Gård

Bromma Enskilda Skolas förskola

Mossvägen 7

Visa på karta

Bromma Enskilda Skola är en skola med Förskola, Grundskola (åk f-6), Fritidshem (åk f-3) och Fritidsklubb (åk 4-6). Vi ligger nära natur och goda kommunikationer som ger stora möjligheter till en bred verksamhet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
https://brommaenskilda.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Bromma Enskilda Skolas förskola har ett särskilt fokus enligt följande rubriker.

Språklig och matematisk utveckling
• På Bromma Enskilda Skolas förskola arbetar vi för att stimulera och utmana alla barn i sin språkliga-, kommunikativa och matematiska utveckling inom varje arbetsområde.

• Vi arbetar kontinuerlig med bedömning av barnets språkliga och matematiska utveckling och synliggör deras progression systematiskt. Det ger oss viktig information om barnets förväntade utveckling men kan också ge information om att ett barn behöver stöd.

Rörelse för lärande
• På Bromma Enskilda Skola arbetar vi för att stimulera och utmana varje barn i sin motoriska utveckling inom varje arbetsområde.
• Förskolan har flera tillfällen i veckan 20 minuters pulshöjande aktivitet i lekform med fokus på motorisk utveckling.

Inne- och utemiljö

Miljö
• Vår förskola ligger fantastiskt intill både skog och Stora Mossens idrottsplats. Vi har ofta verksamhet ute i dessa områden
· Vi har två gårdar som förskolan använder. På den stora gården finns ett skogsparti med en motorikbana som används dagligen.
· Lärmiljöerna inne på avdelningarna speglar tydligt mål från Läroplanen till exempel Bygg och konstruktion, estetisk, matematik

Kost och måltider

Kost
• Barnen äter på avdelningen . Maten lagas av en lite firma och är varierad och smakrik.
• Mellanmål och frukt serveras både inomhus och utomhus med en utgångspunkt med energi och näring utan tillsatt socker.

Mål och vision

Bromma Enskilda Skolas förskola har ett särskilt fokus enligt följande rubriker för att förbereda varje barn för grundskola/förskoleklass.
Språklig och matematisk utveckling
• På Bromma Enskilda Skolas förskola arbetar vi för att stimulera och utmana alla barn i sin språkliga-, kommunikativa och matematiska utveckling inom varje arbetsområde.
• Vi arbetar kontinuerlig med bedömning av barnets språkliga och matematiska utveckling och synliggör deras progression systematiskt. Det ger oss viktig information om barnets förväntade utveckling men kan också ge information om att ett barn behöver stöd.

Rörelse för lärande
• På Bromma Enskilda Skola arbetar vi för att stimulera och utmana varje barn i sin motoriska utveckling inom varje arbetsområde.
• Förskolan har flera tillfällen i veckan 20 minuters pulshöjande aktivitet i lekform med fokus på motorisk utveckling.

Övrigt

Pedagogisk röd tråd
• Bromma Enskilda Skola är unik med förskola och grundskola i samma verksamhet. Det ger oss förutsättningar att följa barnet/eleven från förskola till åk 6. För att säkra barn och elevers övergångar arbetar BES systematiskt med överlämningar från förskola till förskoleklass och mellan varje årskurs.
• Vi arbetar med pedagogiska planeringar som planeringsbas för alla verksamhetsformer. I de pedagogiska planeringarna säkrar vi tydlighet i vad som förväntas av barnet/eleven men ger också bättre förutsättningar för likvärdighet. Dessutom ger de pedagogiska planeringarna tydlighet till föräldrar.
• På Bromma Enskilda Skola genomför vi under året större och mindre evenemang för att skapa gemenskap över åldersgränserna såsom sångsamlingar, skoljoggen och Mosse marknad för att nämna några.

Hitta hit

Uppdaterad