Barn utforskar naturen med förstoringsglas.

Bonden

Bondegatan 31

Förskolans verksamhet bygger på läroplanen och en verksamhetsidé, där barn och vuxna tillsammans utforskar omvärlden och reflekterar över gjorda erfarenheter. Vår verksamhet låter sig inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
88
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, bygger vi tillsammans en organisation som lägger grunden till barns livslånga lärande och en hållbar framtid.

Våra ledord och ställningstaganden

Vi har fokus på utveckling, lek och lärande. Verksamheten är genomgående tydlig, tillåtande och tillgänglig.

Våra ställningstaganden:
• se det unika kompetenta barnet
• skapa möjligheter för allas delaktighet och inflytande
• bygga förskolan utifrån demokratiska värden
• lära sig genom att utforska, laborera och pröva
• projektera och lära sig tillsammans med andra
• ge barnen möjligheter att undersöka omvärlden med hjälp av de hundra språken
• material och rum stödjer och utmanar barns lärande.

Vi arbetar i projekt som utgår från barnens nyfikenhet och lust att tillsammans lära, i för barnen meningsfulla sammanhang.

Vårt processinriktade arbetssätt styrs av barnens intresse och engagemang. Alla våra barngrupper arbetar i mindre projektgrupper. De olika projekten genomsyrar verksamheten alla dagar i veckan.

Att arbeta med återbruksmaterial är ett annat ställningstagande. Det öppnar upp för fantasi och kreativitet, demokratiska läroprocesser. Barns inflytande kan användas kreativt på tusen olika sätt

Barn har olika språk

Alla barn har rätt att uttrycka sig på många olika sätt, att få utforska och fördjupa sig med hjälp av ord, ljud, penslar, kritor, lera, rörelser, digitala verktyg och konstruktion.

Att få ta till sig världen och ny kunskap med alla sina sinnen.

Inne- och utemiljö

I våra lärmiljöer - inne och ute - finns ett rikligt och varierat material som ger barnen möjlighet till många olika uttryckssätt. Att bygga, måla, skriva, arbeta med musik, dans, lera, vatten, ljus och skuggor med mera.

Mötesplatserna på våra gårdar ger möjlighet till olika utmaningar och utforskande, bygga med klossar, skapa i sand, balansera, dansa och måla tillsammans.

Utflykter görs till spännande platser, för att hitta inspiration, undersöka naturen och upptäcka nya saker i vår omgivning.

Kost och måltider

Vi erbjuder barnen en god, varierad och näringsrik mat. Våra kockar tillagar alla måltider på plats och vi serverar vegetariska rätter två dagar i veckan.

All mat tillagas i så stor utsträckning som möjligt med närproducerade livsmedel och cirka 67 procent av livsmedlen är ekologiska.

Hållbar utveckling går som en röd tråd i verksamheten, allt ifrån våra projektarbeten till våra måltider. Vi använder inte livsmedel som finns på listor över utrotningshotade arter utan väljer klimatsmart mat.

Mål och vision

Vårt syfte och mål är att öka barnens förståelse för sig själva och omvärlden. Att med pedagogisk dokumentation, synliggöra barnens förändrade kunnande genom att tillsammans:

 • observera och dokumentera
 • undersöka och reflektera
 • tänka och pröva om
 • ha tillgång till olika verktyg och material
 • ställa frågor och tillsammans söka efter svar och nya frågor
 • vara nyfiken och skärpa blicken
 • se att olikhet berikar.

Vi fångar upp barnens nyfikenhet och intressen och erbjuder dem utmaningar och upplevelser.

Medforskande pedagoger fångar upp barnens tankar och idéer genom att lyssna, ställa frågor, vara nyfikna och erbjuda aktiviteter och utmaningar.

Vi ser pedagogisk dokumentation som ett förhållningssätt, en kommunikation och ett verktyg för reflektion, planering, uppföljning och utvärdering. Pedagogisk dokumentation utgör grunden för hur vi planerar och organiserar vår verksamhet.

Barnen får möjlighet att utforska och upptäcka omvärlden inom språk, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik, med stöd av ”hundra språk”. Alla barn blir sedda som kreativa och tänkande individer. Miljön utgår från barnens egna intressen och stimulerar till egen aktivitet och inlärning.

Varför arbeta med Hållbar framtid på förskolan? Vi vill skapa demokrati tillsammans med barnen där ansvar, delaktighet, respekt och empati är viktiga förmågor i en nära relation med omvärlden.

På förskolan finns två utegrupper för alla äldre barn, med friluftsområden och skogar som sina pedagogiska rum.

Särskilt stöd och behov

Barn med behov av särskilt stöd har möjlighet att få verksamhetsstöd utifrån sina aktuella behov/förutsättningar.

Mer om oss

Digital visning av förskolan Bonden

Visning

Vi kommer att erbjuda visning av förskolan för ett begränsat antal vid varje tillfälle. Endast en person per familj kan komma, så att vi kan ge så många familjer som möjligt chansen.

 • Onsdag 17 april klockan 16.30
 • Onsdag 22 maj klockan 16.30
 • Onsdag 12 juni klockan 16.30

Anmäl dig till visning via e-post.

E-post: nancy.issa@edu.stockholm.se

Övrigt

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad