Bullerbyn

Bullerbyn Fältvägen 3

Fältvägen 3

Visa på karta

Vi förlägger större delen av vår verksamhet utomhus och har naturgrupper med ledare som har utbildning genom Friluftsfrämjandet. Inom enheten finns även Matteverkstan, dit barn får komma och leka/lära matematik.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel med förskollärarexamen
67 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Enheten består av förskolan Bromstens gård, förskolan Björken, Solhöjdens förskola och öppna förskolorna i stadsdelen. På vår förskola lägger vi stor vikt vid naturupplevelser och utevistelse. Här ska barnen under sin vistelsetid känna trygghet i sin grupp. De ska ges stimulans och kunskap genom skiftande lek och aktivitet. Vårt mål är att detta ska bidra till att göra barnen harmoniska, ansvarstagande och empatiska med en tilltro till sin egen person och förmåga. I våra olika aktiviteter får barnen öva sin sociala kompetens. Språk, matematik, musik och rörelse har sin givna plats hos oss. Vi ser oss som en mycket viktig del i barnens livslånga lärande.

Inne- och utemiljö

Vi ligger i bottenvåningen på ett hyreshus. Vi har en liten gård men har nära till parker och skog där vi ofta vistas

Kost och måltider

Vi har kök på alla våra enheter som månar om att laga näringsriktig mat med mycket ekologiskt och grönsaker och frukt. Personalen har kontinuerliga möten där man går igenom den gemensamma matsedeln.

Mål och vision

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och reflektionsprotokoll. Vi arbetar med förhållningssätt kring Barnkonventionen, Hbtq-frågor och genus. Vi tar också del av aktuell forskning och litteratur inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Hitta hit

Uppdaterad