flera år arbetat med verktyget Grön Flagg genom ”Håll Sverige rent”. Det innebär att barn och pedagoger arbetar aktivt för att öka medvetenheten kring allas delaktighet i att skapa en hållbar utveckling och framtid. Grunden i arbetet med Grön Flagg är barnens idéer och nyfikenhet vilket genomförs på ett roligt och engagerande vis.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Ramtider

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid som en förskola måste hålla öppet om det finns behov av det. Ramtiden är mellan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar.

Mer om oss

Visning

Om du är intresserad av att komma på en visning av förskolan kontakta samordnare Carina Rydén-Larsson för att boka en tid.

Telefon: 076-121 29 97
E-post: carina.ryden-larsson@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan Bullerbyn

Följ oss på Instagram

Barnängens förskolor på Instagram

Hitta hit

Bilder

Barn läser Alfons på engelska.
Självständiga barn med en stor tilltro till sina egna förmågor.
Två barn målar på staffli.
Ateljén är hjärtat på förskolan och inbjuder till utveckling och lärande.
Innergård med stort träd.
Barn kikar på Slussenbygget genom hål i plank.
Vi gör ofta utflykter i närområdet.

Uppdaterad